Inlägg

2020-12-15

Hata sverige

Vi drar igång vår antinationalistiska kampanj Hata sverige idag! Kolla in på vår facebooksida, och passa på och gilla och sprida

Är du nyfiken så finns mer info på http://hatasverige.se/

https://www.facebook.com/Hata-sverige-104978238073357

Krossa nationalismen!

Hata sverige

Sverige är ett land som bygger på exploatering och ojämlikhet. Problemen sträcker sig från rasism och sexism till hemlöshet och polisvåld. För att rädda oss krävs det att vi lär oss hata landet som hatar oss.

Krossa staten

Staten finns där alltid. Den håller koll på oss, den håller oss i schack. Den predikar jämlikhet med ena handen och skickar polisen på feministiska aktivister med andra. Staten är kapitalismens verktyg; den håller arbetarklassens missnöje på en lagom nivå. Revolterar vi finns den där och skjuter oss. Håller vi oss lugna finns den där för att försvara de rika. Om vi som arbetarklass ska kunna bygga ett bättre samhälle måste maktsamhället försvinna. Staten måste krossas, så som den krossar oss.

Inga gränser

Gränserna är nationalismens bästa vän. Genom att dra linjer på kartor splittrar de arbetarklassen i småbitar. Gränser är att hävda rätt till att förbjuda människor bra liv, enbart baserat på förfäder länge sedan döda, och slag länge sedan glömda. Gränser är ett vidigt koncept. Så mycket död, sorg och elände har uppkommit till följd av gränser. Det är dags att inse att våra medmänniskor inte är våra fiender och överge nationsgränser.

SUF Malmö

Länk: http://hatasverige.se/?fbclid=IwAR1lvvxQgpQaQfWKPV4qpjYDfsQoMWE9RsnpFeNSQyufaKwqXwP9wa1KiSY

Kommentarer

Nation, land och stat används lite för synonymt... Frågan är lite vem som är målgruppen för denna kampanj. Att kritisera nationalistiska narrativ har sin plats men det känns som att denna beskrivning böjer pinnen ytterst hårt till en punkt där även svensk kultur och högtider blir ett föremål för hat.

rosazetkin

Vad är problemet om svensk kultur och högtider blir ett föremål för hat?

anti-sverige

Fint SUF! <3

Jag tycker rosazetkin lyfter relevanta punkter. Och angående anti-sveriges kommentar så är kultur ett så mångtydigt begrepp att det lätt blir missförstånd om man inte tydliggör. Men högtider som du nämner är ju en typ av kulturellt uttryck. Man kan väl hata svenska högtider om man vill, men det gör inte mycket för kampen. Själv tycker jag midsommar och jul är riktigt trevligt, och dessa högtider kan naturligtvis existera utan statlig inblandning. På samma sätt kan man tycka mycket om svensk litteratur och musik utan att för den skull försvara nationalstaten.

Ned med nationalismen

Lyktan

Bra, grundläggande men enkel principförklaring. Nu måste ni bara hitta ett sätt att göra om det till konkret praktik som underminerar dom saker som förkastar. Istället för en meningslös kampanj så borde det vara det ni funderar på härnäst.

@

Det här känns så sjukt meningslöst, men antar att det är en enkel dörr att sparka in för att få det att se ut som att man faktiskt gör något.

Som nämns så dras det inte riktigt en linje mellan staten och kulturella uttryck, ett hat mot kulturella traditioner som ofta är äldre än staten känns helt meningslöst. Jag tolkar texten som att man förstår att den moderna staten är ett verktyg för kapitalismen och inte tvärtom. Varför man ändå väljer att ha en anti-nationalistisk kampanj istället för en anti-kapitalistisk, är en fråga som det inte känns man kan få ett bra svar på från SUF Malmö.
Sonja

jag är inte med i SUF. Men jag skulle gissa att dom emot Sverige både som stat och som nation. Precis som att dom är emot alla andra sådana också. Däremot bryr dom sig nog inte om ni vill fortsätta dansa kring en midsommarstång på sommaren. Sluta grina nu.

Fanny

Hur kan man ha en anti-nationalistisk kamp utan en anti-kapitalistisk en? Hur kan man ha en antifascistisk kamp utan en antistatlig en?

Är det meningslöst att dekonstruera den hegemoniska kulturen som innebär förtryck för alla andra som inte inkluderas i folkhemmet?

En till som vill bevara den svenska kulturen... (2.26)


Tranny

Har Rosa & Sonja inte koll på vilken sida dom har surfat in på? Vet dom inte om att SUF är internationalister? Är slagordet ARBETARKLASSEN HAR INGEN NATION en nyhet för dom? Många frågor

Fuck Sverige

Fast en "nation" är inget man bara kan upphäva om man inte drar ett direkt likhets tecken mellan nation-staten och nationen. Att den svenska staten har utfört kolonialism, slavhandel och står nära jänkarimperialismen är ju inte direkt kopplat Sverige som nation i bredare bemärkelse, att vi har ett delat språk, högtider och litteratur. Staten blir inte svagare för att man har bokbål med Lagerlöf böcker, eldar flaggan och slutar fira midsommar! Klasskrig, inte kulturkrig som man brukar säga.

