Inlägg

2018-09-10

SödrⒶ Klubben: När vi säger utomparlamentarism menar vi utomparlamentarism

Som varje valår har diverse partier ökat sin närvaro på gator och torg ju närmre valdagen vi kommer, utöver partierna i riksdagen vädrar även fascistiska partier möjlighet till politisk makt. I denna cirkus av politiker blir vi i den utomparlamentariska vänstern kontaktade för att i samarbete med "vänster"partier arrangera protester mot diverse fascister. Många gånger motiveras samarbetet med att allt engagemang i frågan bör uppmuntras, och att det vore ett strategisk misstag av oss att vara kompromisslösa i vår ideologi. Men vad innebär det egentligen när vi samarbetar med partier eller deras ungdomsförbund? Vi ställer oss frågan om detta verkligen är något som gagnar vår rörelse, eller tvärtom?

De flesta politiska grupper och sociala rörelser vi i SödrKlubben samarbetar med och ser oss som en del av kallar sig för, eller ser sig själva som en del av, den utomparlamentariska vänstern. Så vad betyder egentligen utomparlamentarism? Ordets egna innebörd är alltså utanför parlamentarismen. Parlamentarismen är det statsskick som innebär att en regering väljs att styra landet genom representation. I Sverige innebär detta att partier vart fjärde år röstas fram i en folkomröstning för att styra landet. Detta är alltså något den utomparlamentariska vänstern motsätter sig, eller i alla fall borde motsätta sig, i och med vad våra politiska visioner har för slutmål. Vi tror inte att kritiken mot parlamentarismen är något vi behöver gå in närmre på, preaching for the choir osv... Hur kommer det sig då att grupper som ser sig som en del av den utomparlamentariska vänstern ändå väljer att samarbeta med partier? Hur kan det ens vara möjligt att inte aktivt stödja sin samarbetspartner? Detta är för oss något helt oförståeligt.

Men om vi, trots att vi är väl medvetna om parlamentarismens förrädiska effekt på våra liv, ändå väljer att samarbeta med partier så får vi ju också ställa oss frågan - hur långt ska vi sträcka oss i vårt samarbete? Hur långt är egentligen steget från ungdomsförbund till partier? Hur långt är steget från Vänsterpartiet till att samarbeta med Socialdemokraterna? Något som vissa grupper inom rörelsen redan gjort. Skulle vi samarbeta med en moderat för att den är antirasist? Skulle vi som rörelse kunna ta del av en demonstration anordnad av bland annat borgerliga partier bara för att den är mot en rasistisk organisation? Förlorar vi då inte vår ideologi? Blir vi inte till slut bara ännu en organisation eller "rörelse" utan ideologisk grund?

Vi ställer oss också frågande till hur det kan vara strategisk smartare för oss att ingå samarbete med partier än att själva organisera våra egna grejer? Kommer inte vi, genom samarbetet, att också bli ihopkopplade med parlamentarismen och samarbetspartnerns politik i övrig frågor? Hur kan vi, i samarbete med V, frånskiljas deras ställning om inre gränskontroller och ökad militarisering? Hur kan det vara smartare att sammankopplas med dessa ruttna idéer istället för att sätta vår egen agenda? Hur kan vi kalla oss utomparlamentariska samtidigt som vi samarbetar med parlamentariker? Deras inbjudningar till samarbeten är inget annat än ett opportunistiskt parasiterande på vår aktivism och ett ökat väljarstöd. Varför skulle vi vilja ge dem den kredabiliteten? Vårt samarbete blir i längden ett stödjande av deras parlamentariska åtaganden.

Om vi hela tiden anpassar oss till en rörelse och ideologi som är totalt väsenskild från den vi är en del av, kommer det att påverka vår praxis negativt. I samarbetet med partier måste vi hela tiden lägga band på oss. Vi får inte säga det ena, vi får inte göra det andra - för det går inte i enlighet med partiernas linjer. Till exempel har Vänsterpartiet gjort klart för sina medlemmar att de INTE ska säga att de är kommunister - ens om de är det. Hur kan vi då samarbeta med dem som anarkister, frihetliga socialister, autonoma marxister och samtidigt få föra fram vår linje? Om vi ändå samarbetar med dem, menar vi då att vi ska ge med oss och låta bli att göra uttryck för vår agenda? I så fall gör vi bara partierna en enorm tjänst och oss själva en enorm otjänst. De har en rörelse som är baserad på att vara aktiv en gång vart fjärde år, den utomparlamentariska rörelsen arbetar politiskt 365 dagar om året varje år och är ständigt aktiv. Om vi förlitar oss på deras handlingskraft (som senast mot AFS i Malmö den 2/9 2018) för att genomföra till exempel en motdemonstration kommer det bara leda till att vi själva glömmer hur vi kunde organisera demonstrationer som den mot Svenskarnas Parti i Limhamn, eller demonstrationen efter attacken på Möllan 8e mars 2014, för att inte tala om att de två stora nazistmarcherna vi har haft i Sverige - Salem och 30 Nov - inte ens längre existerar. Samtidigt kan det leda till att vi försummar vår militans och att vi fortsätter ännu längre in på det spåret vi redan är på väg och anordnar fester och jippon istället för politiska manifestationer och demonstrationer. Å andra sidan har svarta blocket redan bytts ut mot glitter och glamour, så frågan kanske snarare är - kan vi komma tillbaka från detta?

