Inlägg

2022-06-16

Grön kolonialism

Kolonialism - ”staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier” samt ”praktiken genom vilken länder med makt direkt kontrollerar länder med mindre makt och använder deras resurser för att öka sin egen makt och rikedom” - Wikipedia
Infrastruktur - ”anläggningar och strukturer som säkrar grundläggande funktioner i samhället. Framförallt avses system för transport av varor, personer och tjänster samt för energi och information. Till infrastruktur räknas även bebyggelse och fastighetsstruktur.” - Wikipedia

Den här hemsidan är ett projekt för att kartlägga de exploaterandes kolonisatörernas infrastruktur och försöka peka på de mest relevanta projekten som är på gång eller redan har påbörjats. Vi har valt att främst fokusera på norra delen av Sverige just nu.

Om du har information som bör läggas till eller tankar och idéer om innehållet på hemsidan får du gärna kontakta oss på: kolonialinfrastrukur@riseup.net. Vår ambition är att korrigera och uppdatera hemsidan allt eftersom.

Om något är skrivet inom parantes med ett frågetecken efter är informationen osäker och kräver ytterligare undersökning. Vi har dock valt att inkludera det ändå då det skulle kunna innehålla relevanta ledtrådar.

Obs. Vi tar inte ansvar för någon aktion som inspirerats av den här hemsidan och uppmuntrar absolut inte till några korkade illegala handlingar… Dessutom vill vi påpeka att läsaren alltid måste dubbelkolla ifall informationen stämmer på egen hand.

Kolonial Infrastruktur

Länk: https://kolonialinfrastruktur.noblogs.org/gronkolonialism/

Kommentera

captcha