Event

Studiecirkel: Det Nya Paradigment (Göteborg)

När: 2020-09-17 18:00
Var: Friskväderstorget 4, Gbg, Göteborg

När: 2020-09-10 18:00
Var: Friskväderstorget 4, Gbg

Studiecirkel i Det Nya ParadigmetVill du veta mer om ideologin bakom revolutionen och den kurdiska frihetsrörelsen i Rojava och varför det är relevant även för dig som bor i Sverige? Tycker du det är jobbigt att läsa böcker om politiskt teori själv, eller tycker du om att diskutera det du har läst med andra? I så fall är vårt studiecirkel om boken Det Nya Paradigmet perfekt för dig!Det Nya Paradigmet är en nyutgiven bok skriven i samarbete av Rojavakommittéerna och Allt åt Alla Malmö. I boken introduceras hela den ideologiska ram som ligger till grund för revolutionen och samhällsbygget i Rojava. Bokens perspektiv är de lärdomar den kurdiska frihetsrörelsen dragit under åtta års byggande av ett nytt samhälle och rörelse i norra Syrien - och specifikt de lärdomar och erfarenheter som vi menar kan vara nyttiga ur ett svenskt perspektiv.Trots avståndet finns det gemensamma problem och lösningar som vi kan lära oss av. Rojava visar oss att vi inte behöver vänta på en samhällsomvälvning utan att vi kan bygga det vi önskar här och nu. Att vi inte behöver vara överens om allt, eller ens mycket, men att vi med en delad ram kan vara en gemensam rörelse som vill röra sig i samma riktning.Boken går att beställa i vår webbshopp och kan köpas under vår studiecirkel som börjar nu i höst.Studiecirkeln kommer ske på torsdagar kl.18.00-20.00 vid Friskväderstorget. Vi har planerat fem tillfällen och föreslår att läsa cirka tio sidor mellan varje tillfälle, men kommer börja med en kort sammanfattning varje gång så att det blir givande även för den som inte hunnit läsa. Vid studiecirkeln kommer vi ta upp frågor som kom fram under läsandet och sen diskutera innehållet med hjälp av era funderingar och studiefrågorna som kan hittas här:
https://www.rojavakommitteerna.com/studera/
Upplägg:10/9: Inledning.
Vi presenterar och diskuterar vår plan för studiecirkeln. Sen kommer vi läsa kapitlen Inledning, Bakgrund och Kvinnans förslavning (sid. 2-9) och diskutera dem.17/9: Demokratisk civilisation.
Vi börjar med en kort sammanfattning av kapitlet Demokratisk civilisation (sid. 11-18) och diskuterar det.24/9: Demokratisk modernitet och Demokratisk konfederalism.
Vi börjar med en kort sammanfattning av kapitlen Demokratisk modernitet och Demokratisk konfederalism (sid. 18-27) och diskuterar dem.1/10: Demokratisk nation
Vi börjar med en kort sammanfattning av kapitlet Demokratisk nation (sid. 27-40) och diskuterar det.8/10: Demokratisk autonomi
Vi börjar med en kort sammanfattning av kapitlet Demokratisk autonomi (sid. 40) och diskuterar det.Som avslutning av studiecirkeln planeras ett möte med andra studiegrupper i Sverige någon gång under hösten.När: 10/9, 17/9, 24/9, 1/10 och 8/10,
Tid: 18.00-20.00
Var: Friskväderstorget 4. Det finns hiss till lokalen.
Ring 0729003223 om du behöver hjälp för att komma in.

Rojavakommittéerna

Rojavakommittéerna

Kommentera

captcha