En revolutionär infoportal

Strike Back- det blå fingret

När: 2018-08-25 11:00
Var: Norra Bantorget, Stockholm

Det blå fingret
(English below)

Det blå fingret är en protestaktion för att uppmärksamma att makthavarna på arbetsmarknaden planerar att inskränka strejkrätten. Det är ett farligt reforförslag som måste uppmärksammas mycket mer än det gör idag. Vi vill skapa politiskt tryck och visa att vi är många som inte köper Svenskt Näringslivs försök att angripa vår rätt att kämpa för rättvisa på våra jobb!

Vi kommer därför genomföra en civil olydnadsaktion i Stockholm City. Vi vill flytta kärnan i vad en strejk är, det vill säga en tillfällig störning i produktion och flöden av trafik och varor, från arbetsplatserna till gatan. Detta eftersom vi tror att en inskränkt strejkrätt inte bara påverkar arbetsmarkanden, utan hela samhället.

Vår aktion består i att vi kommer ställa oss i vägen för trafik. Vi kommer i förväg informera trafikledning om var vi kommer vara för att förhindra risker för oss aktionsdeltagre eller andra. Vi vill skapa öppenhet och transparens.

Detta är vårt strejkvarlsel till polititker, fack och företag som försöker ta ifrån oss vår rätt att strejka: det är vi som får hjulen att snurra. Vi kan stoppa dem när vi vill!

Vi kommer delta i den demonstration som hålls på Norra Bantorget klockan 12. Där samlas vi under de blå flaggorna. Sedan börjar vår egen aktion senare, när demonstrationen är slut.

Till deltagare i vårat finger så uppmanar vi dessa att hålla sig mobila, flexibla och alerta.Vi rör oss tillsammans och följer flaggorna. Vi vill skapa ett finger som är lätt och tryggt att delta i.
Vi följer Strike Backs Aktionskoncensus och vill undvika konflikt med polisen i vår aktion. Vi ber er som vanligt att inte fotografera eller filma i närheten av vårt finger, inte minst för att högerextremister som NMR och andra nyfascistiska grupper gärna vill veta vilka som deltar i denna form av aktioner.

Vi ses på Norra Bantorget 25/8!

(The blue finger)

The blue finger is a protest action. We want to draw attention to the fact that the industry and union bosses have agreed on restricting the right to strike in Sweden.

This dangerous reform has been given far too little attention. We want to create political pressure and show that we are many that don’t accept the attack on our right to fight for justice in our work places.

Therefore, we will arrange a civil disobedience action in Stockholm City. We want to move the definition of a strike, a temporary disturbance in production and the flows of goods and traffic, from the workplaces to the street. This because we believe that a restricted right to strike will affect not only the labour market, but our whole society.

Our action consists of putting ourselves in the way of traffic. Before our action starts, we will inform the traffic management about our activities, this in order to prevent risks for us as participants and others. We want to create openness and transparency.

This is our declaration of strike to the politicians, unions and companies that try to take away our right to strike: Its people like us that make the wheels spin. We can stop them whenever we want.

We will participate in the demonstration that is arranged at Norra Bantorget 12:00. We will gather under the blue flags. Then, our own action will start later, when the demonstration is over.

To participants in our finger: We want you to be mobile, flexible and alert. We move together and follow the flags. We want to create a finger that is easy and safe to take part in.

We follow Strike Back action koncencus and want to avoid all conflict with police in our action. We ask you, as always, not to photograph or film in our finger, especially since right wing extremists like NMR and other neo-fascist groups are keen to know who takes part in this kind of actions.

See you at Norra Bantorget 25/8!

Strike back- försvara strejkrätten

Kommentera

captcha

Senaste Media

Antonio Negri: A Revolt that Never Ends
Paris: Anti-Fascists Attack Office of Generation Identity
Camover: Berlin Anarchists Against Surveillance a(A)a
The Coal Miners' Bitter Battle for Dignity
Unga jobbar gratis för Yepstr by SUFstockholm