Event

Radikal Filmfestival 2020!

När: 2020-01-29 18:00
Var: Syndikalistiskt Forum, Göteborg

RADIKAL FILMFESTIVAL 2020 29/1 - 2/2
(In English further down)

Filmfestival i samarbete med Filmkollektivet Råfilm och ABF. Göteborgs filmfestival har blivit för dyr och uteslutande. Vi arrangerar en alternativ filmfestival utan sponsrande storföretag, som är gratis och tillgänglig för alla. I princip alla visningar har samtal och diskussion efteråt. Programmet har ni nedan, varmt välkomna!

Program:

ONSDAG 29/1
18:00
Man måste vara som ett berg
Från ett modulhus i en öde vinterstad försöker Ali ringa sin familj. Fyra år har gått sedan de senast träffade varandra och tiden går långsamt medan de väntar på ett godkännande av deras ansökan om familjeåterförening. En dag besöker hans vän Lallo och plötsligt blir Alis dagar lite mindre ensamma. "Som ett berg" är en poetisk skildring av livet som väntar på att levas.
Engelska undertexter. 14 min.
Samtal efter visningen med Manolo Diaz Rämö, regissör, Beatrice P. Garcia, producent och Samira Motazedi, poet, skribent och aktivist.

TORSDAG 30/1
18:00
Kortfilmer från Chile, Rojava, Grekland, Kanada
Exarchia (Grekland, 15 min)
Invasion (Kanada, 18 min)
Chile (6 min)
Rojava (20 min)
Totalt ca 60 min. Engelska undertexter.
Samtal efter med representanter från lokala solidaritetsgrupper.

FREDAG 31/1
18:00
Folkbildningsterror + Hemlig förfilm!
En queerfeministisk, antikapitalistisk, vänsterautonom, militant musikal.
Trailer: https://youtu.be/UeoC1DdG5Gk
Engelska undertexter. 120 min.
Innan filmen kommer det vara smygpremiär på en ny hemlig musikvideo!
Samtal med Lasse Långström, regissör, samt flera av filmens aktörer och medskapare efter visningen.

LÖRDAG 1/2
13:30
3 kortfilmer av Astrid Askberger och 1 av Björn Perborg
Väggen (4 min)
Bröd och Rättvisa (13 min)
Jag var också med (8 min)
Det viktigaste just nu är att må dåligt (5 min)

14:30
Radikal film: hur, vad och varför?
Vad är radikalfilm och hur kan vi organisera oss för att skapa den?
Samtal med Astrid Askberger, regissör, Benj Gerdes, regissör, Lars Wiberg, ABF, Talat Bhat, regissör, Beatrice P Gacia, producent, Lasse Långström, regissör.

16:00
Att Ta Striden: Lärdomar från Hamnarbetarförbundets kamp
(pågående dokumentärfilmsprojekt)
Dokumentärfilm om Hamnarbetarförbundets fackliga kamp.
Regissören Benj Gerdes kommer visa delar ur filmen och berätta om projektet.

SÖNDAG 2/2
15:00
Hemlig film
Visning av en ny spelfilm som på ett väldigt blodigt sätt skildrar klasskrig och antifascism.
Engelska undertexter. 131 min.

English:
This is a film festival in collaboration with Filmkollektivet Råfilm. The Gothenburg Film Festival has become too expensive and exclusive. We're organizing a film festival without ties to the big companies, it's completely free and accessible for everyone. Almost all screenings have political talks and discussion afterwards. Below you see the program. Welcome!

WEDNESDAY 29/1
18:00
Like a mountain
From a module house in a desolate winter city, Ali tries to call his family. Four years have passed since they last saw each other, and time goes by slowly while waiting for an approval to their family reunification request. One day his friend Lallo visits, and suddenly Ali’s days become a little less lonely. ‘Like a mountain’ is a poetic depiction of life waiting to be lived.
English subtitles. 14 min.
Talk after screening with the director Manolo Diaz Rämö, producer Beatrice P. Garcia and writer/activist Samira Motazedi.

THURSDAY 30/1
18:00
Shortfilms from Chile, Rojava, Grekland, Kanada
Exarchia (Grekland, 15 min)
Invasion (Kanada, 18 min)
Chile (6 min)
Rojava (20 min)
Totalt ca 60 min. English subtitles.
Talk after with representatives from local solidaritygroups.

FRIDAY 31/1
18:00
Folkbildningsterror + Secret musicvideo!
A queer feminist, anti-capitalist, left-wing autonomous, militant musical.
Trailer: https://youtu.be/UeoC1DdG5Gk
English subtitles. 120 min.
Before the film a preview of a secret musicvideo will be shown!
Talk with Lasse Långström, the director, and many of the cast members and cocreators after the screening.

SATURDAY 1/2
13:30
3 shortfilms by Astrid Askberger and 1 by Björn Perborg.
Väggen (4 min)
Bröd och Rättvisa (13 min)
Jag var också med (8 min)
Det viktigaste just nu är att må dåligt (5 min)

14:30
Radical film: what, how and why?
What is radical film and how can we organise to create it?
Talk with Astrid Askberger, director, Benj Gerdes, director, Talat Bhat, director, Beatrice P Garcia, producer, Lasse Långström, director and Lars Wiberg, ABF.

16:00
To Take The Fight: Learning Through Struggle with The Swedish Dockworkers Union
(work in progress)
Documentary about the Dockworkers Unions struggle.
Benj Gerdes, director, will show clips and talk about the project.

SUNDAY 2/2
15:00
Secret screening
Screening of a new film that tells a very bloody story about classwar and antifascism.
English subtitles. 131 min.

Arrangeras i samarbete med ABF.

Gratis inträde till alla arrangemang.
Free entry to all screenings.

RåFilm

Kommentarer

Wow! Fan va grymt!

han den där

Kommentera

captcha