Event

Informationsmöte inför Shell Must Fall's massaktion i Haag i Maj

När: 2020-02-27 17:30
Var: Lucsus (Biskopsgatan 5, Josephson-byggnaden, Ostrom-rummet på tredje våningen), Lund

English bellow

Varje år i maj, möts aktieägarna i Royal Dutch Shell i Haag för deras årsmöte (annual general meeting, AGM). Med de allvarliga miljöproblem som hänger över oss är ett möte för att diskutera en olje-gigants fortsatta vinstmaximering det sista vi behöver. Det finns ingen plats för vinstmaximering av fossilkapital på en brinnande planet.

Det är därför Code Rood, det holländska klimaträttvise-kollektivet, i år annonserade slutet på Shell's AGMs. Låt detta bli det sista, och låt oss göra 2020 till det första året utan Shell!

I maj 2020 kommer vi att ta till aktion. Vi kräver slutet på Shell's era; en rättvis övergång för arbetare, reparation av samhällen och ekosystem, och en socialistisk energidemokrati för alla. Därför skall vi blockera, störa och hindra att Shell's aktiägare möts, med en massaktion.

Kom till info-mötet på Lucsus (Biskopsgatan 5, Josephson-byggnaden, Ostrom-rummet på tredje våningen) på torsdag den 27e februari kl 17.30, och hör mer om Shell Must Fall, backgrounden till aktionen, och hur du kan engagera dig och gå med. Det kommer finnas någon typ av gratis vegansk fika och/eller mat från 17.30, och info-mötet börjar kl 18.00!

Gå med oss och ta till aktion mot Shell. Res dig för klimaträttvisa!

Har du några frågor? Kontakta oss på shellmustfall-skane@protonmail.com

För mer info om aktionen --> https://code-rood.org/en/shell-must-fall/

English

Every year in May, shareholders of Royal Dutch Shell meet in The Hague, for their Annual General Meeting (AGM). In the midst of a climate crisis, the last thing we need is shareholders of an oil giant meeting to discuss how they are going to maximise their profits. There is no space for profit-craving, unaccountable shareholders of fossil capital on a burning planet!

That's why this year, Code Rood, the Dutch climate justice collective, publicly announced the end of Shells AGMs. May this shareholders meeting be the last one ever held, let’s make 2020 the first year without Shell!

In May 2020, we will take action. We demand the end of Shell's era; a just transition for workers; reparations for affected communities and ecosystems, and a socialised energy democracy for everyone. Therefore, we will block, disrupt and cancel the Shell shareholders meeting with a mass action.

Come to the info-meeting at Lucsus (Biskopsgatan 5, Josephson building, the Ostrom room at third floor) on thursday the 27th of February at 17.30, and hear more about Shell Must Fall, the background of the campaign, and how you can get involved and join the action. There will be some kind of free vegan fika and/or food served from 17.30, the info-meeting starts at 18.00!

Join us and take action against Shell. Rise up for climate justice!

Do you have any questions? You can contact us at: shellmustfall-skane@protonmail.com

For more information --> https://code-rood.org/en/shell-must-fall/

Shell Must Fall Skåne

Kommentera

captcha