Inlägg

2023-12-31

Mismar - Nyårskrönika: en saga om två sagor (del 1)

Sedan långt tillbaka är kommandet av det nya året en viktig händelse. Det nya årets antågande är fullt av magisk kraft och i brytpunkten mellan det gamla och det nya kan man få en glimt av hur framtiden kommer te sig.

Förra årsskiftet firade några av oss ihop. Den första dagen på det nya året 2023 gick vi ut tillsammans för att få en skymt av vad det kommande året bar på. Det första vi fick se när vi klev ut var en kungsörn som sakta kretsade över bergen mitt emot gården där en av oss bor. Vi skämtade och spekulerade över vad det kunde betyda. Kungsörnen är en mångsidig symbol. Var den ett tecken för frihet? Betydde dess cirklande över berget kamp och seger, framgång för någon av de stora saker vi var involverade i?

Eller var den imperiella örnens konungslighet snarare en föraning om grymhet från ovan, om blod och död och tyranni?

Såhär i efterhand, när vi tittar tillbaka på folkmordsåret 2023, så kanske svaret verkar solklart. Palestina, Ukraina och Nagorno-Karabach är bara några av de mest uppenbara namnen. Vi behöver knappast någon längre stund för att se hur örnen kommer med fimbulvintern. Här hos oss i norr fortsätter katastrofen att rulla ut omkring oss som så ofta förklädd till frälsning. “Den gröna omställningen” - i vårt fall.

Det är för barnens egen skull som den vissnande konungen äter sina barn.

I den här vår nyskrivna nyårstext tittar vi närmare på två andra fenomen från året som gått, och på de två mycket liknande sagor som står i centrum för dem. På vilket sätt kan dessa sagor och de handlingar och ceremonier de bär på gjuta mod i oss nu i kungsörnens tid? Vad kan de lära oss om sagan som en helt annan sorts förklaring, bortom uppdelningen mellan teori och praktik.

Vilka herrar behöver vi lämna att dö och vilka krafter tar vi med oss in i våra nya världar? Vilka sagor är de rätta att berätta och leva och vilka behöver vi överge?

Vi vet att det bor en ny värld i våra hjärtan. Så titta upp på månen med oss inatt och hoppas på andra fåglar.

Kom år 2024, kom med befrielsen.


(texten fortsätter på mismar.org)

Mismar

Länk: https://mismar.org/texter/en-saga-om-tva-sagor-del-1/

Kommentarer

En hierarki av myter och traditioner.

64-åringen.

Kommentera

captcha