Inlägg

2021-01-13

Vårdkamper i Coronatiden

I Sverige har hänt mycket inom vården sedan Corona-pandemin tog fart. Belastning för sjukvårdpersonal har ökat dramatiskt, personal har tvingats att jobba utan riktig skyddutrystning och det märks ett tilltagande missnöje bland vårdarbetare. Men en förbättring av situationen är inte i sikt just nu.

Fraförallt så är det många sjuksköterskor som är nu beredda att kräva mer lön och att ta striden med arbetsköpare, kommun, landsting eller Folkhälsomyndigheten (FHM) för att förbättra sin arbetsmiljö. Vi har tidigare gjort några mindre aktioner i relation till vårdarbete, kapitalism och Covid-epedemin och vi tror fortfarande det finns stor potential i vården som är en väldigt specifik arena för klasskamp Sannolikt kommer klasskampen under det kommande året ske till en stor del inom vården, det finns också mycket stöd i befolkningen för sjukvårdpersonalens krav.

Men hur kan de stödjas och transformeras i en mer systemisk kamp mot kapitalismen? Vad kan vi som vänstern göra för det? Den följande texten ska ge en kort överblick över vilka organisationer/grupper som finns online och hur deras potential ser ut.

1) #Vägrasänkahygienkraven Covid-19.
Facebook-grupp bestående av vårdpersonal i Sverige med 63.000 medlemar.
Bakgrund: FHM gick emot WHO:s rekommendation i början och tillät kortärmat plastförkläde och vanliga munskydd+visir för personal som vårdar Covid-patienter vilket är helt otillräckligt. Gruppen finns fortfarande. Rätt mycket aktivitet.
Kritik: Ingen riktig politisk målsättning utöver att alla ska ha riktig skyddutrystning.

2) Medborgarnas Coronakommission
En heterogen grupp av olika aktörer, bl.a. Socialistiska Vårdarbetare är med. Granskar Coronakrisen underifrån, dvs från arbetarperspektiv. Har systemkritik mot New Public Management, nedskärningar och otrygga anställningar i äldrevåden. Publicerar bl.a. i Aftonbladet.

3) Stöd våra sjuksköterskor!
Facebook-grupp med över 45000 medlemmar. Nätverk som delar erfarenheter inom vårdkamper.
Kritik: Ingen enhetlig politisk aktion, bara diskussion. Men rätt populärt bland vårdpersonal.

4) Socialistiska vårdarbetare.
Vänsterorganisation med delvis trotskistisk inriktning. Finns i hela Sverige, organiserat i lokala grupper. Organiserar bl.a. tältläger med utbildningar och föredrag. Publicerar mycket i Aftonbladet och mer vänsterinriktade tidningar. En del Podcasts https://soundcloud.com/user-579315734/avsnitt-3-le...
och diskussioner, ibland flygbladsutdelningar
Styrkor: Stöd bland olika yrken som USK, SSK, läkare och psykologer. Stor medial närvaro. Klart socialistisk inriktning.

Det finns alltså rätt många grupper som sysslar med kampen inom vården. Problemet verkar vara att de stora fackförbunden som mobiliserar många medlemmar (Kommunal och Vårdförbundet) är för reformistiskt/socialdemokratiskt inriktade och agerar ganska tandlöst trots att de har en massa medlemmar och pengar.

De mer vänsterorienetrade grupper är däremot inte riktigt fackligt förankrade och har det svårt att mobilisera till konkreta kamper.

Annars finns det en hel del Facebook-grupper med en massa uppropp och klagomål med en sannolikt hög andel av motiverade människor, men det leder inte (än) till konkreta aktioner förutom att enstaka personer beklagar sig eller skriver någon artikel.

Det finns alltså mer potential för en övergripande mobilisering!

Autonom Organisering

Länk: https://autonomorganisering.noblogs.org/post/2016/04/13/krossa-den-svenska-modellen/

Kommentarer

Tack för info! Hoppas fler inom vården organiserar sig, eller solidariserar bättre med varandra. Nu är det här ju iofs en revolutionär infoportal, men jag kan ändå inte fatta att så många som arbetar inom vården vägrar rösta V i landsting. V har ju drivit igenom 6-timmars arbetsdag på ett par olika ställen inom vården, personal har varit nöjda, och sedan har typ borgare kommit och sabbat allt igen.

Sedan finns det ju en ganska bra bit av den privatiserade vården där personal verkligen inte upplevt något ökat tryck och inte heller tar emot mänskor på lika villkor, dvs. dom tar emot baserat på försäkring och betalningsförmåga. Dom känner jag ingen solidaritet med alls. Och jag hatar när autonoma säger "dom kanske är tvungna att arbeta där(dvs. privat)" som om det är jättesvårt att få tjänst som läkare, ssk, usk i den vanliga vården.

mina små fem ören

Kommentera

captcha