En revolutionär infoportal
2018-05-08

Socialdemokratisk lokal attackerad i Malmö

--------------Scroll down for english--------------

Natten till den 4:e maj attackerade vi en socialdemokratisk lokal på Ystadsgatan i Malmö med färgbomber och text, som respons mot deras anfall mot strejkrätten och åtstramning av migrationspolitiken.

Ylva Johansson, socialdemokraternas arbetsmarknadsminister, vill lösa arbetsplatskonflikter genom att inskränka strejkrätten. Utan strejker skulle vi inte ha den, om än svaga, ställningen på arbetsmarknaden vi har idag och vi skulle framåt ha sämre möjligheter att försvara och flytta fram vår position. Påhejade av alliansen och näringslivet visar socialdemokraterna alltså återigen sina riktiga intressen när de nu för näringslivets agenda. Socialdemokraterna kallar sig trots detta fortfarande ett arbetarparti och har till och med mage att demonstrera på 1:a maj - arbetarklassens historiska internationella kampdag - samtidigt som de gång efter gång springer arbetsköparnas ärenden och sviker dem de säger sig kämpa för.

Samtidigt utför sossarna en rasistisk och fascistisk attack mot asylsökande och invandrare. Det började med att "temporärt" stänga gränserna i 2015, det fortsatte med försvårade möjligheter för återförening av invandrares familjer, och nyligen med en ny åtstramning av flyktingpolitiken. Det är uppenbart att sossarna anpassar sin politiska agenda till en sverigedemokratisk högerpopulistisk doktrin.

I år är det val och de kommer återigen försöka framställa sig som ett bättre alternativ för arbetare, invandrare och alla som lider av kapitalismens brutala ansiktet än alla dem andra partierna i den gråa massan. Vi låter oss inte luras av vallöften och parlamentarismen. Rör inte strejkrätten! Riv staten och dess lakejer istället!!

Kontinuerlig kamp mot stat och kapital under valåret och varje år..

Varenda attack mot klassen, invandrare och samhället kommer att besvaras!


-------------------------English-------------------------


On the night of the 4th of may, we attacked a social democratic venue on Ystadsgatan in Malmö with paint-bombs and spray-painted messages as a response towards their attack on the right to strike and their restriction of migration flows.

Ylva Johansson, the minister of Labor of the Social Democratic Party, wants to solve workplace conflicts by limiting the right to strike. Without strikes, we would not have the position we have today in the labor market and we would have a harder time to defend and advance our positions in the future. Cheered on by a coalition of right-wing parties (Alliansen) and Näringslivet (the industrial business complex), the Social Democrats once again show where their true interests lie as they ease the Närinsglivets agenda. The Social Democrats, in spite of this, still call themselves a workers' party and even have the audacity to demonstrate on the 1st of May - the international day of struggle for the workers' movement - while they at the same time run the errands of capitalists and betray those they claim to fight for.

Meanwhile, the social democrats are also orchestrating a racist and fascist attack against asylum seekers and refugees. It started with a "temporary" closing of the borders in 2015, continued with law making that makes it harder for refugees to reunite with their families, and recently they announced that they want to further restrict migration flows. It is obvious that the Social Democratic Party is adjusting their political agenda to fit with right populist doctrine, in line almost with the far-right populist Sweden Democrats.

This year is an election year in Sweden, and the social democrats will yet again attempt to promote themselves as a better alternative for workers, migrants and others who suffer under the brutal order of capitalism, than the other parties in the grey mass of parlamentarism. We will not be deceived by their promises and by parlamentarism. Do not touch the right to strike! Tear down the state and their lackeys!

Continuous struggle against state and capital during this election year and every year.

Every attack against the working class, refugees and society will be met with a response!

Kommando Svarta Rosen

Kommentera

captcha

Senaste Media

Camover: Berlin Anarchists Against Surveillance a(A)a
The Coal Miners' Bitter Battle for Dignity
Unga jobbar gratis för Yepstr by SUFstockholm
Against nazis in Helsinki 6/12/2018
Finnish anarchist activism, graffiti & riots 2014 - 2017