Inlägg

2020-10-07

Lund. Sabotageaktion mot Volkswagen: solidaritet med rebellerna i Belarus och med regimens fångar

Natten mot den 2 oktober genomförde vi en sabotageaktion i solidaritet med Lukasjenkoregims fångar i Belarus och med de alla modiga rebeller som med direkt aktion gör motstånd mot den mustaschprydda kackerlackans diktatur. Vi attackerade Volkswagens kontor i Lund. Vi kastade flaskor med rödfärg på fasaden och krossade kontorets glasrutor med sten.

Varför Volkswagen? Den 28 augusti publicerade den tyska Greenpeace sin rapport om tyskt vapen och teknik i den belaruska regimens händer. Rapportförfattarna skriver att den belaruska polisen (militsija) är beväpnad med tyskt vapen och använder sig av fordon som producerats av den tyska företaget Volkswagen (https://www.greenpeace.de/presse/presseerklaerungen/greenpeace-recherche-polizei-belarus-setzt-deutsche-waffen-ein). Vi är inte Greenpeace anhängare men vi har inga anledningar att misstro denna rapport. Rapportförfattarna antyder även att år 2011 stiftades ett formellt förbud inom EU att sälja i Belarus vapen och annan utrustning som kan användas mot folket. Men denna försäljning fortsätter tydligen. Dessutom vet vi att den statliga terrorn började i Belarus innan 2011. Kapitalisternas girighet är uppenbarligen starkare än deras påstådda hängivenhet till ”demokratiska värderingar”. Återigen ser vi den borgerliga ”demokratins” egentliga natur – herrar liberala demokrater kommer att handla och förhandla med de värsta diktatorerna om det ökar deras vinster. Lukasjenkos kravallpoliser som mördar, torterar, fängslar och kidnappar människor använder sig av Volkswagens fordon och med anledning av det attackerade vi detta företags kontor i Lund.

Vi anser att taktik att attackera de objekt som har kopplingar till Lukasjenkos regim och de företag som är Lukasjenkos faktiska militära, politiska och ekonomiska medhjälpare är aktuell för de alla anarkister som befinner sig utanför Belarus gränser och som stödjer den belaruska revolutionen. När vi attackerar de västerländska kapitalister som samarbetar med den mustaschprydda råttans diktatur demonstrerar vi även den borgerliga ”demokratins” ruttna väsen. Vi vänder oss till det upproriska folket i Belarus: vill ni ersätta Lukasjenkos diktatur med giriga kapitalisters diktatur? Vill ni kväva er upproriska anda efter ni slänger ut Lukasjenkos klick och säkerhetstjänsternas ledning? Vill ni lyda era ekonomiska förtryckare – kapitalisterna? Vi tycker att den revolution som började i Belarus inte kommer att segra som en ”sammetsrevolution” utan kan segra som en social revolution. Den revolution som inspireras av den stora idén och det stora målet att uppnå arbetarfolkets fullständiga politiska och ekonomiska befrielse, att uppnå individens fullständiga befrielse. Vi vänder oss till det upproriska folket i Belarus: upp till strid för den sociala revolutionen!

Vi vänder oss till de rebeller som fortsätter sina attacker i Belarus: i hela världen finns det kamrater som tittar på er och inspireras av er! Vi vänder oss till de fängslade belaruska anarkisterna: vi ser ert hjältemodiga exempel och kommer att fortsätta vår gemensamma kamp! Låt de anarkistiska attackerna fortsätta, i Belarus och i hela världen!

Foto och video:


https://vk.com/class__war?w=wall-34380444_228774

https://vk.com/zloyancom?w=wall-188068807_879

https://vk.com/munroeeffect?w=wall-177281842_939

Internationella anarko-kommunistiska aktionsgruppen ”De solidariska”

Kommentera

captcha