Event

Den andra delen i Bokkafé Angbetts föreläsningsserie om Poliskontroll & Övervakning.

När: 2022-04-23 12:00
Var: Kulturhuset Klossen, Umeå

Rapporten “Alla de här drömmarna – Ungas erfarenheter av segregation, ojämlikhet och marginalisering i Umeå” publicerades i juni 2021 av bland andra Studiefrämjandet och Ersboda folkets hus. Den handlar framförallt om hur unga som bor i stadsdelarna Ålidhem och Ersboda upplever segregationen i dagens Umeå, men också om segregationen i det svenska samhället i stort och ur det påverkar ungas möjligheter, rättigheter och framtidstro. En av författarna, T Birkne, kommer att presentera rapporten och leda en efterföljande diskussion.

Jonas Lundström, aktivist och författare håller en poliskritisk föreläsning på temat “Batongerna slår nedåt”

Är rättssystemet och ordningsmakten våra beskyddare och rättvisans försvarare, eller har vi att göra med ett rasistiskt, grabbigt och kriminellt gäng som försvarar en ojämnlik och destruktiv samhällsordning med våld?

Jonas Lundström är aktivist, postkristen teolog och författare till bl.a Avväpna människan (2021) och Batongerna slår nedåt: En berättelse om brottsbekämpning(2016)

Bokkafé Angbett

Kommentera

captcha