Inlägg

2023-11-08

Solidaritetsaktion med Rojavakommittéerna: Palestina, Kurdistan – Intifada, Serhildan

Palestina, Kurdistan

Intifada, Serhildan

Rojavakommittéerna genomförde idag en aktion tillsammans med Samidoun Göteborg. I solidaritet med det palestinska folket och de förtrycktas kamp för frihet.

Vi ser en alltmer fascistisk utveckling i såväl Sverige som i övriga så kallade liberala demokratier i Europa. Föreningsfriheten är under angrepp, och det pågår en tilltagande kriminalisering och repression mot både den palestinska och kurdiska solidaritetsrörelsen i Europa. I Tyskland har man beslutat att förbjuda Samidoun, och i bl a Frankrike och Storbritannien har pro-palestinska sammankomster och budskap kriminaliserats. Från den svenska högerns håll hörs liknande krav på kriminalisering. Samtidigt finns dock en redan uppenbar risk att den nya terrorlag som trädde ikraft i somras kan komma begränsa och kriminalisera föreningslivet i Sverige.

I detta sammanhang är det viktigare än någonsin att vi visar vår solidaritet och enighet i den palestinska frågan. Men också för våra kamrater här i Sverige som bedriver ett helt avgörande solidaritetsarbete för Palestina och dess folk. Vi står enade i kampen för ett fritt Palestina och låter oss inte skrämmas till tystnad.

Leve Palestina! Solidaritet med Samidoun!

Samidoun & Rojavakommittéerna

Länk: https://samidoun.net/sweden/solidaritetsaktion-med-rojavakommitteerna-palestina-kurdistan-intifada-serhildan/

Kommentarer

Tråkigt att se hyllningar till PFLP.
Här kan ni läsa ett exempel på antisemitism från dem.
https://pflp.ps/post/15112/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A

anon

Tråkigt att sionister verkar få frirum på gatorna.info...

Leve PFLP!

Rev

Två frågor till Rev:

Varför är du för arabisk nationalism men mot judisk nationalism?

Vad tycker du om PFLP:s antisemitism?

anon

Kommentera

captcha