Event

SLÄPP ALLA UR FÖRVAR!

När: 2020-06-15 18:00
Var: Gustav Adolfs torg, Malmö

Kom och manifestera mot gränser och förvar!

Visa solidaritet och lyssna på tal av personer med erfarenhet av att sitta i förvar med flera. Ta med plakat eller banderoller om du vill.

Tänk på social distans, vi markerar ut platser så alla kan hålla avstånd, max 50pers.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Under våren har det på flera förvar hungerstrejkats för att protestera mot förhållanden under Covid-19 pandemin. I solidaritet med de som kämpar bakom murarna kräver vid att alla förvarstagna släpps.

Förvar är ett flyktingfängelse för de som väntar på att utvisas, efter t.ex. avslag på asylansökan. Migrationsverket väljer att under pågående pandemi, inte bara fortsätta hålla personer inlåsta, utan även förvarsta nya personer, trots att många deportationer är omöjliga att genomföra som en följd av Covid-19. Som förvarstagen finns det inte någon chans att distansera sig själv socialt. Man delar sovrum, toaletter och små utrymmen för mat. Personalen testas inte och kan föra in smitta, samtidigt som besöksförbud införs så att kontakten med omvärlden närmar sig noll. Förvarstagna har förvägrats medicin för att de hungerstrejkat i protest mot läget under pandemin. En person har redan dött av Covid-19 på förvaret i Märsta.

Trots de reserestriktioner som råder för alla människor i hela världen för att minska smittspridning har uppemot 300 personer utvisats den senaste tiden. Fastän länder som Afghanistan inte tar emot de som utvisas, försöker polisen hitta vägar för att utvisa människor dit. Jakten på papperslösa fortsätter och redan överfulla förvar fylls på.

Pandemin kastar ljus på de nedbrytande förhållandena som i normala fall råder på förvar, men visar också upp EU-staternas avskyvärda policys av inlåsning, förvaring och utvisning. Ansvariga politiker och tjänstemän har tagit beslut om vilka kroppar som är värda att skydda och vårda och vilka som kan uteslutas från förebyggande åtgärder och vård.

Chansen för att överleva ska inte avgöras av legal status varken nu eller i framtiden. Vi kräver:

Att alla förvar stängs! Och att alla som släpps ur förvar får tillgång till ett säkert och värdigt boende!

PAPPER ÅT ALLA! Permanenta uppehållstillstånd för alla asylsökande och papperslösa!


Lika tillgång till vård, behandling och testning av COVID-19 och i allmänhet!

.

Kommentera

captcha