En revolutionär infoportal

Red Mirror #6 - Krig/War

När: 2018-06-29 18:00
Var: India Däck, Stora Algatan 3, Lund

In English below.

Red Mirror-studiegruppen fortsätter! Den här gången kommer vi prata om krig och teknologi. Vi är intresserade av en öppen utforskande diskussion om kapitalistiska krig och hur drönare, stridsflygplan, logistikkedjor, mm. förändrar kriget och samhället. Vi är intresserade av att relatera detta till genus, till migration och imperialism. Vi är också intresserade av att diskutera det revolutionära kriget och uppror ("insurrection") i relation till hur hierarkier skapas eller förändras av militära teknologier och hur vi kan föreställa oss revolutionen i relation till detta. Läs gärna vår introtext för Red Mirror ( https://autonomorganisering.noblogs.org/post/2018/03/10/red-mirror-militant-undersokning-om-teknologi/) i delen om "Kamp och revolution" samt delen "Be armed. But do everything possible to make the use of weapons superfluous. Against the army, victory is political." i the Coming Insurrection ( https://tarnac9.noblogs.org/gallery/5188/insurrection_english.pdf ). Vi försöker också hitta en lämplig filmsnutt att kolla på ihop. Har ni något tips så posta gärna här!The Red Mirror study group continues! This time we will discuss war and technology. We are interested in an open and exploratory discussion about capitalist war and how drones, war planes, chains of logistics, etc. change war and society. We are interested in relating this to gender, to migration and to imperialism. we are also interested in discussing the revolutionary war and insurrection in relation to how hierarchies are created or changed by military technologies and how we can picture revolution in relation to this. If you got the time read our

intro text for Red Mirror ( https://autonomorganisering.noblogs.org/post/2018/03/10/red-mirror-a-militant-inquiry-on-technology/) in the part of "Struggle and Revolution" and the part called "Be armed. But do everything possible to make the use of weapons superfluous. Against the army, victory is political." in the Coming Insurrection ( https://tarnac9.noblogs.org/gallery/5188/insurrection_english.pdf ). We're trying to find a decent movie clip to show as well. If you got a good tip for one post it here!

Autonom Organisering/Red Mirror

Kommentera

captcha

Senaste Media

Antonio Negri: A Revolt that Never Ends
Paris: Anti-Fascists Attack Office of Generation Identity
Camover: Berlin Anarchists Against Surveillance a(A)a
The Coal Miners' Bitter Battle for Dignity
Unga jobbar gratis för Yepstr by SUFstockholm