Inlägg

2020-07-17

VAD SITUATIONEN KRÄVER.

När Greta talar om klimatkrisen brukar hon inskärpa att det krävs ”omfattande åtgärder som måste komma snabbt” Hon stödjer sig på vetenskapen och vetenskapen stödjer henne. År 2050/3000 kan i värsta fall hela jorden utom Sibirien, Alaska och kanske någon mer plats vara obeboelig. Om nu hela världens befolkning ska trängas på en allt mindre yta krävs det att vi fördelar det vi har – en omställning som kräver ”omfattande åtgärder som måste komma snabbt”.

Det räcker inte med att nativiteten sjunker. Kapitalismen, Staten och ojämlikheten står i vägen. Havsnivån höjs. En folkvandring av jätteformat där vi alla är klimatflyktingar kan bara mötas med respekt för naturen, frihetlig socialism, solidaritet och gräsrotsdemokrati.

Revolutionen kan inte komma snabbt nog. #Me too och #I can’t breathe visar att ett paradigmskifte är möjligt, hittills inom begränsade områden. Denna märkliga Corona-vår 2020 visar det sig också att allmänheten är klokare än överheten. Nu krävs det en helomvändning – om inte också människan ska bli en av alla utrotade arter. Har vi riktig tur får vi chansen till en omstart – i ett helt annat samhällssystem. Läs Kropotkins Ömsesidig hjälp, läs Hans Widmers Bolo’bolo. Det är så vi måste leva och det per omgående.

Staffan / Konst och Politik

Länk: https://www.konstochpolitik.org/2020/07/17/72853/

Kommentarer

Tack för text och länkar, Staffan!

Det största misstaget tror jag kan vara att tänka, att ju fler som "bara" organiserar sig eller kommer på Aktionen, desto snabbare kommer revolutionen. Det + sd-liknande rädsla hos en del av den autonoma vänstern för "det okända" + konventionalism, konformism, m.m.

Såklart håller jag med om det Greta säger och står/slåss på hennes sida, men samtidigt går det inte att stapla vissa kategorier eller regelverk över varandra som om det skulle finnas en naturlig eller snabbt framröstningsbar(den röda enade vänstern/afa) prio-lista. Löses en knut längre ner i stapeln kan 1000 knutar lösas högre upp, och på liknande sätt. Sätten på vilken kampen kan ta ökad fart är många fler än vad som ses, tror jag.

Jag är mer än grovt pessimistiskt inställd till hur mänskligheten kommer hantera/tackla klimatkrisen, men långtifrån likgiltig eller passiv.


the_fuckup

Jag respekterar pessimismen, the fuckup. Men tänker man utanför boxen går det att vara optimist in i kaklet. Och än har världens fattiga inte sagt sitt sista ord...

Saffan / Konst&Politik

Tack, Staffan. Jo, kanske det. Världens fattiga är en brokig skara. Finns en massa perspektiv att lägga an, och som förhoppningsvis inte hamnar i samklang med... allt det där om ekonomiskt tillväxt, arbetstillfällen, mätningar om fattigdomsgränser som försvar för modus kapitalismus.

the_fuckup

Kommentera

captcha