Inlägg

2020-12-15

Hata sverige

Vi drar igång vår antinationalistiska kampanj Hata sverige idag! Kolla in på vår facebooksida, och passa på och gilla och sprida

Är du nyfiken så finns mer info på http://hatasverige.se/

https://www.facebook.com/Hata-sverige-104978238073357

Krossa nationalismen!

Hata sverige

Sverige är ett land som bygger på exploatering och ojämlikhet. Problemen sträcker sig från rasism och sexism till hemlöshet och polisvåld. För att rädda oss krävs det att vi lär oss hata landet som hatar oss.

Krossa staten

Staten finns där alltid. Den håller koll på oss, den håller oss i schack. Den predikar jämlikhet med ena handen och skickar polisen på feministiska aktivister med andra. Staten är kapitalismens verktyg; den håller arbetarklassens missnöje på en lagom nivå. Revolterar vi finns den där och skjuter oss. Håller vi oss lugna finns den där för att försvara de rika. Om vi som arbetarklass ska kunna bygga ett bättre samhälle måste maktsamhället försvinna. Staten måste krossas, så som den krossar oss.

Inga gränser

Gränserna är nationalismens bästa vän. Genom att dra linjer på kartor splittrar de arbetarklassen i småbitar. Gränser är att hävda rätt till att förbjuda människor bra liv, enbart baserat på förfäder länge sedan döda, och slag länge sedan glömda. Gränser är ett vidigt koncept. Så mycket död, sorg och elände har uppkommit till följd av gränser. Det är dags att inse att våra medmänniskor inte är våra fiender och överge nationsgränser.

SUF Malmö

Länk: http://hatasverige.se/?fbclid=IwAR1lvvxQgpQaQfWKPV4qpjYDfsQoMWE9RsnpFeNSQyufaKwqXwP9wa1KiSY

Kommentarer

"Problemen sträcker sig" till långt mycket mer än vad som nämns. Oskadliggör varje illegitim auktoritet, indviduellt, kollektivt. Så som, t.ex. alla myndigheter och kontrollorgan(ok, kapitalistsvinen får gärna jagas hårdare med blåslampa och annat, ffa gubbarna i 60-årsåldern med för mycket cash).

Men jag instämmer i hata sverige-kampanjen, och alla andra "hata-<land>" utom sådana områden som kämpar för frigörelse från en verklig förtryckare, t.ex. Palestina, Rojava, osv.

Alla ungdomar(ca 15-25) borde känna till SUF och noga överväga om dom inte borde gå med.


-

Ps. Det borde vara mer aktivitet i kommentarsfälten här på gatorna. Ni som läser får "skärpa" er. Och det är en order. ;) Från lägsta ort.

Jose Tequila

rosazetkin: internationalism är insikten om att vi har mer gemensamt med en muslimsk arbetare i Iran än en svensk borgare som hissar flaggan och dansar kring midsommarstången varje sommar. Det är inte bara ett ideal om samarbete mellan vänsterorganisationer över nationsgränserna utan har större innebörd som påverkar vad hur och varför vi för kampen mot stat och kapital redan idag för att nå vårt mål, som ju är kommunism (stats o klasslöst samhälle utan gränser). Det är det här som SUF försöker uttrycka i slagordsform, vilket är helt korrekt men som sedan måste utvecklas i konkret praktik för att inte bli meningslöst.

Fanny

Jag håller med dig på den punkten Fanny, problemet jag ser är ju att svenska arbetare och ibland hissar en flagga. Det är ju inte som att alla kidsen som gått liksom bygg eller något på gymnasiet är borgare eller nationalister för att de viftar en svensk flagga, eller någon annan flagga för den delen, på studentflaket.

Dock så ser jag insikten om gemensamma intressen som ett villkor för sommarbetet över nationalstatsgränser, och det som en grundläggande del. Idag är det ju lite annorlunda men det fanns ju en tid då detta internationella samarbetet verkligen kunde representera arbetarklassen i de olika länderna och där man, med olika nivåer av framgång, kunde ta upp kampen emot sin egen regering i fråga om krig och kolonialism. Det här gemensamma intresset måste få en organisatorisk och politisk form, en organisation och ett program. Ett stort glas helt klart, men något jag tycker vi alla bör sträva efter långsiktigt.

Och ja, det stora problemet är väl kanske egentligen att kampanjen är mer slagordsinriktad än praktiskt lagd vilket som gör kärnan i kampanjen lite otydlig.


rozazetkin

Ja självklart finns det arbetare som tror på staten och nationen och kapitalismen också för den dele. Frågan är ju inte vad som är utan vad som kan bli. Vilket leder mig in på den andra delen av ditt inlägg, för program och organisering är lika värdelösa och tomma som slagord. Det viktiga är ju praktik som smått smått undergräver det nuvarande och pekar emot en annan möjlug värld. En värld utan stater, nationer (gränser) och kapitalism.

Fanny

Tidigare Sida 2

Kommentera

captcha