Att samarbeta med partier som utomparlamentarisk rörelse är bara slöseri med tid, och att tro att det är på lika villkor är att vara naiv. Bland annat kan vi ju se hur ojämn spelplanen är med tanke på statens Nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, där socialdemokraten Mona Sahlin var huvudpersonen till en början. Att samarbeta med ett parti som tillsätter en sån post och beskriver oss som ett hot är rent av befängt. Det enda ett parti bryr sig om är att vinna röster till nästa val och om de vill samarbeta med oss som rörelse, vi som egentligen (bör) står i rak motsatt position till dem, kan det endast röra sig om att de vill göra just det - vinna röster. I allra högsta grad partier som V och S som håller på att bli av med all sin kredibilitet som arbetarpartier har inget att förlora men allt att vinna på att samarbeta med oss. De bryr sig egentligen inte alls om vår rörelse, förmodligen inte ens särskilt mycket om sakfrågan (förutom enstaka individer).För övrigt bör vi inte glömma bort att V fördömde RF som organisation och kastade ut medlemmar som visade stöd för dem. De ser inte antifascismen som en fråga där vi ska samarbeta med folk som har andra metoder - så varför skulle vi?

Vi vägrar vara den militanta grenen av de parlamentariska aktörernas politiska projekt. Vi anser att den enda riktiga antifascismen också är antistatlig. När vi säger att vi är utomparlamentariska så menar vi utomparlamentariska. Vi har inget intresse eller något att vinna på att samarbeta med dem som vill härska över oss, vare sig de är socialdemokratiska vänsterpartister eller blåa sossar.

Glöm aldrig att alla positiva och progressiva idéer som idag är förutsatta inom den parlamentariska politiken kommer ur rörelser som var liknande vår. De kommer från anarkister, kommunister, feminister och antirasister som vägrat att acceptera hur samhället sett ut och fungerat. Suffragetterna kravallade, brände och till och med sprängde saker för att göra sin röst hörd. Den fackliga och arbetsrättsliga kampen är kantad av kravaller och olika typer av dåd, bland annat Amalthea som vi alla så väl känner till. Den underjordiska motståndsrörelsen mot nazismen under 30- och 40-talet spelade en stor roll i Hitlers fall. Pride-tågen började med Stonewall-kravallerna. Reformerna som dessa kamper resulterat i är idag politisk basföda och endast bastardiseringar av våra idéer, våra ideologiska ståndpunkter och våra visioner. Vi har fortfarande makten att förändra - men vi måste vara villiga att ta den och inte foga oss efter partiernas vilja.

För en utomparlamentarisk och självorganiserad rörelse i konflikt med stat, kapital, fascism och parlamentarism!

SödrⒶ Klubben

Kommentarer

"För övrigt bör vi inte glömma bort att V fördömde RF som organisation och kastade ut medlemmar som visade stöd för dem. De ser inte antifascismen som en fråga där vi ska samarbeta med folk som har andra metoder - så varför skulle vi? "

Ja väldigt synd om Allard och grabbarna, som nu har poliser och nynazister i sitt nya parti ://

lolva

@lolva visste du att Allard skulle utvecklas så då? Han blev utkickad från V pga sin uttalad solidaritet med Rev Front. Det kunde vara vem som helst. Att visa solidaritet för RF ger ingen prognos att man blir nasse i framtiden. Eller?

You are missing the point!

@

När ni säger utomparlamentarism menar ni ju antiparlamentarism! Ni blandar ihop olika grejer, det finns rörelser och organisationer som använder utomparlamentariska arbetsmetoder, direkt aktion, ibland utanför lagens gränser. Sen finns det doktrinära anarkister som bland annat utmärks av en fetischering vid valet och att inte rösta. Det är konstigt att ni i den här artikeln till exempel tar upp Revolutionära fronten, när den organisationen inte hade några problem med att samarbeta med partier, t ex inom Göteborgs nätverk mot rasism. Anledningen till att man samarbetar med partier är att man gör analysen att det kan gynna den egna sidan i klasskampen, det säger en del om den här texten att man tycker det är helt "oförståeligt". Det betyder såklart inte att man ställer upp på allt partiet ifråga står för, gör man den analysen kan man ju inte samarbeta med någon, vare sig parti, grupp eller individ.

