Event

Organisera-dig mässa 2021 på Syndikalistiskt Forum Göteborg

När: 2021-10-09 13:00
Var: Syndikalistiskt Forum, Viktoriasalen, Göteborg

Efter succén förra året har vi i Syndikalistiskt Forum bestämt att även i år arrangera Organisera dig-mässan!

Är du trött på att de rika blir rikare hela tiden, medan du tvingas att arbeta allt hårdare för att få pengarna att räcka, samtidigt som du sliter ut dig fysiskt och psykiskt? Att du tvingas bo i andra hand, eller måste vänta mer än 5 år för en lägenhet med en skyhög hyra? Är du trött på att se på medan världen styrs mot klimatkollaps, samtidigt som vårt välfärdssystem monteras ner? Eller arg och maktlös inför situationen i Europas flyktingläger? Vi kräver en grundläggande förändring av samhället – socialt, politiskt och ekonomiskt, för att få slut på utsugning och förtryck och för att ge oss makten över våra liv. Denna förändring förutsätter att vi organisera oss gemensamt. För att du ska kunna komma i kontakt med några av de grupper som arbetar mot detta mål, ställa dem frågor eller bli aktiv hos dem så arrangerar vi den stora Organisera-dig mässan!

Under dagen kommer grupper presentera sig och sin aktivism. Du kommer även ha möjlighet att gå runt under mässan bland organisationens bokbord och möta samt lära känna kamrater. Det kommer även finnas mat till en billig penning, och på kvällen kommer vi ha en kort men mysig pubkväll.

Program:

Kl 13.00-13.30: Mässan öppnar
Kl 13.30 – 15.00: Grupperna presenterar sig i bokkaféet, samtidigt mässa i Viktoriasalen
Kl 15.00 – 15.30: Paus
Kl 15.30 – 17.00: Grupperna presenterar sig i bokkaféet, samtidigt mässa i Viktoriasalen
Från kl 17.00: Mat och pubkväll

Aktuell info om evenemanget och deltagande grupper finns på vår hemsida eller för er som vill använda facebook även på vår sida där.Ingång under Hagabions trappa – 2 trappor upp – rum 303 (bokkafféet) och Viktoriasalen.
Ring på porttelefonen till höger om dörren. Det finns även tillgång till hiss (säg till oss när du ringer att du behöver använda hissen).

OBS!

Vill du handla fika eller annat på Syndikalistiskt Forum är det kontanter som gäller!

Det är viktigt att tänka på er hälsa när ni besöker oss. Om du är frisk är du mer än välkommen, men vid minsta antydan till annat – oavsett symptom – ber vi dig stanna hemma. Detta för att minska smittspridning. Vi förbehåller oss rätten att skicka hem besökare som är sjuka. Ta hand om er och glöm inte att tvätta händerna. Ta också hand om varandra så gott ni kan!

Kampen fortsätter!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


After the success last year we in Syndikalistiskt Forum once again arrange our wellknown get-organized fair!

Are you tired of that the rich become richer all the time, while you have to work harder and harder to make the money last till next payday as you wear yourself out both physically and mentally? That you are forced to sub rent a room, or wait more the 5 years for an apartment with ridiculously high rent? Are you tired of watching the world being steered into climate collapse, meanwhile the welfare system is dismantled? Or angry and powerless in the face of the situation in the refugee camps in Europe? We are demanding a fundamental transformation of society – social, political, and economic, to end exploitation and oppression and to get power over our own life. This transformation demands that we organize us together. To allow you to get in contact with some of the organizations that work for this transformation, ask them questions or become active yourself we are arranging the grand get-organized fair!

During the day the organizations are going to present themselves and their activism. You will also have the possibility to walk around during the fair to visit the organization’s book tables and meet comrades. There will also be food to reasonably price, and after the fair we will have a short, but cozy social gathering.

Please note that the organizations themselves are responsible for the language of their presentation and some might only offer it in Swedish. However, you will be able to talk to everyone during the fair and get all the info you need!

Program:

Kl 13.00 – 13.30: The fair opens
Kl 13.30 – 15.00: The groups present themselves in the book café, meanwhile fair in Viktoriasalen
Kl 15.00 – 15.30 : Break
15.30 – 17.00: The groups present themselves in the book café, meanwhile fair in Viktoriasalen
From kl 17.00: Food and pub

Current information about the event is available at our webpage and for those of you who like to use facebook even on our page there.Entrance underneath the stairs of Hagabion – 2 stairs up – room 303.
Call at the intercom to the right of the door. There is also an elevator (let us know if you need to use it when you call and we will help you).

OBS!

At Syndikalistiskt Forum cash is queen (no card, no swish)!

Due to that our room is small it is important that you regard your health when you visit us. If you are healthy you are more than welcome, however if you feel unwell – with any symptom – we ask you to stay at home. This is to to prevent the spread of infections. We reserve the right to send home visitors that are ill. Take care of yourself and remember to wash your hands. Also take care of each other the best way that you can!

The struggle continues!

Syndikalistiskt Forum

Kommentera

captcha

Kommande Händelser

Senaste Media

  • S06E07 - Hur jag slutade ängslas och lärde mig älska barnarbete by Komintern
  • Ny dokumentär om Guiseppe Pinelli och mordet på honom 1969. Engelska undertexter
  • S06E04 - The backstabbery (DEL 2) by Komintern

Senaste kommentarerna