Inlägg

2020-09-15

Get Going! - Anticapitalist Action Conference

All across the world a wave of massive protests are erupting. Protests against fascism and racism, the patriarchy, ecological collapse and the handling of the coronavirus are becoming more and more commonplace. In the United States the most militant anticapitalist and antiracist mass movement, perhaps ever recorded there, is exploding. In Lebanon and Belarus people are fighting authoritarian governments and states. In Rojava, the struggle to build another society is ever continuing and is in constant need for solidarity and support. Everywhere, things seem at the cusp of change.

Our strength as autonomous activists is in the streets, in pushing things forward. While so far it is relatively quiet in the Nordic countries, it may be the calm before the storm. The reactions by people to COVID-19 has demonstrated a wealth of possibilities for both carrying out politics and showing us that alternate ways of living are possible. We are also seeing the beginning of a huge economic crisis, which as in previous crises, will leave us poorer and the ruling classes wealthier.

Fascists and neoliberals are currently reeling due to this, but it will not be long until they manage to regroup and find their own strategies. That is why we must meet and discuss in preparationg for our shared future ahead. We have to collaborate on strategies, discuss tactics and work out a path ahead. That is why ARNA is organizing a weekend conference in Jönköping the 30th of October to the 1st of November. The main focus of our conference will be action/intervention. We don't want to just talk but to prepare ourselves on a practical, strategical and organizational level.

Join us! Email getgoingconference@riseup.net if you would like to set up a talk, workshop, movie screening or something else entirely(this doesn't have to be strictly related to the themes of action/intervention either, but should be relevant for the autonomous movement at large).

The Autonomous Revolutionary Nordic Alliance

The Autonomous Revolutionary Nordic Alliance

Länk: https://www.infoarna.org/post/get-going-anticapitalist-action-conference

Kommentarer

Är konferensen online, på plats eller båda?

babadook

På plats

n

Peppigt!!!

Hasse

Låter ganska intressant och lite spännande. Strategier, taktik, metoder...

Det finns anarkister(och kanske andra självbekännande ) som menar att dessa(strategier, taktiker, metoder) som är vanligt förekommande idag, både är och varit otillräckliga för att åstadkomma verklig förändring: förlegade och bättre lämpade i en annan tid(går att ge exempel på det). Antar att sådan kritik redan analyserats. Men tillräckligt? Ibland så tänker jag att dom(dessa kritiker, som inte är bara en handfull) har en rätt: att det finns en kraftig (och lite vår-herre-gud-ser-oss-tro/jag-gör-godhet-i-världen) övertro på sådant som blockader, (mass-)demonstrationer, närvaro, medlemskap, osv. Inte för att det ena utesluter det andra, men...

Tror varken att nyliberaler upplever eller uppfattar minsta lilla hot från "massrörelsen" eller att dom gjorde det under wall-street-grejerna och liknande försök. Eller kommer göra att det, medan dom(nyliberalerna) köper mer prylar, fastigheter, röstar fram hårdare tag, spelar golf och seglar. (Hur många riktiga överklass-safaris gjorde ni under sommaren? snart kanske dom inte går att göra längre. gated(-liknande) communities, osv) Avsaknad av tro eller hopp betyder inte tvär positionsändring eller passivitet.

Tror det är och kommer vara fortsatt medvind för dom(nyliberalerna), och dom upprustnings- och övervakningshungriga staterna och deras vänner, nationalisterna, högerextremisterna. Det är väl mot dom som det ska diskuteras taktik, metod, strategi? Kanske upplevde dom ett verkligt hot ett jättekort tag under slutet på 60-talet och lite in på 70(ever recorded), som dom numera väl sett till att skapa en enorm apparat för att skydda sig mot. Apparat som ibland kontras av en förutsägbar icke-intellektuell terminlogi från autonom vänster, där begrepp inte längre behöver ha mer användbarhet än att visa på hur chansartat någon är beredd att trycka till oskyldiga.

Jag blir inte övertygad av hur det ska gå och skapa en verklig massrörelse utifrån något där en(eller kanske flera?) relativt stor, och tillhörande grupp refererar till "feministen" Andrea Dworkin och heller inte tycker det behöver sägas att kvinnor också köper kroppar. Hörde aldrig t.ex. F! referera till A. Dworkin men dom var ju inte vänsterautonoma, på "gatan" i den bemärkelse som många tänker här, fast dom kan väl knappast kategoriskt kallas nyliberala feminister för det.

Håller inte riktigt med om "perhaps ever recorded there". Det som händer här och i världen(USA) är ju såklart väldigt ofta bra och ibland hoppingivande, men har svårt att se att det kommer leda till mer förändringar än vad "rörelsen" på de områdena tidigare lyckats med, eller dithän dom flesta önskar. Erfarenhetsmässigt så känns det ofta som, att så fort den radikale vänsterpersonen gjort en duktig liten klassresa är det diplomen på väggen och lämna över till nästa, i blodsled, nästan-rakt-av-kopierande generation.

Att, och om, fascisterna verkligen girar(nedåt, under vattenytan), som det skrivs, så är det långt ifrån enbart tack vare "massrörelsen". Jag hoppas givetvis att dom(nationalist-tönterna, ex-nationalist-töntarna) sjunker under vattenytan och drunkar, och aldrig inkluderas till eller i något.

the_fuckup

Kommentera

captcha