Visst spelade underjordiska motståndsrörelser under stor roll under andra världskriget, men vad har det med antiparlamentarism att göra? De rörelserna var ju organiserade av kommunistpartier, och ibland rentav av borgerliga partier, ofta dessutom organiserade kring underjordiska parlament och exilregeringar.

Ville

Fast handlar inte texten om var en drar linjen för vilka en samarbetar med? Att om vår rörelse kallar sig utomparlamentarisk så ska en inte samarbeta med partier, just för att en annars är INOM parlamentarismen (genom aktiv stöttning). Jag läser texten som ett förtydligande av gränsdragning för samarbeten. Det innebär ju inte att en inte kan samarbeta med andra utomparlamentariska grupper eller individer som inte tycker exakt likadant. I vilken grupp tycker alla individer exakt likadant föresten?

Exemplet med RF används ju bara för att påvisa att vi aldrig kan lite på partier, inte för att säga att RF var en perfekt grupp. Snacka om att hugga efter halmstrån...

Den springande punkten är kanske varför många verkar bortse från den utomparlamentariska ståndpunkten när valen närmar sig? För de är ju väldigt sällan som vår rörelse samarbetar med partier under resterande 4 år. Eller är det bara för att partierna skiter i oss då (det är ändå inte valår)?

@ Ville

Värt att påpeka är att varken Markus eller Malcom var med i Vänsterpartiet, de var med i UV. Och så vitt jag vet har aktioner ihop (till exempel inom anti-facism) med UV gått bra. Ser ingen poäng i att överge sammarbete med ett förbund som inte är direkt parlamentariskt bara för att en gamal styrelse uteslöt två wannabe-marxsnubbar.

lolva

Seriöst, om ni tror att det enda Markus och Malcom gjorde var att gilla RF är ni helt ute och cyklar. Markus har ju bland annat kallat en tjej "fittunge" under en kongress.

lolva

En klar fördel i sin aktivism och egentligen sitt liv är att kunna hålla två saker i huvudet. T ex ”nu ska jag göra det här tråkiga lönearbetet pga måste betala hyra och vill köpa nya iPhone X MEN fyfan vad jag hatar kapitalismen”, eller, ”jag gillar fan inte parlamentarism och V är såna jävla klassförrädare MEN deras ungdomsförbund är en av få grupper som AKTIVT gör motstånd mot fascism medan andra utomparlamentariska grupper sitter hemma och rullar tummarna”

Besviken

Bra att någon skriver och resonerar om sina åsikter öppet i rörelsen istället för det sedvanliga sociala medie och krogsnackandet som bara leder till trist avpolitisering av rörelsen. Jag kanske inte håller med om allt, men det är problematiskt att samarbeta med partier och deras ungdomsförbund, kvinnoförbund, fronter och så vidare, särskilt i valtider och särskilt i städer där vi kan stå på våra egna ben.

Rawr.

Tja, jag delar att inte uppfattningen om att utomparlamentariska organisationer i Sverige generellt sett inte samarbetar med partier, och deras ungdomsförbund t ex. Lika lite som man tvångsmässigt måste bryta mot lagar bara för att man inte respekterar det kapitalistiska samhällets lagar måste man undvika alla former av samarbete med partier för att man är motståndare till den rådande ordningen. Poängen är att gränsdragningen bör dras mellan samarbeten som gynnar - och såna som stjälper arbetarklassen.

Ville

Och där verkar ju södra klubben ha gjort en avgränsning i texten, alltså valet om att inte gå in på varför samarbeten med partier inte gynnar oss som socialister, kommunister, anarkister eller whatever. Denna texten är nog inte riktad till dig utan snarare till de i den utomparlamentariska vänstern.

@Ville

varför godkänner inte adminkollektivet mina inlägg? Jag kritiserar och kommer med relevant info. Trodde gatorna va ett forum för alla som vill ha en åsikt?

Men hoppas ni läser det jag tidigare skrivit och tar till er kritiken jag kan upprepa mig igen.

