Inlägg

2020-01-03

Ett litet urval av jul-och-nyårshälsningar från Tyskland

[München] Datakablar tillhörande Vodafone och Stadtwerke uppbrända

Natten till den 19 december lamslog vi med hjälp av eld de två huvudkablarna tillhörande Voafone och Stadtwerken München vid Isarbrücken. Kablarna försörjer jämte industrier som BMW även kraftvärmeverket Nord som tillhör München Stadtwerke. Målet var att orsaka största möjliga ekonomiska skada, för att på ett praktiskt sätt angripa den rådande klimatpolitiken.

I kraftvärmeverket kommer ännu under flera år kol att eldas för att utvinna ström och fjärrvärme. München stad ignorerar konsekvenserna av medborgarbeslutet mot en fortsatt drift, då det enligt dem måste förbli en huvudreserv för energiförsörjning – då kvarstår endast möjligheten att driva upp kostnaderna för Stadwerke för att driva igenom en tidigarelagd nedläggning.

Vi kan inte uppskatta exakt hur omfattande störningen genom våra små bränder var. I de sparsamma tidningsnotiserna rapporterades det om dagslångs reparationsarbeten och skador för minst 100 000 euro.

Avskaffandet av kol görs för hand.
Avskaffa kapitalismen.
Skruva åt kranen för klimatmördarna.

Eldiga hälsningar till de tre från parkbänken


[Leipzig] Bilar och snutradiomast brända i Leipzig

Enligt egen utsaga har svinen i år gillrat en fälla för att fånga de autonoma, när de ännu en gång sätter statlig egendom i brand. Hur det ska se ut är för oss oklart men vi vill inte riskera att få reda på det och bestämde oss istället för att tidigarelägga nyårsafton med ett par dagar.

Kvällen den 29 december placerade vi ut lite brännbara saker vid en radiomast i Leutzsch och ett par bilar tillhörande ordningsmyndigheten. Uppenbarligen har det mesta av det brännbara tagit fyr och brunnit.

Den 29 januari kommer Bundesverwaltungsgericht att inleda förhandlingarna kring förbudet mot linksunten.indymedia.org. Vår attack riktar sig i första hand mot repressionsorganen som har förbjudit linksunten, dvs snutarna och deras chefer på inrikesministeriet: Tar ni bort våra medier, då förstör vi helt enkelt era grejer.

[…]

På lördagen den 25 januari 2020 kl 17 hålls en demo med anledning av processen mot linksunten. Kom gärna dit eller gör nåt hemmavid.

[…]

Sist men inte minst hälsar vi också till de tre från parkbänken, vars process inleds den 8 januari klockan 13 i Landgericht Hamburg, sal 237. Kraft och styrka till er i dessa påfrestande tider.Ner med staten – för anarki

[Hamburg] – Hurra, hurra, arbetsförmedlingen brinner!*

Natten till den första januari kom vi utan bokat möte till arbetsförmedlingen i Altona-Nord på Kieler Straße. Istället för att på artigt manér ta en kölapp och låta oss förnedras av husets medarbetare och struktur, slog vi in några av rutorna med hammare och – för att vara på den säkra sidan att arbetsförmedlingen så länge som möjligt hindras i sitt arbete – kastade in brandsatser.

[…]

Vi ser tillbaka på 2019 som ett år i rörelse. Med attacken mot arbetsförmedlingen inleder vi så år 2020 på samma sätt som vi avslutade förra året: rasande och fyllda med kamplust.

Med hopp om att elden i byggnaden gick att se över murarna vid Holstenglacis-häktet, skickar vi solidariska hälsningar till de tre från parkbänken. Deras process börjar den åttonde januari 2020 klockan 13 i domstolen vid Holstenglacis. Kom dit och visa er solidariska.Frihet för alla fångar!

För den sociala revolten!

För ett 2020 fyllt av kamplust!

* En omskrivning av låttiteln ”Hurra, hurra die Schule brennt!” (Hurra, hurra skolan brinner!), som ett NDW-band gjorde i början av 80-talet.


[Berlin] Attack mot arbetsförmedlingen i Wedding

Natten mellan den 31 december och den 1:a januari 2020 förlade vi ett besök vid arbetsförmedlingen på Müllerstraße 16 i Wedding.

Under besöket krossades fönsterfronten mot Max-Josef-Metzger-Platz med gatsten.

Varför denna pissverksamhet attackerades borde vara känt för de flesta och kräver därför ingen utförligare analys här.

Solidariska hälsningar till de tre slumrande vulkanerna (Interim Nr.809 S.37) och till de tre från parkbänken!

För ett 2020 fyllt av kamplust och många fler upproriska ögonblick!

Merry crisis and a happy new fear!


parkbänk

Länk: http://pbsolidaritet.blackblogs.org

Kommentera

captcha