Event

8 mars Lund

När: 2020-03-08 13:00
Var: Stortorget, Lund

Demonstration: Åttonde mars – internationella kvinnokampsdagen!
Åttonde mars instiftades för att uppmärksamma kvinnors kamp, för att under en day lyfta hela den feministiska kampen och det är återigen det vi demonstrerar för. Omkring oss så är det samma problem nu som då: mäns våld mot kvinnor, kvinnors lägre lön, sämre sjukvård, sexuella trakasserier på stan och sexuellt våld i hemmet.
Vi samlas för att vi vet att vi behöver bekämpa patriarkatet som system, och att detta system är sammanflätat med kapitalism och rasism. Vi är en del av en världsomspännande rörelse som kämpar i Rojava, latinamerika, Sverige och överallt annars. Kom med!
Vi vill i vår demonstration knyta an till olika kamper, från antifascistisk kamp i Chile och Rojava, till kampen mot sexuellt våld, för makten över vårt arbete, till #metoo och så mycket mer. Är du engagerad i något sådant? Kontakta oss!
* Med kvinnor menar vi såklart alla som identifierar sig som kvinnor.

Demonstration: Eight of March – international women’s day of struggle!
Eight of march was declared a day of struggle to raise the issue of women’s struggle during this specific day, to highlight the entire feminist struggle and that is still what we are going to demonstrate for. All around us, the problems remain the same now as then: men’s violence against women, women’s lower wages, worse health care, sexual harassment on the streets and sexual violence in the home.
We gather because we know we have to fight the patriarchy as a system and that this system is bound together with capitalism and racism. We are part of a worldwide movement which fights in Rojava, Latin America, Sweden and everywhere else. Join us!
We want to raise different struggles in our demonstration, from antifascist struggles in Chila and Rojava, to the struggle against sexualized violence, to the power over our work, to #metoo and so much more. Are you engaged in a feminist fight like these? Contact us!
* With women we of course mean everyone who identifies as women.Autonom Organisering is also organising this event, even if they don´t have any facebook-page :)

SUF Lund - Autonom Organisering - Smålands Nation - India Däck

Kommentera

captcha