En revolutionär infoportal

Strike Back - det röda fingret

När: 2018-08-25 11:00
Var: Norra Bantorget, Stockholm

Det röda fingret - Tvärfacklig protest

(English below)

Rött är arbetarrörelsens färg och därför bjuder det röda fingret in alla fackanslutna, oavsett förbund till en gemensam aktion under parollen ”Fackliga rättigheter ska stridas för, inte säljas ut”.
Efter demonstrationen på Norra Bantroget, där vi lyssnat till tal från fackliga kamrater inom LO och de fristående förbunden kommer vi att genomföra en enkel aktion vid LO-borgen i protest mot parternas, och då särskilt LO:s förbundsstyrelses, förslag på inskränkningar av strejkrätten. Alla kommer att kunna delta i aktionen. Därefter vandrar vi till ett eller flera av LO:s förbundskontor i närheten och fortsätter vår protest, för att slutligen sammanstråla med det Gula fingret och lyssna till finalen på deras stadsvandring om ett brott.

Vad kan du förvänta dig?

Aktionen på Norra Bantorget och protesterna vid förbundskontoren kommer att vara symboliska och kommunikativa och kommer att gå lugnt till. Ta på dig röda kläder och ta gärna med fackklubbens fana.
Finalen tillsammans med det gula fingret är en civil olydnadsaktion som syftar till att sänka rörligheten i centrala Stockholm. Tanken är att det ska vara lätt att delta under enkla och roliga former, men den som inte vill delta i olydnadsaktionen i slutet kan enkelt avsluta redan vid förbundskontoren.


The red finger - Cross union protest

Red is the colour of the worker's movement and therefore the red finger invites all union members, regardless of what union, to a common action under the slogan "Union rights are to be fought for, not to be sold out".
{After the demonstration at Norra Bantorget, where we will have listened to speeches from fellow union members from LO and the free unions we will perform a simple action at the LO headquarters in protest against their agreement with the employer's confederacy to confine the right to strike.} Everyone will be able to take part in the action. Afterwards, we will walk to one or more of the LO union offices in the area and continue our protest, to finally converge with the Yellow finger and listen to the finale of their Tour of a crime.

What to expect?

The action at Norra Bantorget and the protests at the union offices will be symbolic, communicative and calm. Wear red clothes and please bring your union club's banner.
The finale together with the yellow finger is an act of civil disobedience aimed at the circulation of the city in central Stockholm. The point is that it's supposed to be easy to take part under simple and fun forms, anyone who does not want to participate in the civil disobedience action at the end can easily leave by the union offices.

Strike Back - försvara strejkrätten

Kommentera

captcha

Senaste Media

Tunnelbanan Parodi
Antonio Negri: A Revolt that Never Ends
Paris: Anti-Fascists Attack Office of Generation Identity
Camover: Berlin Anarchists Against Surveillance a(A)a
The Coal Miners' Bitter Battle for Dignity