Inlägg

2019-05-18

Bensinupproret och "blockera allt"-autonomismen

Autonom Organisering(AO) är den autonom organisation i Sverige som jag anser har mest tydlig teori och praktik, vilket jag tycker är väldigt positivt även om jag inte håller med dem om mycket. Därför kommer jag använda dem som ett exempel, de har enligt min syn två problematiska linjer,

1) De tror uttryckligen att medvetenhet redan finns ute bland arbetare på alla arbetsplatser[1] och att problemen är att vänstern inte förstår detta samt att socialdemokraterna hämmar medvetenheten från att blåsa upp i kamp. Från mitt perspektiv är detta ett knäfall för det spontana, även om det är oklart exakt hur det hänger ihop med AOs praktik.

2) En väldig tro på att blockera. Utifrån att läsa dem texter och erfarenheter AO lägger ut kan en få bilden av att deras revolutionära teori grundar sig på blockaden av varor och transport som den starkaste taktiken som kan användas i kampen mot kapitalismen.

Bensinupproret, som började som en facebook grupp, har nu börjat samla folk i verkligheten för demonstrationer. Det är både samlingar på parkeringar och att köra runt sakta i staden med skyltar och tuta men även att folk har parkerat sina bilar längst motorvägen. Med andra ord har nu dessa "medvetna" arbetare samlats kring ett krav och runnit ut i gatorna för att lägga press på regeringen. Rörelsen har två tydliga problem,

1) Facebook gruppen formuleras som apolitisk, "det handlar bara om att sänka priset". Enda anledningen att det skrevs var för att det blev nog väldigt tydligt för gruppskaparen att han dragit till sig en massa högerelement.

2) Hela grejen är sponsrad av företag.

Vi vet att i det borgerliga samhället finns det alltid impulser som kan spontant kasta arbetarklassen, eller delar av arbetarklassen, ut i kamp men det borgerliga kommer alltid att verka mest "spontant" på arbetarklassen. Det är inte bara socialdemokraterna som kan hindra det spontana utan hela det borgerliga samhället, det vill säga dess kultur men också alla dem småborgerliga elementen som faller in i dessa rörelser som kan tolkas som "högerpopulistiska". Det sist nämnda sker både utifrån att mindre företag sponsrar och försöker få lite profit från rörelsen men också att det finns en hel del egenföretagare och liknande med i rörelsen som förflyttar kraven från ett krav om förtrycket av arbetare till ett rent allmänt krav om skatter.

Sen är det inget överraskande att detta sker, den spontana massaktionen har alltid funnits så länge som parlament har funnits. Massaktionen har varit en motvikt som säger ifrån när regeringen och parlamenten går för starkt emot vad "folket" vill, det innebär också att spontana massaktioner kan ha en proletärkaraktär eller en småborgerlig.

Slutligen, jag kan inte föreslå en hel taktik på rak arm så klart men jag anser att strategin av att bara förmoda medvetenhet inte stämmer överens med verkligheten. Här har vi ett krav som började med arbetare, att bördan klimat och miljö frågan ska förflyttas från den arbetande individen till dem storföretag som egentligen står för dem stora utsläppen men som väldigt snabbt sänks till nivån av populism igen. Det krävs att kommunister gör det som bara kommunister kan göra, att bygga dem organisationer som upphöjer arbetarnas spontana kamp till en medveten nivå, och att slå ut alla försök att söndra rörelsen(så som sponsrande företag).

----

[1] "The problem of the left and the working class is not primarily one of “lack of consciousness”: at our workplaces it is clear that many people truly understand the conflicts that capitalism creates." http://www.autonomie-magazin.org/2019/03/24/there-is-no-one-dominating-segment-in-the-class/?fbclid=IwAR2ybZeembGsZKSM9GYu9zoBS27Rlv1oE-8d8h5cA4aC2RJasHo3E47VBSorosazetkin

Kommentarer

"De", inte "dem".

Staffan / Konst och Politik

Är det ens någon från autonoma vänstern som är intresserad av detta så kallade bensinuppror

@

Men det är ju det jag tycker är så intressant @, att dem inte bryr sig även om det som sker borde vara intressant om en verkligen tar t.ex AOs teori på allvar.

rosazetkin

Om du tror att någon förespråkar att man bara hoppar in i grejer utan att först göra en värdering om ”rörelsens” sammansättning, mål och potential, då har du nog missuppfattat dom teorier du läst

@

Fast den här värderingen görs inte heller... Och om det aldrig kommer någon spontan rörelse av "medvetna" arbetare som faktiskt har värde känns det väl lite som att idén om att arbetare bara blir medvetna av att finnas i kapitalismen är felaktig. Om vi återigen kollar vad AO skriver,

"Some people in the left-wing in Sweden believe that what is lacking is consciousness. This is not our experience. Many people in workplaces and in society at large are aware of the situation. What they lack is hope and power. Hope is connected to two things: one is the belief that our struggles can actually win and achieve something, and one is a larger vision of another society."


rosazetkin

det är enkelt: ibland deltar vi i dom rörelser som uppstår spontant om vi ser något värde i det, ibland inte

@

Vad menar du egentligen med medvetande? För allt man egentligen säger med det är ju att den interna motsättningen inom Kapitalismen är materiell och inget som skapas eller hittas på av radikaler och/eller kommunister

@

Medvetenhet inom marxistisk diskurs(AO är väl typ marxister i teori) innebär det att en klass börjar förstå helheten av det kapitalistiska samhället och att våra intressen är klassintressen samt att dem bara går att lösa genom att hålla ihop.

Medvetenhet är ju klart grundat på kapitalismens utveckling men det är ändå inget som utvecklas spontant för det. Den absolut största mängd arbetare i detta land som tar kampen varje dag på sina arbetsplatser är liksom socialdemokrater, dem ser inte förbi sina kort-siktiga behov och krav. Den medvetenhet som finns på arbetsplatser är en sorts medvetenhet men det är inte medvetenhet om helheten som AO säger, det är bara en medvetenhet om att om ett arbetarkollektiv håller ihop mot en kapitalist kan vi vinna våra dags krav.

Fackföreningsfolket på mitt jobb är väldigt militanta och förstår att chefer och ägarna står på andra sidan barrikaden men dem ser inte dem som en del av en större klass, dem känner inte klasstillhörighet med folk på andra arbetsplatser(eller ens mellan olika avdelningar på samma arbetsplats!) och jag tror inte någon av dem egentligen tänkt igenom vad staten och regerings roll är i det hela verkligen är. Detta säger jag inte för att jag tittar ner på mina arbetskamrater men faktumet är att produktionen är ordnad på ett sådant sätt att kroppsarbetare inte har tid eller ork att verkligen sätta sig in i politiska frågor, speciellt inte ovanpå facklig kamp. Där anser jag att kommunister kommer in som en upphöjande och stöttande roll.

Jag kan tycka att AOs linje innebär nästan en linje om att vända ansiktet bort från arbetsplatsen med anledningen av att frågan där redan är löst och att vi ska vända ansiktet någon annanstans. Autonoma i allmänhet verkar inte riktigt formulera hur soicaldemokraterna lyckas bevara sin politiska makt över arbetsplatskämpar.


rosazetkin

Kommentera

captcha