En revolutionär infoportal

Strike Back- det blå fingret

När: 2018-08-25 11:00
Var: Norra Bantorget, Stockholm

Det blå fingret

(English below)

Det blå fingret kommer rikta in sig mot ekonomiska intressen i form av godstransporter samt politiska grupper som är motståndare till strejkrätten. Vårt mål är att skapa ekonomisk skada och politiskt tryck. Detta är vårt strejkvarsel till politiker, fack och företag som försöker ta ifrån oss vår rätt att strejka: det är vi som får hjulen att snurra. Vi kan stoppa dem när vi vill.

Vi kommer samlas under de blå fanorna på Norra Bantorget under Strike Back och deltar i en demonstration därifrån. Vi kommer därefter att påbörja blockader av infrastruktur kring Stockholm C och aktioner mot politiska grupper i området. Vi vill undvika att försätta oss själva eller transportarbetare av olika typer i fara i trafiken, vilket är varför vi går ut med våra planer så att vi kan skapa en så säker och transparent situation som vi kan.

Till deltagare i vårt finger så uppmanar vi dessa att hålla sig alerta, mobila och flexibla. Vi kan behöva röra oss snabbt, hitta öppningar och möjligheter. Vi vill röra oss som grupp utan att tappa flexibilitet, så förbered er på att återsamlas snabbt om vi splittras upp. Vi vill skapa ett finger som är lätt och tryggt att delta i. Vi uppmanar även till strejker och aktioner kring infrastrukturen i Stockholm för att komplettera vår aktion. Vi följer givetvis Strike Backs Aktionskonsensus och därigenom ser vi också all eskalation av situationen från polis som helt illegitim. Vi ber er som vanligt att inte fotografera eller filma i närheten av vårt finger.

Mer information kommer allteftersom, antingen här eller på infomöten.

The blue finger will target economic interests in the shape of freight transports as well as politicial groups opposed to the right to strike. Our goal is to create economic damage and political pressure. This is our strike alert to politicians, unions and corporations trying to take away our right to strike: we are the ones who make the wheels turn. We can stop them whenever we want to.

We will assemble beneath the blue banners on Norra Bantorget during Strike Back and participate in a demonstration from there. We will thereafter begin blockades of infrastructure in the area. We want to avoid putting ourselves or transport workers of different kinds in danger in the traffic, which is why we are open with our plans to be able to create an as safe and transparent a situation we can.

To all participants in our finger, we urge you to keep alert, mobile and flexible. We may need to move quickly, find openings and possibilities. We want to move as a group without losing flexibility, so prepare yourselves to reassemble quickly if we get split up. We want to create a finger that is easy and safe to participate in. We also encourage other actions and strikes around the infrastructure in Stockholm to complete our action. Of course, we follow Strike Back's Action Consensus which means we see all escalation of the situation from the police as entirely illegitimate. As usual, we ask you to abstain from taking photographs or filming in the proximity of our finger.

More information will arrive in time, either here or on the info meetings.

Strike back- försvara strejkrätten

Kommentera

captcha