Inlägg

2023-02-14

Grannar för varandra

GRANNAR FÖR VARANDRA (الجيران لبعضها) SJÄLVORGANISERAR KRISHJÄLP NÄR HJÄLPINSATSER INTE NÅR FRAM!

Den enorma jordbävning som ödelagt stora områden i Syrien och Turkiet har krävt över 20 000 människoliv och oräkneligt många står utan mat, vatten och boende. Stora stödinsatser riktas nu till de drabbade områdena - men på den syriska sidan av gränsen når hjälpen sällan fram! Sanktioner, korruption och statlig inblandning har satt stopp för den akut nödvändiga hjälpen.

En kamrats familj är aktiva i nätverket Grannar för varandra i den syriska kuststaden Latakia. Staden har drabbats mycket hårt av jordbävningen och i ett läge där få internationella insatser når dem är solidariteten mellan grannar det enda skyddsnätet som finns.

Tillsammans kan vi ge dem bättre förutsättningar i deras arbete - skänk en slant till vår insamling för Grannar för varandra Latakia!

Swish 123 546 50 42

Plusgiro 89 65 38-6

Märk betalningen Grannar.

Akut stöd - Självorganisering - Inga mellanhänder

—————

Varför når inte hjälpinsatser fram i Syrien?

Sedan 2011 har omvärlden riktat sanktioner mot regimen i Syrien. Detta har skapat en situation där lokalbefolkningen drabbas hårt av bristen på allt från livsmedel till mediciner och drivmedel. Sedan jordbävningen har det blivit tydligt att sanktionerna också försvårar hjälparbetet, och även internationella hjälporganisationer har svårt att nå fram med hjälp. Den syriska statsapparaten är präglad av korruption, vilket gjort att mycket av den hjälp som faktiskt nått landet hamnat i fel händer. År av krig har slagit sönder landets infrastruktur, vilket ytterligare försvårar hjälparbetet.

Vilka är Grannar för varandra Latakia?

Som en konsekvens av att den akuta hjälpen inte når fram, organiserar sig nu privatpersoner och grupper runt om i de jordbävningsdrabbade områdena för att hjälpa skadade och de som förlorat sina hem. Grannar för varandra är ett lokalt nätverk i kuststaden Latakia som redan innan jordbävningen fördelade kläder och mat i grannskapet. Efter jordbävningen står många människor utan hem, och nätverket har börjat verka även i andra delar av staden.

Vad är behoven och vad går pengarna till?

Pengarna kommer - utan mellanhänder - att gå till att införskaffa det mest nödvändiga just nu: medicin, varma kläder, filtar, hygienartiklar, blöjor, mjölkersättning och andra livsmedel. Nätverket ser till det aktuella behovet på olika platser i staden, och anpassar hjälpen efter vad som behövs från dag till dag. Många som förlorat sina hem bor just nu i skolor, moskéer eller andra gemensamma lokaler, vilket gör att nätverket kan koordinera hjälpen utifrån de här platserna.

[english]

FUNDRAISING IN SUPPORT OF SOLIDARITY WORK IN SYRIA

The earthquake that devastated large areas in Syria and Turkey has claimed over 20,000 lives and left countless people without food, water, and shelter. Major aid efforts are now being directed to the affected areas - but on the Syrian side of the border, help rarely arrives! Sanctions, corruption, and government interference have obstructed the urgently needed aid.

A comrade's family is active in the Neighbours Together ( ‎الجيران لبعضها ) network in the Syrian coastal city of Latakia. The city has been hit hard by the earthquake and in a situation where international aid doesn’t reach them, the solidarity between neighbours is the only safety net that exists.

Together we can provide better conditions for their work - donate to our collection for Neighbours Together Latakia!

Swish 123 546 50 42

Plusgiro 89 65 38-6

Label the payment Grannar.

Emergency support - Self-organization - No intermediaries

—————

Why are aid efforts not reaching Syria?

Since 2011, the western world has directed sanctions against the regime in Syria. This has created a situation where the local population is severely affected by the lack of everything from food to medicine and fuel. Further, the sanctions are making aid work more difficult, and even international aid organizations are finding it difficult to arrive with help. The Syrian state is marked by corruption, and much of the aid that has reached the country has ended up in the wrong hands. Years of war have shattered the country's infrastructure, further hampering relief efforts.

Who are Neighbours Together Latakia?

As a consequence of emergency aid not arriving, individuals and groups are now organizing around the earthquake-affected areas to help the injured and those who have lost their homes. Neighbours Together is a local network in the coastal city of Latakia that distributed clothes and food in the neighbourhood already before the earthquake. Since the earthquake took place, many people are left without homes, and the network has started to operate in other parts of the city as well.

What are the needs and where does the money go?

The money will - without intermediaries - be used for buying the most necessary for the moment: medicines, warm clothes, blankets, hygiene items, nappies, milk substitutes and food. The network will direct the aid towards the current needs in different places in the city, and adapts the help according to what is needed from day to day. Many who have lost their homes are currently living in schools, mosques or other communal premises, which allows the network to coordinate aid with these locations as nodes.

[عربي]

الجيران لبعضها شبكة ذاتية التنظيم لمساعدة وتلبية احتياجات المتضررين من الزلزال، بسبب .صعوبة وصول المساعدات لهؤلاء

أسفر الزلزال إلى تدمير مناطق سورية وتركية واسعة وأودى بحياة أكثر من 20000 شخص وإصابة وتشريد عشرات الآلاف من العائلات والاطفال والمسنين.

هناك جهود كبيرة تبذل من دول الجوار والمنظمات العالمية في سبيل مساعدة الأشخاص والأماكن المتضررة في الطرفين التركي والسوري ،ولكن غالبا ما يندر وصول هذه المساعدات الى الجانب سوري.

هذا بسبب عدة عوامل معروفة عند الكثيرين كالعقوبات الخارجية، الفساد والتدخل الحكومي, مما يحد من وصول هذه المساعدات عند الحاجة.

تنشط عائلة أحد الزملاء في شبكة الجيران لبعضها في المدينة الساحلية السورية اللاذقية. المدينة تضررت بشدة من الزلزال والحالة العامة للمتضررين قد يرثى لها، حيث يندر وصول المساعدات لهؤلاء. هنا تكمن القوة التضامنية بين الجيران التي قد تكون في أغلب الأحيان الملجأ الوحيد الأمن لحماية ومساعدة هؤلاء المتضررين.

عن طريق التبرع بمبلغ مالي يمكننا معا توفير ظروف افضل للعمل في شبكة الجيران لبعضها اللاذقية.

Swish 123 546 50 42

PG 89 65 38-6

ضع علامة عند الدفع عن طريق كتابة "Grannar"

دعم طارئ - تنظيم ذاتي - عدم وجود وسطاء

Cyklopen

Kommentera

captcha