Ska man tolka "grina" som skratta eftersom att vi ändå pratar om Malmö?
rosazetkin

Väldigt naiv och ahistorisk förståelse av nation. Nationer är oftast lika påtvingade av överheten som stater. Dom flesta kulturella ”traditioner” i Sverige var påhittade av borgare på 1800-talet. Arbetarklassen har ingen nation.

Fanny

Ni Suf:are känner ressentiment för den svenska kulturen...

Vogue

Ni stalinister känner sentimentalitet för den svenska kulturen

Fanny

Det handlar inte om att känna sentimentalitet för den svenska kulturen men tycker man ställer frågan på sitt huvud när man börjar tycka att elda flaggan eller att försöka göra något avståndstagande från den inhemska kulturen egentligen har något politiskt värde. Sen är det klart sant att den svenska nationen är något som är praktiskt taget påhittat, precis som det mesta i vårt land så är allt från religion till mytologin om landets tillkomst ett resultat av klasskampen mellan grupper som representerade olika produktionssätt.

rosazetkin

Till avsändaren "the fuckup". Olycksfall i arbetet ledde till att en kommentar föll bort. Ber om ursäkt för detta och ber dig kommentera igen.

Admin

du läser in saker som inte står eftersom du är sentimental gentemot den s k svenska kulturen. Det är rätt uppenbart. För oss som vill ha kommunism finns det inget fel eller rätt ände, dom hänger ihop och går inte att skilja på varandra. Speciellt i dessa tider när folk vill gå tillbaks till en tid som aldrig existerade är det viktigt att folk pekar framåt istället. Däremot kan det ju vara viktigt att göra konkret praktik av det så det inte blir tomma slagord. Jag tänker mig till exempel arbete kring stängda gränser/flyktingar/papperslösa/segregationen på arbetsmarknaden, men också kamp emot snuten som vi sett är så framgångsrik över hela världen.

Men SUF får gärna svara för sig själv

Fanny

Vi har ju redan konstaterat att "nationen" som den är inte bara är en idé, det är något som uppstått ur specifika historiska omständigheter. Nationen kommer inte upplösas, och staten i synnerhet kommer inte försvagas, för att man utför symboliska "aktioner" eller kampanjer emot "nationen" eller "landet".

Sen tycker jag det är intressant att lyfta kampen emot polisen och så vidare internationellt. I länder som Frankrike har vi ju sett att republikens flagga använts av demonstranter både under gula västarna och de senaste demonstrationerna. Republiken som koncept har en väldigt speciell plats i deras nationella mytologi. På andra ställen i syd och central Amerika som Chile, Haiti och Peru har vi också sett att demonstranter använder landets flagga som sin fana. Någonstans så visar detta den lite mer komplicerade klass sammansättningen av dessa rörelser, det är inte rena arbetarrörelser. Samtidigt visar det också lite att det finns en implicit "nationalism" här, ett försvar av nationens rätt till självstyre. Kuppmakarhögern man bekämpar i syd och central Amerika och har bekämpat på de här ställena är egentligen rätt "anti-nationalistisk" i praktiken, att man säljer ut alla landets tillgångar och därmed även den egentliga makten. Det stora dådet i kuppen mot Allande-regeringen var att man helt upphävde den politiska demokratin och sålde ut allt som nationaliserats under Allande.

rosazetkin

Admin, ok, ingen fara. TFYI Har glömt av vad jag skrev, men jag tycker kommentarerna var värda att läsa. Internationalism känns som en självklarhet, men sedan går det ju så klart att fråga sig vad som är väl värd insats, värt att lägga fokus på. Typ.

Lokal förmåga

Så märklig uppfattning:

”Dom materiella omständigheterna runtomkring dig kommer inte att upplösas bara för att du engagerar dig politiskt”

NÄHÄ?!?!?


Om du inte förstår vikten av internationalism och slagorden om att arbetarklassen inte har någon nation i dessa tider, så vet jag faktiskt inte vad jag ska säga di

Fanny

Jag tycker inte riktigt att detta är nog för att konstituera internationalism, och egentligen inte heller det enkla slagordet. Att hata sitt land är inte riktigt väsentligt, många av de tidigare socialister som upprätthålls idag, så som Luxemburg, hade ändå en lite mer nyanserad syn i frågan. Historiskt sett har internationalism inneburit en väldigt aktiv internationell samverkan inom den socialistiska rörelsen, som så klart också många gånger föll igenom. Den internationella arbetarrörelsens resolution innan första världskriget om att vid utbrott av krig aktivt bekämpa sitt egets land krigsansträngningar genom strejker är ett exempel jag ofta tänker på.

Sen handlar inte "Hata Sverige"-kampanjen, till synes, så mycket om internationalism eftersom att de i första hand nämner inhemska politiska frågor utöver delen om gränser.

rosazetkin

Fanny, du får gärna skriva vem/avsändarnamn(istället för bara "du"). Annars förstår iaf inte jag om något är replik/meddelande riktat till mig. I övrigt håller jag med dig.

Lokal förmåga

Sida 1 Nästa

Kommentera

captcha