Inlägg

2021-11-27

Öppet brev till Reclaim Pride, TDoR-kommittén Göteborg och Kvinnofolkhögskolan

Det har kommit till vår kännedom att det idag (tisdag 16/11) arrangeras ett panelsamtal om “sex workers rights” på Kvinnofolkhögskolan, som en del i Trans Awareness Week.Programpunkten beskrivs ha fokus på “skärningspunkten mellan translighet, migration, BIPOC, kapitalism och sexarbete”. Att transpersoner och migranter i hög utsträckning är utelämnade till eller utsätts för kommersiell sexuell exploatering i ett rasistiskt och kapitalistiskt samhälle är vi väl medvetna om. Att lyfta ett “skadereducerande perspektiv” kan vara skillnaden mellan liv och död. Just därför är det beklagligt att panelen uteslutande består av medlemmar i en organisation vars huvudsakliga mål är en fullständig avkriminalisering av sexköp, och att programpunktens beskrivning specifikt nämner att “trafficking”, “exploatering” och “ideologin bakom den svenska modellen” inte kommer att diskuteras.Till Reclaim Pride, vilka vi haft givande samarbeten med tidigare. Det är en besvikelse för oss att en antikapitalistisk rörelse – av queers och för queers, upplåter tid och oemotsagt utrymme åt en politisk strömning som förespråkar ytterligare marknadserövringar av våra liv. Vinnarna på avkriminalisering är de (företrädelsevis) män som köper sex och göder global trafficking tillsammans hallickar, människohandlare och bordellägare. Naturligtvis finns det enskilda säljare som skulle tjäna på en uppluckrad lagstiftning, och givetvis finns det skäl att vara kritisk till alla lagstiftningar som stater använder som slagträn mot flyktingar, mot fattiga, mot kvinnor och mot queers. Men det går inte att tala om “skärningspunkten mellan translighet, migration, BIPOC, kapitalism och sexarbete” utan att också tala om människohandel, våld och om kroppar som varor – det är att göra sig till megafon för ett värre alternativ, en ännu råare kapitalism. Det är att välja det privilegierade fåtalets intressen framför den stora majoritetens.Till TDoR-kommittén, tack för att ni årligen lyfter minnet av transfobins offer. Det skrivs i programförklaringen att “huvudpersonerna behöver höras och få det här utrymmet”. Det andra perspektivet på kommersiell sexuell exploatering anses inte önskvärt. Vi har inga invändningar mot att den svenska modellens baksidor diskuteras, men vilka har möjligheten, orken och viljan att ställa upp på ett öppet samtal? Vi vet att de flesta som befinner sig i kommersiell sexuell exploatering globalt har tvingats dit av ekonomiska eller sociala skäl. Vi vet att det i hög utsträckning gäller transpersoner, och vi vet att det är extremt farligt. Vi vet dessutom att en legal marknad för sex och kroppar inte minskar utan tvärtom ökar efterfrågan på en illegal marknad. På både den legala och den illegala marknaden dör transpersoner.Det finns gott om debatter idag där kvinnors trygghet eller hbtq-personers rättigheter bara är slagträn som slungas mot politiska motståndare utan någon egentlig omsorg om frågorna i sig. Vi vill ogärna vara en del av den. Vad vi ber om är eftertanke. Kan vi inte, tillsammans, våga föreställa oss ett slut på våldet och en värld där kroppar, sexualitet och mellanmänskliga relationer inte alls kan förstås i termer av varor och ägodelar?Till Kvinnofolkhögskolan, som alltid varit generösa när det kommer till att låna oss sina lokaler. Ni har aldrig varit inne och pillat i program eller krävt att alla sidor ska representeras. Det minns och uppskattar vi. Likväl finns det gränser. Skolan är en plats där unga kvinnor och transpersoner befinner sig i vad som oftast fungerar som en trygg miljö. Tryggheten för de anställda eller studerande som har egna traumatiska erfarenheter av sexuell exploatering riskeras nu. Genom att tillåta en programpunkt som riskerar avdramatisera eller till och med glorifiera “sexarbete” så blir ni medskyldiga till att fler personer i er målgrupp lockas in i vad som i värsta fall blir en dödlig situation.Med vänliga hälsingar,
samarbetspartners och besökare,
tidigare deltagare och anställda,
men framför allt: era vänner och kamrater.Framåt kamrater
IDH Väst

