Inlägg

2019-06-12

INGEN REPRESENTERAR OSS - 1 MAJ I MALMÖ

INGEN REPRESENTERAR OSS – FÖR GRÄNSLÖSA, VILDA STREJKER & ANARKISM!

NO ONE REPRESENTS US – NO BORDERS, NO LIMITS, FOR WILD STRIKES AND ANARCHISM!
In English further below

På 1 maj ville sossarna som vanligt marschera fram på Malmös gator, som om de vore något slags ”arbetarparti”. I år stötte de dock på lite problem när ett antal personer blockerade deras tåg med en banderoll som sade:
INGEN REPRESENTERAR OSS – FÖR GRÄNSLÖSA, VILDA STREJKER & ANARKISM.
Det finns många anledningar att hata sossarna. En av dem är att de är ett politisk parti som deltar i det parlamentaristiska skådespelet som syftar till att framställa den rådande demokratin som rimlig. Genom att vara och driva detta upprätthåller de ett system som i grunden handlar om exploatering, kontroll och kapitalism, ibland med hänvisning till den så kallade välfärden. Deras välfärd bygger på statlig kontroll och försök att tvinga människor att jobba med värdelösa arbeten och betala skatt till en statsapparat som med hjälp av gränser försöker utestänga och deportera andra människor. Detta gäller sossarna alla dagar i veckan. Just den här dagen, årets 1 maj, var dock lite speciell. Dagen efter skulle de nämligen attackera hela arbetarklassen genom att försöka begränsa folks rätt att strejka. Vi är givetvis inte förvånade över deras lagförslag – inget politiskt parti representerar varken oss, prekariatet eller arbetarklassen i sin helhet, utan existerar tvärtom för att upprätthålla det rådande kapitalistiska systemet. För oss är deras lagar därför helt ointressanta.


On the 1st of May, the social democrats wanted to march the streets of Malmö, like they always do, and pretend that they are some kind of "worker´s party". This year they ran into some trouble when a group of people blocked their marching route with a banner saying:
NO ONE REPRESENTS US, FOR A WORLD WITHOUT BORDERS OR LIMITS, FOR WILD STRIKES AND ANARCHISM.
There are many reasons to hate the social democrats. One of them is that they are a political party in the parliamentary spectacle which aims to legitimize the current democracy. By doing so they uphold a system which in practice is all about exploitation, control and capitalism. Sometimes they do this with a reference to the so called welfare state. Their welfare relies on state control and forcing people to work shitty jobs and to pay taxes to a government that is trying to uphold borders and deport people. This is what the social democrats are doing every day of the week. This particular day, this year’s 1st of may, was somewhat special for them. Because the day after, they were going to attack the whole working class by trying to limit the right to strike. Of course we are not surprised by their proposal. No political party represents neither us, the precariat, or the working class as a whole. They exist only to maintain the capitalist system. Their laws and elections are therefore completely irrelevant to us.

Anarkister, Malmö

Kommentarer

Uppenbarligen tycker ni ju inte att deras lagar är helt ointressanta för ni protesterar ju mot inskränkningarna i strejkrätten? Eller?

Kiran

Strejkrätten är inte deras lag. Strejken är ett vektyg som arbetarrörelsen har vunnit med blod!

Tragisk kommentar!

Konan

Nja, fast strejkrätten är ju en lag(jag tror inte du menar att arbetarklassen kan äga lagar i den borgerliga staten) och strejkrätten har ju redan varit hindrad för den absoluta majoriteten av organiserade arbetare genom huvudavtalet 1938.

Det finns väl inget direkt anarkistiskt sätt att dra en arbetsgivare till arbetsdomstolen för att förklara varför ditt arbetarkollektiv hade rätten att strejka eller vad menar du?

Att strejkrätts rörelsen har handlat om förhindrandet av lagstiftning är inget vi bör vara rädda för att erkänna.

hdfbdf

@kronan

Fast isf borde de väl inte bry sig om ändringar i lagen kring strejkrätt?

Trött på pesset

Kommentera

captcha