Inlägg

2023-10-14

​Krönikan 14-15/10 2023. Förbittrat motstånd mot demokrati och arbetarmakt.


Världen: Israels krig mot Gaza är en mordisk attack mot palestinska civila. Gaza är inte en stat i krig med Israel. Det är faktiskt världens största flyktingläger – och Israels medvetna bombningar, som nu kommer att eskalera med amerikanskt stöd, har redan dödat nästan 2 000 palestinier i Gaza, inklusive hundratals barn.

Sverige: Den typ av begränsad demokrati vi har i Sverige har som sitt primära syfte att förhindra revolution. Detta blev uppenbart efter Ryska Revolutionen 1917. Högern hade fram tills dess varit stenhård motståndare till demokratin, eller ”pöbelväldet” som de kallade det. Men inför det realistiska hotet om revolution även i Sverige 1918 valde man det minst onda och gick med på allmänna val, men inte mycket mer. Motståndet fanns sedan kvar, men eftersom näringslivets makt fick vara orörd - även under socialdemokratin som kämpade för generell välfärd - föll man slutligen till föga.

Det betyder att än idag återstår problemet med kapitalismen: endast tillsammans med ekonomisk demokrati får den politiska demokratin nämligen ett substantiellt innehåll. Det system vi har idag, med dess fördelar och nackdelar, är alltså en olöst motsättning. Så länge denna motsättning kvarstår, kvarstår också revolutionen som en möjlig syntes. Senaste gången man ville söka angripa denna paradox var med Rudolf Meidners förslag om löntagarfonder 1971. Då ersattes högerns motstånd mot demokratin 1917 och kosackvalets 1928 tal om diktatur till en hätsk kampanj mot fonderna 1984. Frågan är dock återigen aktuell i debatten - klasskampen fortsätter i dagens Sverige.

Lund: En tusenlapp i extra löneökning för undersköterskor. Fyra dagars arbetsvecka inom vård och omsorg. Avskaffat karensavdrag för kommunanställda som blir sjuka. Rejält kapade kostnader för konsulter. Det är några av Vänsterpartiets förslag i Lunds budget för nästa år .

Citatet: ”Civil olydnad är inte problemet. Vårt problem är civil lydnad”. – Howard Zinn (1922-2010) historiker.

Boktips: Rudolf Meidner: Spelet om löntagarfonderna (2005).

Konsten: Högerns affisch från det s.k. kosackvalet 1928.

Staffan FB/Medium

Kommentarer

Även anarkismen bör ansluta sig till 4-dagarsveckan som arbetstid vid arbetsplatser där personalen måste jobba i grupp. Den tidiga arbetarrörelsens beslut om högst 8-timmars arbetsdag är grunden. Nej till alla former av övertid. Övertidsarbete är enbart ett symptom på att det är för få anställda.

Idag så finns 4-dagars arbetsvecka men bara med 10-timmars arbetsdag. Mot slutet av veckan så visar dessa anställda dålig koncentrationsförmåga på grund av lagrad trötthet i kroppen och misstag begås därför. 10-timmars arbetsdag är att svika den tidiga arbetarrörelsens kamp för 8-timmarsdagen.

4-timmarsdagen 6-dagar i veckan ansågs under 1920-talet som visionen och målet för arbetstiden. År 1972 ändrades det till 6-timmars arbetsdag 5 dagar i veckan.

Men det var länge sedan. Den socialdemokratiska arbetarrörelsen vill evigt vara kvar vid 8-timmars arbetsdag 5-dagar i veckan. Skälet till motståndet är förlorade skatteintäkter om folk bara jobbar 6-timmarsdag. Det avslöjar bara att folket finansierar sin egen välfärd medans storföretagen får skatterabatt för jobbens skull.

Att låta var och en besluta om sin egen arbetstid är att avskaffa skyddet mot beordrad individuell arbetstid som beordrad övertid.

När det gäller arbetsplatser där flera personer arbetar samtidigt så bör idealet vara 4-dagars sammanhållen 8-timmarsdag. Samt 3-dagars sammanhållen ledighet i samma vecka. Framför allt är den sammanhållna 3-dagarsledigheten viktigast att försvara som ett ideal. Att splittra de lediga dagarna under arbetsveckan är det samma som att ge upp makten över ledigheten för företagsvinstens skull. Däremot kan inte alla vara lediga fredag-lördag-söndag, men det bör ändå vara utgångskravet för fritiden och därmed arbetstiden.

Jag föreslår att kampen för 6-timmars arbetstid 5 dagar i veckan ändras till 8-timmars arbetstid 4 dagar i veckan. Det finns bara sammanhållen arbetstid och därmed finns det bara sammanhållen ledighet.

Tack för ordet. Anarkister röstar inte! Alla som sympatiserar med ovanstående text gör den härmed till sin egen åsikt.

63-åringen.

Kommentera

captcha