Event

Repression del 2 - samtal med Jonas Lundström

När: 2020-10-29 18:00
Var: Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21, Göteborg

- English below -

Hur kan vi förstå repression? - Ett samtal tillsammans med Jonas Lundström

Rättsystemet och polisen är inte neutrala institutioner utan konservativa verktyg för att staten ska upprätta ordning. Det rådande rättssystemet finns för att skydda egendom och skydda den rådande ordningen och upprätthålls i slutändan genom repression. Repressionen riktar sig som av en händelse oftast nedåt och fokuserar på att skydda egendom och de med makt och pengar.
Men varför är det så? Har det alltid varit så? Hur har repression utvecklats? Hur skiljer sig repression mot politiska aktivister från andra grupper utsatta?

Genom samtal och diskussion vill vi gå igenom vad repression är, hur den sett ut över tid, hur vi kan tänka oss att den ser ut idag och i framtiden. Hur kan vi förhålla oss till och hantera repression?

Jonas Lundström är författare och engagerad i en rad olika samhällsfrågor som antirasism, migration och antimilitarism. Jonas har skrivit en rad böcker med fokus på aktivism och samhällskritik.

Bokkafét öppnar 17.00 och samtalet med Jonas börjar 18.00.

Syndikalistiskt forum, rum 303 på Viktoriahuset, Linnégatan 21
Hpl: Prinsgatan
Ingång under Hagabions trappa (ring på porttelefon, 303C), 2 trappor upp.
Det finns även tillgång till hiss (ring på porttelefonen, 303C, och säg till oss via porttelefonen att du behöver använda hissen).
Har du frågor, eller vill organisera dig i Forum? Släng iväg ett mail till info@syndikalistisktforum.se

_______________________________________________________________________________

We continue our series on state repression with a talk with the author and activist Jonas Lundström. What is state repression and how can we tackle it?


The café opens at 17.00 and the talk with Jonas will start at 18.00.

Syndikalistiskt forum, room 303 at Viktoriahuset, Linnégatan 21
Tram stop: Prinsgatan
Entrence underneath the stairs of Hagabion (use the intercom, 303C), 2 stairs up.
There's also an elevator, if you need to use it, let us know that on the intercom and we will help you.
Do you have any questions or do you want to orgainze yourself with Syndikalistiskt forum? Send us an e-mail to info@syndikalistisktforum.se

Syndikalistiskt Forum

Kommentera

captcha