Inlägg

2021-07-28

SPANSKA REVOLUTIONEN 85 ÅR.

Aotearoa Workers Solidarity Movement (AWSM) uttalande om 85-årsjubileet för den spanska revolutionen.

För 85 år sedan i dag försvarade Spaniens arbetande folk sig mot ett fascistinspirerat militärt uppror. Trots bristande utbildning och resurser slog de framgångsrikt högerkrafterna på många områden. Efter detta organiserade massorna sig i en mängd olika former via sina olika organisationer, inklusive Anarcho-Syndicalist Confederation of Labour (CNT) och Iberian Anarchist Federation (FAI). Snart genomfördes ett stort revolutionärt socialt och ekonomiskt experiment. Fabriker samlades under arbetarkontroll, där produktionen förbättrades kvantitativt och kvalitativt jämfört med det tidigare kapitalistiska systemet. Kvinnor började sin ekonomiska och sexuella befrielse, fria från den katolska kyrkans bojor. På landsbygden tog fattiga bönder över marken de hade arbetat på i generationer. Detta land hade varit i händerna på aristokrater och hyresvärdar som behandlat dem som djur. På många ställen avskaffades pengar och beslutsfattande om produktion och distribution bestämdes av byborna själva.

Efter tre års beslutsam kamp besegrades revolutionen av en kombination av faktorer. Detta inkluderade storskaliga attacker från högerstyrkorna med hjälp av det fascistiska Italien och Nazityskland, interna attacker från kontrarevolutionära kommunister, begränsat externt stöd och taktiska uppdelningar inom det revolutionära lägret. Trots sitt nederlag i sina fienders händer gjorde arbetarklasserna stora vinster och gav ett exempel för följande generationer. De visade att vanliga människor kan vara mer än verktygen för en exploaterande härskande klass, att de är mycket kapabla att organisera demokratiskt och kollektivt för att uppnå frihet.

Vi på AWSM erkänner att vissa förhållanden i dag skiljer sig från det förflutna. Saker förändras, men ändå är grunderna i dagens kapitalistiska system desamma. Arbetande människor här och på andra håll över hela världen lider fortfarande av de förtryck som kapitalistisk och statlig kontroll över oss är. Vi hälsar därför minnet av det heroiska arbetande folket i Spanien i den historiska kamp som genomfördes mellan 1936-1939. Deras handlingar är fortfarande en viktig vägledning för oss idag.

No Pasaran! Pasaremos!


<u>https://awsm.nz/?p=11151</u> (via libcom).


Staffan / Konst och Politik

Länk: https://anarchyisorder.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=85176&action=edit

Kommentera

captcha