Inlägg

2020-06-16

​LICENSED TO KILL - AND GET AWAY WITH IT

Betydelsen av copwatch och att syna snutens knep:

Ytterligare en person har dödats av snuten i Sverige! I helgen sköt polis en person till döds i Nynäshamn. De faktiska omständigheterna kring dödsskjutningen är fortsatt oklara. Vi vet att snuten kom till platsen för att omhänderta en person som mådde psykiskt dåligt, och det slutade med att personen sköts ihjäl av polisen. Vi känner tyvärr igen flera detaljer hur snuten ofta agerar för att slippa undan jobbiga konsekvenser när de skjuter ihjäl folk.

Ett första knep som snuten brukar använda är att LJUGA/VINKLA TILL SIN FÖRDEL. Vid en dödsskjutning i Bagarmossen Stockholm (2016) påstod snuten först att den så kallade ”gärningsmannen” skjutit mot polisen, att snutarna på plats därmed försvarade sig i nödvärn. När det sedan kom uppgifter som grusade snutens version, ändrade polisen sig och informerade istället att de tänkte återkomma med en redogörelse om händelseförloppet längre fram. Att FÖRHALA är snutens andra knep. Troligtvis hoppas snuten på detta sätt dra ut på tiden, att upprörda känslor och kritik mot deras verksamhet lägger sig.

Ett annat knep som snutar ofta använder är att FÖRVIRRA. Efter dödsskjutningen i Nynäshamn har snuten redogjort för händelseförloppet på lite olika sätt, exempelvis att gärningsmannen ”misstänktes ha någon form av vapen”, att han hade något ”som uppfattades som ett vapen”, och att han ”var beväpnad med ett svärd och ett gevär”. Vid dödsskjutningen i Bagarmossen hittades till sist inget riktigt vapen, utan bara en pistolattrapp, Likväl sköt Anders Karlen, snuten som dödade offret, sju skott, varav tre från insidan av sin snutbil (genom sin egen vindruta!).

Ett dödligt skott träffade offret i huvudet. Det leder till det knep som snuten till sist brukar använda för att slippa undan ansvar när de dödar människor, HÄNVISA TILL LAGEN. Enligt lagen behöver snutens liv egentligen inte vara i fara för att de ska ha rätt att döda oss. Det räcker med att snuten själv tror att hens liv är i fara, att snuten är rädd, för att snuten ska skyddas enligt lag. Snutar har alltså rätt att skjuta ihjäl och döda människor på felaktiga grunder, det vill säga även om det var snuten som missuppfattade situationen kan de slippa undan dom eller att belastas för tjänstefel. Det enda som egentligen krävs för att slippa undan är att snuten påstår sig ha varit rädd. Som dödskjutningen i Husby Stockholm (2013), där sköt snuten en obeväpnad 69-årig man i huvudet från en meters håll. Polisen påstod sig upplevt situationen som hotfull och friades efteråt i domstol. Ett liknande scenario utspelade sig efter dödskjutningen av Eric Torell på Kungsholmen Stockholm (2018). Trots att snuten avlossade 25 skott, träffade Eric i ryggen, och att Eric endast hade ett leksaksvapen, friades snutarna i domstol.

Det återstår att se hur snuten agerar efter dödsskjutningen i Nynäshamn. Hittills har snuten både ”förvirrat” och ”förhalat”. Snuten har också gått ut med att de upplevde situationen som hotfull. Även om de inte kommer ljuga är risken stor att snuten som dödade mannen kommer undan genom att hänvisa till sin lagstadgade rätt att ha fel och döda människor.

Vi kan skydda oss mot snutens dödliga våld, vi kan få bort våldsbenägna snutar från gatorna, samt kan vi avskaffa polisen (snuten kan inte reformeras)! Därför är det viktigt att vi hjälps åt att granska snuten: att vi copwatchar.

Om du blir vittne till snutens våld kan du försöka filma händelsen. Använd sedan filmen för att exponera snutens agerande, för att syna deras knep ifall de försöker komma undan. Kom bara ihåg att utföra copwatch säkert, gärna inte ensam och om möjligt i smyg.

Snuten dödar i Nynäshamn

Copwatch //anarkism.info

Kommentarer

Bra att ni gör det här, Copwatch! Tar upp och påminner oss. Knepen känns igen men det är bra att ni tar upp dom också. Känns igen ifrån i stort sätt alla pr-"arbetare", maktgrupper, fascistoida personligheter i samhället.

Er trogne läsare

Kommentera

captcha