Inlägg

2018-02-23

Ny autonom grupp i Göteborg: Framåt kamrater

FRAMÅT KAMRATER

Socialistisk och feministisk organisation i Göteborg

Klass och organisationens roll

Vi menar att arbetarklassen är en exploaterad grupp i samhället. Det innebär att vi skapar mer värde än vad vi får ut i betalning för vårt arbete. De som tillgodoser sig mervärdet är kapitalistklassen. Det är de som äger produktionsmedlen, det vill säga allt det som tillsammans med mänskligt arbete krävs för att producera en vara eller tjänst. De lever på sin utsugning av vårt arbete. Det finns en självklar konflikt oss emellan, och det är den som vi kallar för klasskamp. Den är grunden för det kapitalistiska systemet, och finns ständigt närvarande i hela samhället.

Mellan arbetarklassen och kapitalistklassen finns ett mellanskikt som både möjliggör och understödjer exploatering, till exempel genom att arbetare tillåts leda, fördela och övervaka arbete. Den här skiktningen bidrar till splittring av arbetarklassen och försvagar vår position gentemot kapitalistklassen.

Vi vill avskaffa klassamhället, och det är därför vi väljer att organisera oss. Vi tror varken på att passivt invänta revolutionära situationer, eller att vi alltid skulle kunna leda kampen. Organisationens roll är att delta i, understödja och skärpa de konflikter som oundvikligen uppstår och pågår.

Vi ska verka för att öka arbetarklassens frihet på alla olika sätt och framför allt vår möjlighet att kämpa. Samtidigt måste vi försvara det som vi redan uppnått. Vi vill föra samman kampen om dagspolitiska krav med det övergripande målet.

Vi vill att arbetarklassen organiserar sig för ett samhälle utan klasser eller stater där ingen blir exploaterad, vilket är det vi vanligtvis kallar för kommunism.

Vi vill kräva åt varandra liv som går att leva

Arbetarklassen är heterogen, den består av olika identiteter och kategorier. Deras olika behov och krav måste tas på allvar inom klassen, men precis som att kategorierna kan vara en grund för organisering kan de användas för att splittra arbetarklassen.

Eftersom kapitalistklassen försöker spela ut oss mot varandra är det vår uppfattning att vi som feministisk och antirasistisk organisation måste ställa höga krav på oss själva. Företeelser som till exempel rasism, transfobi, homofobi och sexism splittrar och försvagar oss, eftersom enigheten utgör vår styrka. Vi är dessutom motståndare till förtrycket i sig självt, eftersom vi strävar efter alla arbetares fullständiga frigörelse. Det är vår uppfattning att arbetarklassen aldrig kan leva fullvärdiga liv under kapitalismen, men att det klasslösa samhället inte är en absolut garanti för hela mänsklighetens frigörelse.

Fascism och antifascism

Fascism är klasskamp i den mån att den är ett aggressivt vapen mot arbetarrörelsens framsteg, eller en desperat åtgärd för att behålla status quo. Dess form, uttryck och klassbas varierar beroende på kontext.

Vi är antifascister, av ren nödvändighet i egenskap av stridbar arbetarrörelse och därför att vi på olika sätt inte passar in i fascismens vulgära världsbild. Det betyder att vi aktivt försöker förhindra fascistisk propagandaspridning och fascisters möjlighet att organisera sig.

Internationalism

Arbetare i alla länder har gemensamt att bli exploaterade och därmed ett gemensamt intresse av att bedriva klasskamp. Det är därför viktigt att vi står i solidaritet med andra arbetares kamp var den än bedrivs.

Vi stödjer alla arbetares kamp för frihet och självbestämmande. Denna frihetssträvan kan innebära detsamma som en strävan efter nationell självständighet, men det innebär inte att vi per automatik stödjer alla statsbildningar som kommer ur en sådan kamp.

