Inlägg

2020-04-28

Malmö: Kampen mot makten är en evig process för att reclaima våra kvarter!

På tema bostad och gentrifiering har Södra Klubben de senaste veckorna snott banderoller, målat och hängt dem i olika stadsdelar där lägenheter står tomma, Romer har evakuerats, och nyinflyttad white collar-befolkning med hög inkomst dominerar det offentliga rummet. Kampen mot makten är också en evig process för att reclaima våra kvarter! Speciellt nu när COVID-pandemin tvingar många att stanna hemma måste vi reflektera över vad det innebär att vara bostadslös, att leva i exploaterade områden - ”ghetton” - och att som migrant, student, junkie, fattig, kvinna eller icke-binär person överleva i privilegierade stadsdelar.

Låt de rika betala för COVID. Viruset är staten och kapitalet. Squat the world!

On the topic of housing and gentrification in Malmö, Södra Klubben stole banners, painted them and installed them in different districts with empty apartments, where Romani populations have been evicted, and where newly arrived white collar higher waged populations dominate the public space. The struggle against power also implies an endless process to reclaim our neighborhoods! Especially now when the COVID pandemic force many to stay at home, we must reflect on what does it mean to be homeless, to live in so-called “ghettos”, to survive in privileged districts being a migrant, a junkie, poor, a student, a woman, a non-binary person.

Let the rich pay for COVID. The virus is the state and capital. Squat the world!
SödrⒶ Klubben

sodraklubben@riseup.net

SödrⒶ Klubben

Kommentarer

Bra gjort!


natas

Bra!!!!!!

C

Jag måste fråga: Varför skriver ni på engelska? Har sett den här tendensen ganska många gånger, och jag tycker det är lite märkligt. Är det typ utbytesstudenter och turister man vill nå eller är det arbetarklassen? Många äldre kan inte så bra engelska, och många personer med utländsk bakgrund kan svenska men inte engelska.

Morgan Johansson

@Morgan Johansson Vi skriver inte enbbart på engelska men denna gång ville vi också nå ut till folk som inte kan svenska, såsom Romer. Vi tar till oss kritiken dock. Tack för din kommentar.

Vår affischkampanj mot polisstaten i Malmö är på svenska:

https://gatorna.info/threads/malmo-affishkampanj-m...

SK

Kommentera

captcha