Event

Träff och skillshare i Gállok 13-22 augusti/Gathering and skillshare in Gállok 13-22 august

När: 2021-08-13 13:00
Var: Gállok, Gállok

Nu bjuder vi in till träff och skillshare i Gállok, nära Jokkmokk i Sápmi

Kampen mot gruvprojektet i Gállok har pågått i många år nu. 2013 fanns ett protestläger med folk som försökte stoppa provborrningarna och malmsprängningarna. De lyckades aldrig stoppa gruvbolaget, men de försenade dem och fick folk att organisera sig.

Just nu är det upp till regeringen att fatta ett beslut ifall det blir ett ja eller ett nej gällande gruvan. Men vi kommer inte vänta på deras beslut. Vi har redan tagit vårt – Inga gruvor i Gállok! Inte nu, inte någonsin.

Denna kamp är nära sammankopplad med Samernas kamp. I 400 år har de så kallat svenska, norska, finländska och ryska staterna koloniserat Sápmi. Med kulturmord som vapen försökte de utplåna den Samiska själen och det Samiska folket. De lyckades aldrig.

Så i mitten på augusti samlas vi i norr. Huvudfokuset på träffen kommer vara att koppla ihop de olika kamperna i Sápmi. Så vi står enade mot exploateringen och förgiftandet av våra vatten, berg, skogar och vår luft. Mot gruvor, vind- och vattenkraftverk, industrier, kalhyggen, kärnkraftverk, pipelines och så vidare. Låt oss samlas och dela våra färdigheter och erfarenheter. Hur kan vi stödja varandra? Hur kan vi skapa en sund och långsiktig motståndskultur?

Om du vill bidra med en workshop, ett samtal, en diskussion eller vad som helst kontakta oss så vi kan göra plats för det i schemat.

Du kan läsa mer här eller på kolonierna.se
Kontakta oss på kolonierna at riseup punkt net.

No mine in Gállok!

Call for gathering and skillshare in Gállok, near Jokkmokk in Sápmi (so called sweden).

The struggle against a mining project in Gállok have been going on for many years now. In 2013 there was a protest camp where people were trying to stop the drilling and blowing up of the ground. They never managed to completely stop the mining company, but they managed to delay them and get people organised.

Right now it’s up to the swedish government to decide if someone will be allowed to start the mine or not. But we will not wait for their decision. We have already made ours – No mine in Gállok! Not now, not ever.

This struggle is closely connected to the struggle of the Sami people, the indigenous people of Sápmi. For 400 years, the swedish, norwegian, finnish and russian states have colonised Sápmi. With the use of cultural genocide they tried to wipe out the Sami people. They never succeded.

So in mid august we meet in the north. The main focus of this gathering will be to connect the different struggles in Sapmi. So we can stand united against the exploitation and contamination of our water, mountains, air and forests. Against mines, windmills, dams, industries, clearcuts, nuclear power plants, pipelines and so on. Let’s come together and share our skills and experiences. How can we support each other? How can we create a good and persistent culture of resistance?

If you want to contribute with a workshop, a talk, a discussion or whatever, contact us so that we can put it in the schedule.

You can read more here or on kolonierna.se
Contact us at kolonierna at riseup dot net

No mine in Gállok!

nomineingallok.noblogs.org

Kommentarer

Man blir tyvärr lite mörkrädd när ni skriver "Det är svårt att inte ryckas med i statens och mediers covid-panik. Men vi måste ha en kritisk hållning till deras maktfullkomliga propaganda."

Hoppas såklart att det blir rejält motstånd mot gruvan, men förfan - ta Covid på allvar och skriv inte som en foliehatt från en ekoby.

Skalman

Oklart vad exakt de menar med ovanstående citerade meningar kring covid (så jag säger inte att jag automatiskt tar det helt i försvar), men det finns många som varit kritiska till hur covid hanterats och diskuterats i Sverige, framför allt när det gäller demonstrationer och aktioner, utan att för den sakens skull vara foliehattar. Exempel: https://anarkism.info/2021/03/24/covidrestriktione...

Svartkatt

Svartkatt:

Absolut så finns det bra kritik mot hur covid hanterats, en viss grundlag har ju lagts åt sidan för att hantera smittan - och det i sig borde kritiseras mer.

Men jag har tyvärr också märkt att det finns foliehattar inom vår egen rörelse som vi inte får blunda för bara för att dom kallar sig anarkister eller gör motstånd mot gruvor.

Det finns t.o.m folk i och utanför vår rörelse som skiter i om människor dör av viruset - eller ännu värre = tycker att det är något positivt att vi blir färre på jorden. Dessa vidriga idéer måste stoppas oavsett vem eller vilka det än kommer ifrån.

Sen kan jag kritisera mig själv som skriver en öppen fråga till en enskild grupp på Gatorna, lär ju knappast få svar här varför dom skriver som dom gör angående covid.

Skalman

Skalman: Japp, jag håller med!

Svartkatt

Kommentera

captcha