Organisationen vill ingå i internationella nätverk och samarbeten. Vår solidaritet över nationsgränser är en styrka.

Göteborgare

Länk: https://framatkamrater.noblogs.org/

Kommentarer

men hur skiljer det sig liksom från Allt åt Alla och SUF?

splittringenVerkarOnödig

Låt tusen blommor blomma

Självorganisering?

låter jättelalligt när alla blommor är så teoretiskt outvecklade och lika i praktiken men okej

splittringenVerkarOnödig

Förbjud unga arbetare att organisera sig utanför existerande förbund!!!

Onödig

Jag förstår inte heller varför just AÅA skulle vara gruppen man var tvungen att gå med i.

Lel

Jo men vad är poängen? Det är bara ett till litet förbund som ska komma med en psudo-maraxistisk program(som förövrigt är felaktigt) som liknar alla andra små autonoma gruppers program, sen ska dem göra exakt samma aktioner(förmodligen tillsammans) och sen stagnerar det och dör.

Så klart kidsen ska få organisera sig men känns mer som desperata dödsryck för att dämpa känslan av att den här sortens organisering inte kommer att fungera.


splittringenVerkarOnödig

Mot det felaktiga och onödiga organiserandet!

För den släppt levererade diffusa kritiken!

Framåt!

Karmanjaka

Mycket bättre om alla går med i samma förbund (parti) och spenderar all sin tid på att konstruera det perfekta, marxistiska programmet. Det funkar ju mycket bättre

@

Nu är det ju inte heller det jag säger men ingen verkar kunna svara på exakt vad som skiljer detta autonoma förbund från alla andra autonoma förbund som redan finns i Göteborg. Det känns som att ersätta aktivetet med att bara skapa nya förbund i hopp om att det kommer lösa något.

splittringenVerkarOnödig

Framåt Kamrater verkar vara en del av ARNA-nätverket. ARNA har en annan syn på militans osv än vad som generellt finns i t.ex FAÅA. Jag vet inte om detta står uttryckligen i något program eller whatever men så förhåller det sig.

ordfmaoskylling

Kul med en ny grupp!! Behövs fler politiska kollektiv för att en rörelse skall vara levande.

Vad är de egentliga skillnaderna mellan ARNA och AÅA? Tycker det är rätt svårt att se utifrån. Det verkar mest vara i sin framtoning(mer black-block estetik) och kanske praktiken(?). Ideologiskt ser jag inga som helst skillnader. Skulle vara kul om det kunde formuleras! Det är ju ett bra sätt att få en mer levande miljö än idag.

AÅA-medlem

Frågan om vad som är syftet med gruppen borde väl ändå inte vara så svår att besvara? Alltså, framförallt ifall gruppen siktar mot att delta i internationella samarbeten som jag förmodar ska vara med relativt stora utländska organisationer, är ju frågan om varför dessa ska samarbeta med denna grupp och inte någon av de befintliga rätt relevant?

Tant Röd

Kan inte svaret på gruppen syfte vara ''Bedriva klasskamp''? Känns som att det finns en ganska negativ attityd till allt nytt inom den utomparlamentariska vänstern eftersom det alltid går att hitta ett exempel på en liknande grupp som inte funkade för 14 år sedan. Låt inte det bästa bli det godas fiende!

En annan AÅA-medlem

Ungefär som att fråga varför inte hamnfyran går med i Transport - dom finns ju båda i hamnen och vill teoretiskt sett ungefär samma sak. Och Transport är ju mycket större. Eller varför går inte hela autonoma vänstern in i V? Finns väl ett egenvärde i självorganisering eller? Väldigt konstiga frågor att ställa som autonom IMHO

Självorganisering?

Till En annan AÅA-medlem,

Återigen missar ni min poäng. Nytt är bra men detta är ett nytt, detta är bara mer av samma. Nya taktiker och teori utvecklas inte, det känns bara som dödsryck att skapa mer av samma i hopp om att det ska lösa något praktiskt problem.