Så jävla rutten stil av er att basha UV och likställa de med V. Det visar bara hur lite ni själva är på gatan och ser vilka som faktiskt göra något praktiskt mot just nazister. Återigen: UV är inte enbart aktiva inför valet de är aktiva 24/7 främst i städer utanför Malmö där de möter ett reelt fascistiskt hot dagligen i form av krossade rutor och annan fysisk förföljelse som fascister gillar att pyssla med. Därför är de rätt duktiga på att skydda sig själva och även agera offensivt.

Vet inte hur många gånger man mött UV när de jagats nazister i mindre städer i Skåne. Goda kamrater som ställer upp även fast de kastar glitter på nazisterna ena dagen ochaandra dagen försöker konfrontera de fysiskt.


Som sagt extremt osolidarisk text från någon/några priviligierade personer på möllan som skrivit detta. kliv ut på gatan sluta släng er med fancy ord och kör.

malmöit

@malmöit

"Som sagt extremt osolidarisk text från någon/några priviligierade personer på möllan som skrivit detta. kliv ut på gatan sluta släng er med fancy ord och kör".

SK är en etablerad grupp i Malmö med mångfaldig närvaro på gatorna, möte, aktioner, osv. Vad betyder "privilegierade personer på möllan"? Försöker du outa någon eller har du bara mindervärdeskomplex? Vad betyder fancy ord? Är du fientlig till signerade texter som en etablerad grupp publicerar? Man kan förstå att du föredrar facebooks skitsnack men du kan alltid be SK att skriva en text som motsvarar din nivå. Kanske har du tur...

Texten är inte osolidarisk utan politisk. När du svarar med politiska argument och hyfs kan man ta dig på allvar.

ps. moment 22... "varför godkänner inte adminkollektivet mina inlägg? Jag kritiserar och kommer med relevant info. Trodde gatorna va ett forum för alla som vill ha en åsikt?"

Stockholmare

Hej! Vi släppte inte igenom några inlägg på grund av tonen. Se publiceringspolicyn: https://gatorna.info/policy/ Skriv om med mer kamratlig ton så kommer inläggen släppas igenom.

Admin

Utomparlmenatarism betyder bara att man jobbar utanför parlament. Vänsterparitet och Ung vänster gör det faktiskt väldigt mycket främst i Göteborg och Malmö. Tex nu under valet var det ju ung vänster som anordna och arrangerade många av de motdemonstrationer som var runt om i landet (kanske med undantag av Stockholm). Motdemon mot AFS i Malmö var det faktiskt ung vänster som tog initiativ till.

Vänstern i Sverige har en lång tradition att samarbeta i breda koalitioner och nätverk ofta i frågor rörande antirasism och antifascism. Ibland går det och ibland går det inte. Detta beror ofta på lokal kontext och hur hårt partipiskorna slår. Den utomparlamentariska vänstern i Sverige har aldrig i någon större utsträckning varit dogmatiskt mot parlamentarism eller för den delen varit till stora delar anarkister utan varit en bråkiga rörelse bestående av massa möjliga och kanske omöjliga ideologier och åsikter.

Enda gången den utomparlamentariska vänstern för ett lyckad kampanj som varit i samband med val är när den genomförde osynliga partiet men den var inte heller mot parlamentarism som sådan utan ville visa att det fanns ett annat sätt att tänka och göra politik som bröt med den rådande förståelsen.

Människor kommer fortsätta stödja varandra och desto mindre en ort är desto närmare kommer det samarbetet vara. Jag gillar att vi inte är så dogmatiska att vi drar olika sträck i sanden och säger att vi inte kan göra det ena eller det andra. Det är det som möjliggör kreativitet och framåtskridande.Enundran

Jag håller med andemeningen i texten, att vi behöver ta skarpare avstånd från parlamentarism, politiska partier, vanguardism och auktoritära strömningar. Annars kommer vi aldrig att ens försöka bygga infrastruktur och motmakt som på riktigt kan utmana systemet, eller ge bort den så fort vi har börjat.

Samtidigt är jag tveksam till att helt avfärda grupper med en mer parlamentariskt inriktad organisering i alla lägen. Den specifika anarkistiska organiseringen är ju i sin bästa (och ursprungliga) form bland annat just svaret på frågan hur en kan delta i breda sociala rörelser utan att tappa teoretisk och praktisk skärpa. Den specifika organisationen ersätter ju inte de sociala rörelserna, utan är ett komplement till dem. Det är också just genom att vara i de sociala rörelserna som vi kan ha en inverkan på dem i den riktning vi tror är bäst för oss alla. Sen hur samarbeten ser ut och var gränsen går behöver utvärderas från fall till fall, men generellt tycker jag att följande gamla stycke från Solidarity-gruppen håller än idag:

Svartkatt

Det är många här som fastnar vid vissa grejer, vi vet inte om det görs medvetet eller inte, men vi skulle ändå vilja passa på att klara upp lite av det.

