Inlägg

2018-01-18

ANGÅENDE TRANSPORTS OCH LO:S UTSPEL EFTER GÅRDAGENS UPPDRAG GRANSKNING

Svenska Hamnarbetarförbundet är största fackförbund längs Norrlandskusten (ner till Söderhamn), i Stockholm, i Mönsterås, i Karlshamn, i Malmö, i Helsingborg, i Halmstad och i Göteborg. Det är inget påstående utan fakta som arbetsgivarna bekräftar. Av de återstående större svenska hamnarna organiserar Transport majoriteten i Gävle, Trelleborg och Varberg.

Hamnarbetarförbundet har idag 1300 yrkesaktiva medlemmar som arbetar under Hamn- och Stuveriavtalet. Till följd av alla jobb som försvunnit de senaste decennierna med teknikutvecklingen och centraliseringen inom branschen, samt det faktum att alla behovsanställda hamnarbetare inte har stuveriarbete som huvudsyssla och därmed inte tillhör något av hamnfacken, påstår vi att vi därmed är branschens största förbund. Vi välkomnar alla initiativ från oberoende part att faktiskt räkna efter.

Men vi påstår också att det inte spelar någon som helst roll varken för oss eller Transport. Transport är idag inte ensam avtalsbärande part i hamnarna i kraft av demokratisk legitimitet, utan av gammal hävd och arbetsgivarorganisationens aktiva val.
Vi har inte ambitionen att tränga ut Transport och ta över riksavtalet. Vi vill vara med och bära det som en jämbördig part tillsammans med Transport.

Allt detta vet LO och i synnerhet Torbjörn Johansson. Därför är det ett märkligt och missvidande sätt att presentera problemet och LO:s egen hållning för de egna medlemmarna. Det här handlar varken om riksavtal kontra företagsavtal eller om att "Transport är störst i de svenska hamnarna" utan om LO:s industriförbundsprincip och organisationsplan. Hamnarbetarförbundet passar inte in i den. Det borde LO vara ärligt och stå för.

Ett jämbördigt samarbete i en avtalskartell är den enda långsiktigt hållbara vägen framåt för hamnarbetarna.

/Erik H
Förbundsstyrelsen

Hamnarbetarförbundet

Länk: https://www.facebook.com/hamnarbetarna/posts/1739043386116986

Kommentera

captcha