En revolutionär infoportal
2018-05-19

Välj något annat - anarkistiska texter om att rösta...eller inte

Ur Inledningen:

Det demokratiska valet har genom tiderna varit en av de viktigaste frågorna för anarkister. De har liksom krig, patriarkala vågor (utöver själva samhällsgrunden), gränsskärpningar och försämringar i de redan egendomslösas levnadsförhållanden varit en ständigt återkommande samhällsförändring att samlas runt. I de flesta fall har det handlat om valsabotage och agitation för röstvägran. Först under senare hälften av nittonhundratalet har det blivit vanligate att anarkister deltar i valen. Det finns de som hävdar strategiska fördelar med att röst, andra drivs av mer samhällsvänliga motiv och det finns säkert en uppsjö av andra positioner i en antiauktoritär diskussion kring valet.
Denna textsamling har sammanställts i en tradition av röstvägran och valsabotage med en önskan om att stärka den position och försvaga den demokratiska.
Demokrati fungerar och har fungerat så länge vi har gett vårt samtycke till att styras, exploateras och formas. Det fungerar för dem som passar in i samhällets normer. Så snart någon försöker ta makten över sitt liv blir demokratin hård och repressiv, exkluderande. Så snart någon exkluderad höjer rösten, motiveras statens våld med ord som ”hot mot demokratin”, ”kriminalitet”, ”flyktingkris” eller, kapitalets ord: ”upprustning”, ”ekonomisk frizon”, ”arbetstillfällen”, ”besparingar” och så vidare.
Det har skrivits mycket om valet från olika anarkistiska perspektiv. Det känns därmed mer intressant att samla det som redan finns än att skriva något nytt som försvinner i det digitala informationsflödet. För er som vill fördjupa er i frågan finns det mycket att läsa på:
https://theanarchistlibrary.org/category/topic/ant...
I vissa av Emma Goldmans essäer, som även de finns på the Anarchist Library’s hemsida, problematiseras den kvinnliga rösträtten utifrån ett feministiskt och anarkistiskt perspektiv.
Sprid detta häfte om du gillar det, PDF:en kommer att finnas på gatorna.info för nedladdning och utskrift.
Vägen till en annan värld går inte genom valurnan.
Anarkister
Maj 2018

PDF

Imposed:http://www.mediafire.com/file/4t3931qhzd3s6io/valh...

http://www.mediafire.com/file/y39rqal7s64yyzm/valh...

(A)

Länk: http://www.mediafire.com/file/y39rqal7s64yyzm/valh%E4fte.pdf

Kommentera

captcha

Senaste Media

Avsnitt 3: Ståpå by Komintern
Avsnitt 1: Härtigen av sörmland by Komintern
#GILETSJAUNES : ACTE 16 • PARIS 2/3/2019
FÖRSVARA STREJKRÄTTEN NU!
RIOT : #GILETSJAUNES "L'ULTIMATUM" (PARIS • 16/3/2019)