Inlägg

2022-11-25

​UPPROP FÖR BILDANDET AV ANARKISTISKA KAMPGRUPPER I VÄRLDENS ALLA STÄDER

Anarkistiska kamrater i världens alla länder! Anarkistiska Unionen i Afghanistan och Iran (en självorganiserad del av Federation of Anarchism Era), uppmanar kamrater i hela världen att bilda anarkistiska kampgrupper för organiserande och deltagande i de pågående och omfattande protesterna och demonstrationerna för frihet och jämlikhet.

Just nu pågår ett folkets revolution i Iran och en kamp för frigörelse från den islamiska republikens mördarregim och alla dess anhängare i väst och öst. Samtidigt har talibanerna återkommit i Afghanistan, fascismen växer såväl som Erdogans extremism i Västra Asien-Norra Afrika (WANA).

Nu mer än någonsin framstår närvaron av en internationalistisk front för frihet och jämlikhet i de världsomfattande protesterna som nödvändig och livsviktig. Särskilt viktigt är stödet för folkets uppror i Iran där protestaktioner har genomförts och fortsätter genomföras, men än så länge utan att hitta en internationalistisk form.

Vilken rörelse är mer hängiven internationalismen och den kollektiva kampen mot förtryck och auktoritarism mer än anarkisternas?

Vi anarkister tror på internationalismens styrka och agerar i linje med den. Därför uppmanar vi alla kamrater, från alla anarkistiska strömningar i er stad eller land, att bilda självorganiserande grupper – stora som små.

1: Eftersom vi lägger tonvikt vid den internationalistiska närvaron i demonstrationer, så kommer våra aktioner och protester också riktas mot maktstrukturerna i världen, särskilt i Västra Asien-Norra Afrika (WANA).

2: Även om Iran och Afghanistan har varit i fokus i nyhetsrapporteringen från Västra Asien i år, kommer våra protester inte uteslutande gälla dessa geografiska regioner.

3: Vår närvaro i demonstrationerna kräver solidaritet, och denna solidaritet stärkas genom bildandet av små anarkistiska kärnenheter i olika städer.

4: Anarkistiska kärnenheter kan vara av vilken storlek som helst, de kan till och med bestå av en enda medlem.

5: Samordning och solidaritet med andra bildade kärnenheter i olika städer kommer att stärka formandet av dessa kampgrupper.

6: Vi deltar i protester bärande anarkistiska flaggor och symboler. Detta eftersom en synlig närvaro i dessa protester är betydelsefullt för att vår existens inte ska ignoreras eller censureras av fascistiska och auktoritära aktörer.

Anarkistiska Unionen i Afghanistan och Iran har redan tagit flera steg framåt för bildandet av dessa kärnenheter. Vi vet att anarkister, även om de inte syns, finns överallt. Därför bifogar vi vår kontaktinformation för individer, kärnenheter och grupper som redan är aktiva i olika städer så att solidariteten och samhörigheten kan stärkas ytterligare.

Vänligen kontakta oss för samordning mellan kampgrupper i olika regioner, koordinering av demonstrationer och andra relaterade frågor.

Anarkistiska Unionen i Afghanistan

Kommentarer

Kom och skjut mig! Men ändå mycket hjältemodigt. Det vore ett svek av all anarkistisk internetmedia att INTE sprida dessa personers text och bild.

ANARKISM ÄR KAMP MOT ALLA FORMER AV FÖRTRYCK OCH HIERARKIER. Kamp är även att passivt INTE delta i förtryck och hierarkier. En form av anarkistisk livsstil som i många länder är den enda möjliga. Köpbojkott är också en bra kampmetod.

MIN FRIHET SLUTAR DÄR DIN FRIHET BÖRJAR. En rubrik för anarkistiskt rättstänkande. Något som få har skrivit om.

Versala A i en ring bör vara symbolen. Däremot så bör inte enbart svart färg användas utan istället bör anarkismens olika inriktningar och dess färger användas i A-symbolen.

Världsspråket Esperanto misslyckades på grund av anarkismens ovilja till världsspråk. En språkkurs i esperanto borde ha varit självklar inom anarkismen under 1900-talet.Nu är det för sent. Istället blir det att anpassa de nationella språken till internets språköversättningar. Eftersom översättningen baseras på engelska så kanske svenskan ska skrivas mer isärskrivet? Kanske med bindestreck istället för våra ihopskrivna ord? Detta kan bara prövas av personer som kan 2 språk och kan jämföra dataöversättningar.

Att leva ensam. Ett slags anarkistisk individualism kanske kan vara en anarkistisk livsstil i ett hierarkiskt land. En likalöneklubb kan vara en livsstil. Det innebär att alla i klubben slår ihop sina inkomster och fördelar den samlade summan exakt lika mellan klubbens medlemmar. Denna idé är okänd för här tar det stopp även för alla sorters vänstermänniskor. Inom den radikala kristendomen har sådant åtminstone funnits bland unga vuxna. Jag tror att denna idé kan vara en början till stark grupptillhörighet. Svagheten är att alla måste ha en inkomst över existensnivån. De personer som ger bort mycket pengar 💰 ska INTE ha några chefsroller i en sådan klubb. Folk som hemlighåller pengar utesluts odramatiskt automatiskt.


Svensk 62-årig låginkomsttagare.

Kommentera

captcha

Kommande Händelser

Senaste Media

  • PARIS 19/01/2023 • Demonstration mot reformerna i pensionssystemet
  • Call it Sleep a situationist film https://www.youtube.com/watch?v=01tRfPOl89A
  • Dag X - Vi behöver dig!

Senaste kommentarerna