Event

Project: Communism (träff två)

När: 2023-05-11 18:00
Var: Syndikalistiskt Forum, Göteborg

Välkommen till den andra träffen av studiegruppen Project: Communism! Första tillfället var välbesökt och gav upphov till många intressanta diskussioner. Det är fortfarande utmärkt läge att hoppa på som ny deltagare. Vi träffas denna gång för att avrunda och reflektera kring vår gemensamma läsning av Osynliga Kommitténs både svåra och ibland provocerande ’Spread Anarchy, Live Communism’.

https://illwilleditions.noblogs.org/files/2015/09/Invisible-Committee-Spread-Anarchy-Live-Communism-A4-READ.pdf

Du behöver inte ha varit med på första träffen för att delta, men det är givande om alla som kommer har med sig ett stycke de vill prata om, en tanke som väckts av läsningen eller en fråga om något i texten.

När vi känner oss klara med Osynliga Kommittén för den här gången så blickar vi framåt. Det stående förslaget är att vi till framtida träff ska läsa delar ur CrimethIncs ’Days of war, Nights of love’. Fundera gärna på om det är någon särskild del du är intresserad av eller vilket upplägg du föredrar på träffen. Texten finns som gratis pdf här: https://sv.crimethinc.com/books/days-of-war-nights-of-love

Vi träffas på Syndikalistiskt Forum (Viktoriahuset) torsdagen den 11:e maj kl. 18.

Välkommen och ses snart!

English:

Welcome to the second meeting of the study group Project: Communism! Our first gathering was well attended and started a lot of interesting discussions. It is still a great time to join as newcomer. This time we meet to round up our thoughts and reflect on our collective reading of the Invisible Committées ’Spread Anarchy, Live Communism’ (see link above).

We encourage everyone coming to bring a paragraph they would like to talk about, something they thought of since last time we met or a question on the text.

Once we feel like we are done with the Invisible Committée we look forward. The current proposal is that we read parts of ChrimethIncs ’Days of War, Nights of Love’. Think about if there is a certain part of it you would like us to read or if there is a way of organizing our reading that you prefer. The text is linked above.

We meet at Syndikalistiskt Forum (Viktoriahuset) thursday the 11:th of may at 18:00.

Welcome and see you soon!

Syndikalistiskt Forum x Framåt kamrater

Kommentera

captcha