Event

Queer organizing: Workshop

När: 2021-08-11 19:00
Var: Spånehusvägen 47 (ABF Malmö), Malmö

OBS! The time for the workshop is 19:15 - 20:45. //OBS! Tiden för workshopen är 19:15 - 20:45.


[På svenska längre ner.]

QUEER ORGANIZING: WORKSHOP

With inspiration from the panel discussion about queer organizing just before this workshop (https://fb.me/e/1wKJdEyu7) we now want to discuss concrete issues and ideas together in order to organize ourselves practically.

What struggles are you passionate about? What possibilities do you see? What do you want to do together with others and how? Maybe you want to start a preeschool, open a bar, write a collective collections of poems, organize demonstrations every month, have a book circle, swim collectively, make a fanzine, organize actions? All thoughts are welcome and encouraged! The idea is to find community and inspiration for future organizing.

We will discuss in different smaller groups, but there will also be time for us to hang out with each other and talk. We need it!

We’ll meet at ABF, Spånehusvägen 47 in Malmö. (Limited numbers of participants due to the pandemic.) The discussions can be in English and Swedish.

Welcome!


Queer Liberation is an initiative taken out of the need to raise a queer left criticism of the capitalist and liberal frameworks surrounding both big Pride events and LGBTQ policies which have been dominating in the last decades. Queer Liberation is a temporary network and a few events during World Pride in Malmö 2021, but also a will for a long term and growing queer organizing in Malmö and everywhere. Read more about us on Facebook @queerliberation.

The workshop is arranged in collaboration with ABF.

----------------------------

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

QUEER ORGANISERING: WORKSHOP

Med inspiration från panelsamtalet om queer organisering precis innan denna workshop (https://fb.me/e/1wKJdEyu7) vill vi nu tillsammans diskutera konkreta frågor och idéer för att organisera oss praktiskt.

Vilka kamper är du peppad på? Vilka möjligheter ser du? Vad vill du göra tillsammans med andra och hur? Du kanske vill starta en förskola, öppna en bar, skriva en kollektiv diktsamling, arrangera demonstrationer varje månad, ha en bokcirkel, bada i grupp, göra ett fanzine, organisera aktioner? Alla tankar är välkomna och uppmuntrade! Tanken är att vi finner gemenskap och inspiration för framtida organisering.

Vi kommer att diskutera i olika smågrupper, men det kommer också att finnas tid för att hänga runt med varandra och prata. Det behöver vi!

Workshopen är på ABF, Spånehusvägen 47 i Malmö. (Begränsat antal platser i och med pandemin.) Samtalen kommer att ske på engelska och svenska.

Välkomna!


Queer Liberation är ett initiativ sprunget ur ett behov av att framföra en queer kritik från vänster mot de kapitalistiska och liberala ramar som omger både de stora prideevenemangen och den hbtq-politik som varit dominerande de senaste decennierna. Queer Liberation är ett tillfälligt nätverk och några enstaka evenemang i samband med World Pride i Malmö 2021, men också en vilja till en långsiktig och växande queer organisering i Malmö och överallt. Läs mer om oss på Facebook @queerliberation.

Workshopen arrangeras i samarbete med ABF.

Queer Liberation

Kommentera

captcha