Inlägg

2020-09-07

Syndikalistiskt Forums höstschema

Och här är programminlägget:
http://syndikalistisktforum.se/hostprogramm-fall-program/

— english info below —

Nu är det dags för oss att öppna till hösten igen! Från och med den 1e september har vi igen öppet på tisdagar och torsdagar kl 17-20. Förutom detta har vi och våra kamratorganisationer planerat några spännande evenemang som ni kan hitta på programmet.
Kom ihåg att det kan läggas till eller ibland även strykas punkter från programmet, uppdatera dig gärna på vår webbsida eller sociala medier!

Ingång under Hagabions trappa – 2 trappor upp – rum 303.
Porttelefonen är trasig, ring 0737-328912 så öppnar vi.
Det finns även tillgång till hiss (säg till oss när du ringer att du behöver använda hissen).

OBS!
Vill du handla fika eller annat på Syndikalistiskt Forum är det kontanter som gäller!

Eftersom vår lokal är liten är det viktigt att tänka på er hälsa när ni besöker oss. Om du är frisk är du mer än välkommen, men vid minsta antydan till annat – oavsett symptom – ber vi dig stanna hemma. Detta för att minska smittspridning. Vi förbehåller oss rätten att skicka hem besökare som är sjuka. Ta hand om er och glöm inte att tvätta händerna. Ta också hand om varandra så gott ni kan! Bunkra inte, försök att inte få panik, stötta de sjuka och de äldre i största möjliga mån.
This too shall pass. Kampen fortsätter!

I samarbete med ABF

______________________________________________________________________________________________________

— english info —

Now it’s time for us to open again for fall! Beginning with the 1st of september vi are open again on Tuesdays and Wednesdays from 5pm – 8pm. Apart from that have we and our comrade organisations planned a couple of interesting events, which you can find in the program.
Please remember that we can add or sometimes even have to cancel events, keep yourself updated on our website or social media!

Entrance underneath the stairs of Hagabion – 2 stairs up – room 303.
The intercom is broken, call 0737-328912 and we will let you in.
There is also an elevator (let us know if you need to use it when you call and we will help you).

OBS!
At Syndikalistiskt Forum cash is queen (no card, no swish)!

Due to that our room is small it is important that you regard your health when you visit us. If you are healthy you are more than welcome, however if you feel unwell – with any symptom – we ask you to stay at home. This is to to prevent the spread of infections. We reserve the right to send home visitors that are ill. Take care of yourself and remember to wash your hands. Also take care of each other the best way that you can! Don’t stock, try not to panic, support those who are ill and the elderly as good as you can.
This too shall pass. The struggle continues!

In association with ABF

Syndikalistiskt Forum

Länk: https://www.facebook.com/syndikalistiskt.forum/

Kommentarer

Bra att ni lägger det här. Fortsätt med det. Lägg alla program här!

det här var bra också "vid minsta antydan till annat – oavsett symptom – ber vi dig stanna hemma. Detta för att minska smittspridning. Vi förbehåller oss rätten att skicka hem besökare som är sjuka."

In association with Autonomous Bastards Forever


the_fuckup

Kommentera

captcha