Event

Det nya paradigmet - boksamtal

När: 2020-09-13 14:00
Var: India Däck, Lund

Boksamtal om nysläppta boken "Det nya paradigmet - Den kurdiska frihetsrörelsens politiska ramverk" med Rojavakommitteerna och Allt åt alla Malmö på India Däck.




I Rojava/Norra Syrien har det de senaste åtta åren, parallellt med krig mot bl.a. ISIS och Turkiet, pågått ett experimentellt uppbyggande av ett samhälle med grund i feminism, ekologi och deltagardemokrati. Boken är den första västerländska introduktionen till hela det politiska program som lagt grunden till detta. Den tar upp den kurdiska frihetsrörelsens historiska kontext, den ideologiska grunden och vilka erfareheter som vilka erfarenheter som dragits under den 8 år långa revolutionen, men lyfter också en svensk kontext och hur vi kan inspireras att formera oss bortom politisk depression och klimatångest.




Kom och hör varför boken gjordes, ställ dina frågor och prata med oss om hur vi skulle kunna använda erfarenheterna från Rojava!

Rojavakommittéerna och Allt åt Alla Malmö

Kommentera

captcha