En revolutionär infoportal

Students Strike Back - Skolstrejk för strejkrätten

När: 2019-05-10 10:00
Var: Överallt, Alla

Students Strike Back
ENGLISH BELOWDen förra regeringen, LOs toppar och Svenskt Näringsliv har under förra året tagit fram ett lagförslag om att inskränka strejkrätten. Detta kommer i praktiken innebära att anställda förlorar det enda medel de har för att ställa krav på sin arbetsplats.
I Sverige ser vi idag knappt några strejker, men när hamnarbetarna i Göteborg hösten 2017 strejkade så såg beslutsfattarana sin chans att kunna använda hamnarbetarnas strejk som svepskäl för att öka kapitalisternas, facktopparnas och politikernas makt ytterligare genom att begränsa arbetares makt.Som ung och/eller student kan det kännas som att detta inte berör en och att det är svårt att förstå hur det ska påverka en själv, när arbetslivet är så långt borta. Men det är det inte, snart är det sommar och då är det många studerande som sommarjobbar. Vi är alla dessutom i utbildning inför en framtid som lönearbetare. Denna framtid ska inte vara utan rättigheter där vi måste leva i en total diktatur på arbetsplatsen.Tänk dig att din chef har dumpat det gamla kollektivavtalet och med stöd av den nya lagen fritt valt ett som tillåter delade turer, lägre OB-tillägg, kortare uppsägningstid och du får dina timmar på SMS samma dag du ska jobba. Ovanpå det kan det en kollega bli sparkad pga dess hudfärg, könstillhörighet eller sexualitet och resten kommer inte ha rätt att hota med en strejk för att ställa det till rätta.
//Läs mer om lagförslaget på www.facebook.com/strikebackSTHLMDet finns en stor ilska inom den fackliga rörelsen som makthavarna inte lyssnar på. Förtroendevalda, jurister och arbetare driver ett hårt arbete för att stoppa förslaget. Men ska vi lyckas gäller det att visa att vi fortfarande kan hävda vår rätt, och faktiskt strejka. Anslut dig till upproret mot det här förjävliga förslaget. Lagförslaget förväntas röstas igenom av riksdagen nu i sommar så det är verkligen viktigt att göra någonting NU!Den 10e maj uppmanar vi alla studerande i Sverige att strejka mellan klockan 10.00-14.00. För att visa motstånd mot inskränkningarna i strejkrätten och för att ingen politiker ska tro att detta är något de kan komma undan med, varken hos arbetande eller studerande.Vill du inte riskera en hel dags frånvaro så kan du sjukanmäla dig, säga att du fått huvudvärk och måste gå hem, säga att du har tandläkartid, läkartid, tid hos psykolog eller ungdomsmottagningen. Detta har skolan ingen rätt att ifrågasätta.
Har du frågor kring detta, exempelvis om CSN, juridiska frågor eller skyldigheter/rättigheter, eller om du skulle få problem efteråt så kontakta oss via mejl eller på vår facebook-sida så hjälper vi dig igenom det.strikebackinfo@protonmail.com-ENG-
STUDENTS STRIKE BACKThe right to strike, like other labor rights, is attacked all over Europe. Neoliberal "reforms" have been a part of the EU-imposed austerity in Greece and Spain. In Britain, Germany and Italy the rights of wage workers are curtailed. Now, this is occurring in Sweden. Every time one such right is limited in one nation, it soon spreads like ripples on the water. Now it is time to defend our rights in Sweden, realizing that this defense is a defense of wage workers all across Europe.The last government, the bosses of LO (Social Democratic union) and the Swedish Confederation of Employers (Svenskt Näringsliv) have during last year, come up with a law proposal to restrict the right to strike. This will lead to workers - young, old or aspiring - losing the only means they have to demand better conditions. Even though there are barely any strikes in Sweden, they continue to push for this new legislation with all their might. They have been using the dock workers' strike as a pretext to increase the power of the capitalists, politicians and the union bosses.It can be hard to understand why this is relevant for youths and/or student when the working life is so far away. But it isn't. It is summer soon and many of us will be working during the summer break. We are all being educated for a future as wage workers. This future cannot be without any rights where we have to live in a dictatorship at the workplace.Imagine that your boss has dropped the old collective bargaining agreement and has, according to the new law, written a new one that involves split shifts, lower extra pay for inconvenient working hours, shorter period of notice before getting fired and being informed of your shifts by text the same day. Or say that a colleague gets kicked due to the colour of their skin, gender or sexuality, and the rest. You and your colleages will have no capacity to protest, all industrial action will be forbidden. And even then the "union" that has agreed to the contract is run by the brother of the boss and has two members.
// read more about the law proposal here: www.facebook.com/strikebackSTHLMThere is a growing anger among unionists, also in LO, but that hasn't changed the opinions of the rulers. Unionists, jurists and workers are working hard to stop the law proposal before it goes into effect. But if we want to succeed, we have to show that we can still demand our rights, and actually strike! Join the resistance against this shitty law proposal. The law proposal is expected to be voted through in summer, so it is really important that we do what we can to stop it NOW!On the 10th of May, we urge all students in Sweden to go on strike from 10:00-14:00. To show resistance against the restriction on the right to strike and to show to the politicians that they can't get away with this.strikebackeinfo@protonmail.com

Students Strike Back

Kommentera

captcha

Senaste Media

Komintern - Knas med Klas
Onlineinfomöte om klimataktionen Folk mot fossilgas nästa helg
Avsnitt 9 - Batikens revolutionära nyans by Komintern
WHAT IS VIOLENCE?
Avsnitt 8 - Nja till livet by Komintern