Framåt Kamrater & IDH Väst

Länk: https://framåtkamrater.se/?p=635

Kommentarer

Asså blir det inte lite tröttsamt att allt som rör denna frågan är så jävla splittrande och onyanserad från "de olika sidorna".

Som att detta är en lätt grej med bara två sidor, enbart letar sånt som stärker sin syn, slänga sig med löst grundad statistik som alltid resulterar i trafficking och död, "låter ni dem tala så främjar ni trafficking!" (ingen gillar trafficking och död).? Hur ofta har detta diskuterats utan att det handlar om hur dålig den andra är och alla pallar inte höra det hela tiden. Alla samtal runt ämnet behöver inte handla om dess existens, rätt/fel, sex är heligt osv.

Är det så fel att de vill ge dessa utsatta personer en trygg miljö att föra sin talan utan påhopp?
Om man tar med hela stycket och inte bara delar av vad de skrev så låter det rätt vettigt.

"Trafficking och kommersiell sexuell exploatering kommer inte att diskuteras under panelen, inte heller ideologin bakom den svenska modellen. Dessa röster kommer att ges en chans i framtiden då vi strävar efter att ge utrymme för alla olika perspektiv och erfarenheter i vår gemenskap. Perspektivet som är för den svenska modellen hörs och diskuteras väl i media och det finns ett behov och önskemål om att visa skuggan av den svenska lagen och hur den direkt påverkar transsexuella sexarbetare negativt. Vi fokuserar på det som många trans sexarbetare möter i sin vardag. Och för våra transsexarbetande paneldeltagares säkerhet kommer ämnet sexarbetets existens inte att diskuteras."

Olutheran

Självklart ska de få föra sin talan utan påhopp, men om ett "antikapitalistiskt nätverk" arrangerar ett panelsamtal där alla gäster vill ta bort kopplerilagstiftningen så gör man sig till megafon för extrema högeråsikter, det är bra att någon åtminstone vänligen påtalar det lol

sexneutral

Mer materialism mindre moralis

Scuffle

"avkriminalisering" kräver "kriminalisering" först. Den enda institutionen i det moderna samhället som är legitimerad att kriminalisera ett fenomen är staten med dess momopol till våld. Var försiktiga, kamrater. Varje gång ni pratar om avkriminalisering kommer ni lite närmare statens stora famn...

Antikapitalism utan antistatism skapar Kinas..

antistat

Bra sagt antistat! I allmänhet, utan att uttala mig i den specifika sakfrågan, har jag svårt att förstå varför vi förlitar oss på att staten ska representera oss och våra intressen. Jag ser med skräck hur många jublar när, exempelvis, högerextrema blir dömda i domstol. Jag ser snarare framför mig när samma lagar appliceras på oss. Vill vi verkligen ha en stat som begränsar våra liv? Vill vi att staten ska föra vår talan? Borde vi inte istället diskutera hur vi i solidaritet med varandra styr över våra egna liv utan repression och kontroll av en våldsam förmyndare?

reject

Kopplerilagen används idag som svepskäl att förtrycka just sexarbetare. Tex att vara sambo med någon räcker för att en sambo skall åka dit tex. Väntar hen utanför "håller hen vakt" och åker dit. Skjutsar hen åker hen dit. Folk vet så orimligt lite om sexarbetares situation, dömer på förhand, och går rakt på fängelsefeminismens ideologi.

Post left anarcho feminist queer antifa direkt aktion ALF trans women liberation egoist thingy

Kommentera

captcha