Inlägg

2018-03-14

Om strejken

Strejken har genom historien varit arbetarrörelsens främsta verktyg och vapen. Andra verktyg finns, såsom sabotage och maskning, men de tenderar att vara mer effektiva i det fördolda. Strejken är en handling av öppenhet, att lägga korten på bordet. Det är en kraftmätning och det är ingen slump att strejker ingår i begreppet “stridsåtgärder”.

Strejken innebär att solidarisera sig med varandra och överkomma de saker som skiljer oss åt till förmån för att ta fasta på de saker som för oss samman. Strejken är en klassmedveten handling, som för det kapitalistiska produktionssättets inneboende motsättningar till sin spets, till höjden av synlighet. Det är därför strejkande arbetare i alla tider smutskastats, eftersom det skinande exempel som de utgör skrämmer och bländar de styrande.

Att strejka är att angripa själva hjärtat i exploateringen - att säga: nej, ni äger inte mig eller mina kamrater. Det är att rida ut till försvar av människovärdet. En strejk kan ske av flera olika anledningar, men vilken skepnad den än tar så är klassmotsättningen det som utgör grunden till konflikten. Borgerligheten fruktar strejkvapnet och styrkan där bakom så mycket, att själva löftet om fredsplikt varit reformistiska fackförbunds främsta förhandlingskort att spela. Det är försäljningen av arbetsfred och kapitulationen av kontrollen över våra arbetsplatser - “rätten att leda och fördela arbetet” - som utgör kärnan i den svenska modellen.

Med konflikten i Göteborgs hamn som svepskäl vill nu borgerligheten inskränka strejkrätten, samtidigt som Arbetsdomstolen dömer arbetsköparföreningen Sveriges Hamnar för att vägra förhandla - försöka tiga ihjäl - Hamnarbetarförbundet.

Hamnarbetarna minns något många verkar ha glömt bort - att vår styrka kommer från att vi solidariskt arbetar som en och samma person mot våra mål. Att beslut bör byggas underifrån, inte komma från välbetalda pampar.

Så länge leve strejkvapnet! Länge leve stridbara fackförbund och länge leve de beslutsamma arbetare som har tagit, tar och kommer att ta strid för sin rätt!

SUF Göteborg

SUF Göteborg

Kommentera

captcha