Inlägg

2018-07-29

Protestera mot NMR i Åbo 18/08

Den nazistiska organisationen Nordiska Motstådsrörelsen har meddelat om att de avser hålla en demonstration i Åbo den 18:e augusti, ett år efter knivdådet i Åbo och utnyttjar således offrens lidande och de anhörigas sorg i ett försök att främja sin egen människofientliga agenda. Vi som vanliga Åbobor kan inte blunda för detta. Kom med och visa dem och alla andra högerextrema grupper att det inte finns rum för deras hatspridande och vålds idoliserande rörelser i Åbo!

Planeringen av demonstrationen pågår fortfarande. Vi informerar om ytterligare detaljer allt efter planeringen framskrider. Vill du komma med och planera demonstrationen? Kontakta då följande personer (gäller även media):

Kontakt i Facebook eller email info@turkuilmannatseja.fi

////

The neo-nazi organization Nordic Resistance Movement has announced its plans to arrange a demonstration in Turku on the 18th of August, a year after the knife-attacks and are thus planning to use the suffering of the victims and their near and dear to further their own xenophobic agenda. Join us on this day to show them and other far-right movements that there is no room in Turku for their hate-spreading and violent movements!

The planning of the demonstration is still under preparation. We’ll let you know about more details once the planning proceeds. Do you want to join us and plan the demonstration? If so, contact the following people (this also applies to the media):

Contact either on Facebook or via email at info@turkuilmannatseja.fi

Turku ilman natseja

Länk: https://www.facebook.com/TurkuIlmanNatseja/

Kommentera

captcha