Inlägg

2024-07-04

Authoritarian groups and vanguard parties that often appear in social movements and struggles.

In light of Leninist groups using Palestine solidarity protests to expand their size and influence, here is a zine about the harmful behaviour and ineffective tactics and strategies of Leninist groups as well as alternative ways to engage in organising.

Ever since October 7th, authoritarian communist groups and vanguard parties have had a fresh crisis to use for their predatory recruiting and fundraising. More experienced people know to avoid them, but this doesn’t matter much. They depend on recruiting newly radicalized people, energetic and inexperienced, and without existing connections to other radicals that could warn them off.

This zine is an intervention. Written for people newer to radical politics, it outlines red flags to look out for, provides some history of the most well-known authoritarian communist groups’ harmful behavior, and offers a few alternatives to joining them. Give this to the new people you’re seeing join movements, it could help them avoid lots of grief and serious harm.

https://unsalted.noblogs.org/files/2024/06/RedFlag...

Anonymous Contributor

Länk: https://unsalted.noblogs.org/files/2024/06/RedFlags_Web1.pdf

Kommentarer

Bra text, men en sak som bör belysas mer är hur sekter som t.ex IMT:s nya "parti", Revolutionära Kommunistiska Partiet bygger på behovet att betala lokalhyror och löner för sina anställda. IMT/RKP behöver betala hyran för partihögkvarter i London och avlöna ledarskapet. Det är därför de hela, hela tiden försöker rekrytera nya människor och därför de hela tiden gör kampanjer för att få in pengar. För om de inte får det så kan inte de som lever på att vara trotskister vara det, och de kommer förlora partihögkvarteret.

Det skapar ju också en situation där de hela tiden måste rekrytera folk och få deras pengar och där en liten klick blir helt beroende av detta för att kunna betala sin egen hyra. I en sådan organisation kan det inte finnas för mycket interndemokrati eller kritiskt tänkande, då kanske andra intressen än att få ut pengar kan ta över. Därför bränner de ut folk, därför hetsar de att det ska ges mer och mer pengar, att fler och fler ska rekryteras, att fler tidningar ska säljas, mm. Därmed blir också alla kamper bara möjligheter att exploatera, snarare än något livaktigt som kommunister bör uppmuntra och utveckla. Det är en paradoxal vändning att dessa gruppers kritik av vad kapitalismen gör mot organisationer och samhället i stort blir en helt dominerande del av dem.

h m k

Kommentera

captcha