Att bara skrika "klasskamp" är inte heller ett svar.

splittringenVerkarOnödig

Om du inte tycker att vi förstår din poäng så kanske du ska utveckla lite mer vad du menar? För jag förstår fortfarande inte vad du försöker säga med din kritik

Självorganisering?

Skillnaderna mellan hamn4an-transport, autonoma vänstern-vänsterpartiet är ju faktiskt tydliga för var och en, till exempel när det gäller organisatorisk uppbyggnad, åsikter, och målsättningar. Var och en i hamn4an kan förklara skillnaden mellan dem och transport, autonomer kan (förhoppningsvis) förklara skiljelinjerna mellan dem själva och vänsterpartiet. Det är det som jag undrar: Vad är syftet och vad skiljer den här gruppen från alla andra?

Tant Röd

Hej igen!

Alltså anledningen till att grupper skapas inom den utomparlamentariska vänstern brukar vara:

1. Personliga skäl. Det som finns gillar men inte av vad organisation gjort tidigare, konflikter med medlemmar eller att man inte känner sig bekväm av andra anledningar i en befintlig grupp.

2. Praktiska anledningar. Folk intresserar sig för en fråga som andra grupper inte är intresserade av. Så man skapar en ny grupp för att kunna bedriva den kampen. Kan tom vara så att en ny grupp skapas ur en befintlig för att enbart bedriva den frågan. Se te.x Plank.nu, IMÄI, Aktion mot deportation osv osv.

Ideologi brukar komma sist. De ideologiska skillnaderna är svår att se för en utomstående mellan de nätverk och grupper som finns. Det är ju både en styrka i den utomparlamentariska vänstern och en svaghet. En styrka för att det är lätt att anpassa sig utvecklas, ta in nya intressanta tänkare, ideologier och analyser. En svaghet för att det är svårt att greppa som ny i rörelsen vad den egentligen tycker mer än att man är för någon form av "socialism" eller "kommunism" och är emot partier samt hyser en misstro mot statens institutioner.

Det hade varit intressant därför att försöka lyfta de ideologiska skillnaderna mellan te.x ARNA och AÅA eller FAS för att se vad de egentliga likheterna och skillnaderna är rent politiskt.

AÅA-medlem

"Vad som skiljer FAÅA från ARNA" går ju inte att sammanfatta som en skillnad i estetik? Det första är en organisation (visserligen med autonoma lokalgrupper men med central minimiplattform) men ARNA är ett mobiliseringsnätverk med sinsemellan vitt skilda organisationer. Tittar man på listan över medlemsorganisationer har jag mkt svårt att se att de skulle anta formen av en internationell organisation med gemensamma strukturer.

Som boende och verkande i GBG vet man ju vilka de här personerna är redan och om de bestämt sig för att deras olika projekt och arbetsgrupper ska formaliseras i en riktig organisation istället för tillfälliga aktionsgrupper och kompisgäng tycker jag det är skitbra. Varför inte FAÅA? Jag har heller aldrig gått med där så jag kan tänka mig flera anledningar men det verkar konstigt att alla politiska grupper ska definiera sig utifrån dem. Tiden lär utvisa vad skillnaden är.

OK splittringenVerkarOnödig du är inte något fan av autonoma vi fattar men din egen org kan ju formulera en saklig politisk kritik istället.

xx

Jag är ute efter att skillnaden mellan politiska grupper kan formuleras tydligare istället för att man skall läsa mellan raderna. Det är nog det värsta arvet vi har. "En person tycker" eller "det finns dom som". Skriv ut istället!

Samtidigt skall inte den utomparlamentariska vänstern vara ett smörgårdsbord där människor får ett färdigt kitt serverat utan skall bygga på självaktivitet. Gillar man inte det som finns skapar man något nytt och eget.


AÅA medlem

Sida 1 Nästa

Kommentera

captcha