Event

Fundraiser - Nattsvart Verkstad växer och flyttar!

När: 2019-11-01 13:00
Var: Nattsvart Verkstad, Bandhagen till Högdalen

Nattsvart Verkstad flyttar!

<english below>

Nattsvart Verkstad flyttar till nya lokaler i Högdalen och vi behöver hjälpas åt att samla in pengar till flytten. Nattsvart är en gör-det-själv-verkstad som vill vara en öppen, gratis och säker plats där det är enkelt att engagera sig och vi tillsammans kan göra de saker vi vill och behöver. Ett ställe där vi stärker varandra så att vi tillsammans kan stå starkare i en ständigt mer fientlig stad.

Vår grund ligger i idéer om autonomi och inbördes hjälp. Vi vill ha en värld där vi är fria och våra möjligheter inte bestäms av storleken på vår plånbok, färgen på vårt skinn, språken vi talar, våra könsidentiteter, mentala och fysiska förmåga eller sexualla läggning. Genom att organisera oss tillsammans försöker vi göra Nattsvart till en liten men växande del av denna värld.

Hittills har bland annat detta gjorts på Nattsvart: Screentryck-workshops, syjuntor, filmvisningar, folkkök, cykelfixande, bräd- och rollspel, självförsvarsträning, föreläsningar, studiecirklar och en himla massa gött häng.

Läs mer om Nattsvart och hur vi organiserar oss här—-> VAD ÄR NATTSVART?

Det nya stället

Vår ambition med flytten är att ge alla aktiviteter ordentligt med utrymme. Vårt nuvarande ställe är helt enkelt aldeles för litet och det nya kommer att vara minst 4 gånger större! Det kommer vara stort nog att husera ett permanent gym där olika grupper kan hålla träningar – Stockholms första riktiga radikala gym! Vi kommer att kunna ha screentrycksverkstan tillgänglig jämt vilket betyder att det blir enklare att komma och arbeta i den med dinna vänner eller med din organisation. Vi skulle kunna ha en cykelverkstad där en kan fixa sin cykel, hjälpa andra göra det eller kanske lära sig svetsa. Det kommer att finnas ett vardagsrumsutrymme för bra häng, möten och spel, utan att behöva trängas med de andra aktiviteterna. Och det kommer finnas ett bättre kök där vi kan ha återkommande veganska folkkök.

Som vi ser det finns det behov av fler radikala, fria utrymmen i vår stad och vi vill kunna expandera de utrymmen vi har, detta är ett steg i den riktningen. Kom och var med!

<hr>

Hjälp till! Tre sätt att hjälpa till med flytten och driften av Nattsvart:

1. Bli medlem och donera månadsvis

Följ denna länk för att bli medlem i Nattsvart Stödförening. Detta är det absolut bästa sättet att bidra ekonomiskt! Du bestämmer hur mycket du vill betala i medlemsavgift, något du kan ändra när som helst. Detta hjälper oss att få en stabil grundekonomi att betala hyran med. https://eu.jotform.com/form/92992578289380

2. Stötta flyttfonden

Du kan skicka oss en engångsdonation (eller flera såklart) till swish 076-943 16 47 märk betalningen “nattsvart”. Du kan också komma förbi verkstan på en aktivitet och lämna lite cash.

3. Kom på aktiviteter!

Vi försöker ha så många öppna aktiviteter som vi kan. Vi publicerar event på vår facebooksida, instagram och på gatorna.info.

Nattsvart Växer!

<hr>

<ENG>

Trust us – send money! Nattsvart verkstad is moving to a new space in Högdalen, and we need your help to raise money for the move. Nattsvart verkstad is a DIY workshop with the ambition to provide a radical space for whatever activities the people using it want to do. We want to be an open, free and safe space where its easy to get engaged and where we together can do the things we want and need. A place where we empower each other and our communities to stand stronger amidst an increasingly hostile city and world.

Our foundation lies in ideas of autonomy and of mutual aid. We want a world where you are free and your possibilities are not defined by the size of your wallet, the color of your skin, the language you speak, your gender, mental or physical abilities or your sexuality. By organizing together at Nattsvart we try to become a small but growing piece of that world.

So far some of the stuff people do at Nattsvart include screen printing, sewing, fixing up bikes, self defense classes, popular kitchens, board- and roleplaying, film screenings, meetings, seminars, study circles and just hanging out.

Read more about Nattsvart and how we organize here —-> VAD ÄR NATTSVART?

The new space

Our ambition with the move to a new space is to give our activities proper room. Our current space is simply to small and the new one will be more than 4 times the size!It will be big enough to have a permanent gym are where any group of people could comeand work out – Stockholms first proper radical gym. We will be able to have the screen printingequipment accessible at all times, meaning that you could come and print stuff with your friendsor your organization. We could have a bike workshop where you could come and fix or upgradeyour bike, learn how to weld or just hang out and help other people. There will be a living roomtype area where you can game, have meetings or hang out away from the noises of other activities. And there will be a monthly folk kitchen, where one can enjoy vegan food in exchange for donation (who has less, can give less; If you have more, you may donate a little more.)

The way we see it there is a gap in the layout of radical spaces in Stockholm at this moment.
We want to provide the means for hands on radical praxis and fill at least a bit of that gap.

<hr>

Contribute! Here are three ways to do it:

1. Become a member and donate monthly

Follow this link to become a member of Nattsvart Stödförening. This is by far the best way to contribute! You decide the amount of your membership fee/donation, we recommend between 50 and 500 kronor. https://eu.jotform.com/form/92992578289380

2. Support the moving fund

Send us a one time (or more) donation by swish to 076-943 16 47, message “nattsvart” or swing by sometime and drop us some cold cash.

3. Come to our activities!

We try to have as many open activities as possible. We always advertise them on instagram, facebook and gatorna.info .

flyttfonden

Nattsvart Verkstad

Kommentarer

Det här låter riktigt grymt!

Kajsa pekis pekman

Kommentera

captcha