Event

Stockholm Anarchist Bookfair 2019

När: 2019-06-01 10:00
Var: Midsommargården, Stockholm


SV

//
Det är dags för motstånd och revolutionära alternativ! Det är dags för Stockholms anarkistiska bokmässa!

Den institutionella vänstern fortsätter svika oss på alla nivåer, och belönar våra röster med nedskärningar, reaktionär gränspolitik, patriarkala strukturer och döende ekosystem. Nu mer än någonsin måste vi utveckla metoder för att överleva, och bygga en värld som våra efterkommande kan leva i.

Stockholms anarkistiska bokmässa bjuder på diskussioner och workshops om hur vi som grupper och individer kan bekämpa förtryck, och skapa och upprätthålla horisontala strukturer och autonoma rum. På plats kommer det även finnas bokbord och information från en mängd förlag, organisationer och radikala initiativ. Vi strävar efter att utveckla de färdigheter vi behöver för att kämpa för en bättre värld.

Stockholms anarkistiska bokmässa är ett inkluderande rum. Den fullständiga frigörelsen av icke-män, people of color*, queers och funkisar**, är nödvändig för anarkism och klasskampens framgång. Den här frigörelsen kräver en genomgående intersektionell feminism grundad på ömsesidigt stöd och solidaritet. Vi vill bygga motståndskraft för de människor vars existens förtrycks. Patriarkat, rasism och ableism måste bekämpas på alla plan – framförallt när vi möter det inom våra autonoma- och vänsterrörelser.

Lördag den 1 juni är mässans huvuddag, fullspäckad av evenemang i våra lokaler på Midsommargården. Det kommer även ske aktiviteter på olika platser i stan under fredagens kväll och söndag dag.

Det finns ännu tid att engagera sig, så hör gärna av dig till oss via mejl om du vill ta plats i programmet med en punkt eller bidra till mässan på något annat sätt. Vi välkomnar såklart förslag från alla, men vill framförallt höra av folk som talar ur ett perspektiv som icke-man, POC, queer, och/eller funkis.

Vi ses i juni!

people of color/POC är ett paraplybegrepp för alla som möter förtryck på rasistiska grunder
*funkis är ett paraplybegrepp för alla med (fysiska, neuropsykiatriska, kognitiva) funktionsnedsättningar och -variationer, som möter förtryck på ableistiska grunder.

ENG
//
It’s time for resistance and revolutionary alternatives! It’s time for the Stockholm Anarchist Bookfair 2019!

The institutional left continues to fail us at all levels, rewarding our votes with austerity, reactionary border politics, patriarchal structures, and a dying planet. Now more than ever, we need to develop methods in order to survive and to build a world that the people who come after us can live in.

The Stockholm Anarchist Bookfair will host discussions and workshops about how we as groups and individuals can fight oppression, and create and maintain horizontal structures and autonomous spaces. There will also be information tables from various publishers, organizations, and radical initiatives. We’re looking to build the skills that we need to fight for a better world.

The Stockholm Bookfair is an inclusive space. The total liberation of non-men, people of color*, queers and crips** is essential to anarchism and the success of class struggle. This liberation requires a fully intersectional feminism based in mutual aid and solidarity. We aim to build counter power for people whose existences are suppressed. White supremacy, patriarchy and ableism must be resisted at every level – especially when we encounter it within our autonomous and leftist movements.

Saturday June 1 is our main day, full of events at our venue Midsommargården. There will also be activities spread across town on Friday evening and during the day on Sunday!

There is still time to get involved so please contact us via email if you would like to contribute to the program or the bookfair in any way. Though we welcome proposals from everyone, we’d especially like to hear from people who speak from a non-man, POC, queer or crip perspective.

See you in June!

people of color is the umbrella term for all who face oppression based in racism
*crip is a reclaimed slur/umbrella term for all who face oppression based in ableism

Stockholm Anarchist Bookfair

Kommentera

captcha