Inlägg

2021-03-19

ANARKISM OCH OMSTÄLLNING - STUDIECIRKEL

STUDIECIRKEL: ANARKISM OCH OMSTÄLLNING

Del 2: ”Självhushållning och inbördes hjälp”

Tid: Lördag 20/3, kl.15-17

Plats: Café Malatesta (Discord)

Just nu pågår något av en grön våg och många funderar på hur de kan leva enklare, eller på ett mer hållbart sätt inför den pågående klimatkrisen.

Uttryck för omställning kan verka extremt individualistiska, småborgerliga eller som en ny konformitet. De sätt på vilket ett enklare eller mer hållbart liv framställs funkar kanske för den som har råd och ork, men långt ifrån för alla.

Vilken plats har självhushållningstanken i en anarkistisk praktik och rörelse, och hur kan inbördes hjälp göra en hållbar tillvaro möjlig för fler och hur kan vi hushålla tillsammans? Vilken betydelse har självhushållning i ett storstadssammanhang, och hur bedrivs inbördes hjälp på landsbygden där en kanske är ensam med anarkistiska ideal eller en anarkistisk praktik i en by eller på en ort. Hur kan en anarkistisk praxis hjälpa oss att leva mer hållbart och ställa om?

I cirkeln får vi ta del av tankar och erfarenheter från mötesplatsen Under tallarna (https://undertallarna.se/)

Se Svarta Ådalen för mer info!

https://svartaadalen.wordpress.com/anarki-och-omstallning-studiecirkel/

Anarkism & Omställning

Kommentera

captcha