RF: Vi använder inte exemplet vare sig för att hedra RF, Allard, eller för att säga att UV är onda. Vi använder argumentet för att försöka belysa (samma med när vi tar upp Mona Sahlin och nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism) hur de egentligen står i direkt opposition till oss. Varken mer eller mindre. Det är Vs tydliga förkastande av RF som organisation vi har problem med, inte exkluderandet av Allard mfl. Det borde vara självklart att förstå att vi inte tycker om Allards nya parti, om det inte är det, ber vi om ursäkt för att vi inte var tydliga nog.

Antiparlamentarism: Klart att vi är antiparlamentariska - vi är ju anarkister. Dock är det inte riktigt det vi syftar på i texten. Texten är menad att belysa hur vi tycker att en utomparlamentarisk vänster bör praktisera sin politik, dvs utanför parlamentarismen. Syftet är inte att klanka ner på partier, det hade vi kunnat göra på helt andra sätt, utan att problematisera vår rörelses samarbeten med partierna. Vi vill ha en politisk diskussion om varför vi gör som vi gör. Som en kommentar här uttryckte sig så ser vi texten som "...ett förtydligande av gränsdragning för samarbeten".

UV: Vi har inte sagt att UV är en värdelös organisation som inte gör något, vi har sagt, och står fast vid, att de är en del av Vänsterpartiet och således en del av det parlamentariska systemet. Vare sig vi, som rörelse, tycker om det eller inte så är V en del av etablissemanget och kämpar för att få makten över oss. UV är Vs officiella ungdomsförbund. Detta är inget man kan komma från, och att jämställa dem anser vi vara 100% legitimt då de är en del av samma större helhet. Vi anser att vi inte bör ingå officiella samarbeten kring deras arrangemang, utan istället arrangera egna (det finns ett värde i självorganisering när vi har möjlighet till det). Dessa kan ske bredvid och samtidigt som UVs utan några större problem, vilket redan har hänt massor med gånger. Bara för att UV var snabba med att skapa events mot AFS över hela Sverige betyder inte det att det är "deras" protest. Vad är värdet i att i samarbete arrangera något med UV eller V istället för att skapa vårt egna? UVs event skulle inte försvinna bara för att vi självorganiserade.

Som sagts ovan: vi vill gärna ha en POLITISK diskussion om detta och välkomnar det. Vi betackar oss dock från fler utlägg om att vi är osolidariska, priviligerade eller inte gör något.

Södra Klubben

Så då uppstår ju frågan vad som är skillnaden mellan UV och autonoma vänstern? Är det bara att vi har mindre resurser och inte har ett parlamentariskt parti som backar upp oss eller är det något fundamentalt i sättet vi förstår själva kampen, hur man avancerar den och vad vi vill uppnå? Det är värt för alla autonoma att tänka på

@

Det finns ingen "autonom" ideologi. Vi är rätt många som räknas till den utomparlamentaristiska vänstern (oavsett vad någon kommentator här tycker) som skiter fullständigt i om det är Ung vänster eller ultraanarkistiska dödskravallsgänget som arrangerar en motdemonstration mot AfS.

Att skapa egna evenemang istället för att delta och stärka det som redan finns bara för att man vill profilera sin egen grupp eller "rörelse" är sånt som trotskister sysslar med. Om ni någonsin står öga mot öga mot ett gäng nassar och har båda autonoma och UVare vid er sida så kommer ni nog inte känna samma behov av att problematisera.

Ville

Ja det är ju plågsamt uppenbart att antifascismen är den autonoma rörelsens enda standard och ambition. Vi som vill mer än så får söka oss någon annanstans.

@

Nej Ville, att skapa egna arrangemang handlar inte om att profilera sig. Det är många här som om och om igen försöker påpeka att det är en POLITISK fråga. Att ingå officiella samarbeten med UV är att aktivt stötta parlamentarismen, vill en inte göra det så får en skapa något annat.

Vad blir kvar av oss om vi skulle resonera som dig? En enfrågerörelse utan ideologisk grund. Då behöver en nog fördjupa sin politiska analys av vad som skapar utrymme för fascister. Nassar och fascister uppstår inte i ett vakum.

Jag kan se situationer där det såklart skulle vara en dålig idé att ha en sådan hård linje mot parlamentarism, t ex stora breda koalitioner som svartkatt påpekar. Men det har ju inte varit grejen nu senast mot afs. Däremot kanske Strike Back var en sådan grej, även om det nätverket nu verkar ha bestått av individer.

@Ville

Sida 1 Nästa

Kommentera

captcha