Inlägg

2019-11-11

Övervakning, DNA-prover och fler husrannsakan – ett par (äldre och nyare) nyheter om de tre från parkbänken

Update 08.11.

Enligt åklagaren ska en av de misstänkta ha stått under bevakning under kvällen då de greps och denne ska då ha fyllt en behållare med bensin på en besinstation.

Två av de misstänkta ska ha övervakats från det att det lämnade lägenheten till dess att de nådde parkbänken, där de sedan kontrollerades och greps av ett flertal civila snutar.

Som det tidigare rapporterats om, så togs DNA från de två kamraterna i häktet. DNA:t från den tredje personen fick först inte inhämtas, då de DNA-spår som funnits på bevismaterial (även om de var mycket svaga) ansågs bara vara av manlig härkomst. Den tredje kamraten kunde alltså inte kopplas till bevismaterialet. Efter att Generalstaatsanwalt överklagat beslutade Landgericht Hamburg att snutenn fick ta DNA från den tredje kamraten, med motiveringen att experter hos LKA (snuten) ansåg sig ha funnit ”komplexa blandspår”, där det tidigare bara varit mansspår. Alla tre DNA-proven jämförs förmodligen mot BKA-databanken (där alla brottsrelaterade DNA-spår samlas).

Den nionde oktober 2019 genomfördes på nytt en husrannsakan hos den tredje misstänkte. Snutarna befann sig till en början ensamma i lägenheten. Det enda ”vittnet” var låssmeden.

Officiellt var orsaken till husrannsakan sökandet efter en handskriven anteckning för att kunna jämföra med bevismaterial. Enligt ett beslut från LKA handlar det om att finna författaren till en lapp som beslagtogs i samband med gripandet. Det står nu även klart att utredningen fortsätter och framförallt att det söks efter fler inblandade. Under husrannsakan tydliggjorde LKA att människor i de tre:s omgivning övervakas och känns vid namn.

I samband med husrannsakan togs även DNA-prov från den tredje misstänkte.

Det sista beslutet från Landgericht beträffande den tredje personens DNA ogillades till slut. För närvarande väntas ett nytt beslut från Ladgericht och DNA, som i och för sig finns hos snutarna, får inte fortsätta analyseras.

Det kommer i dagsläget inte begäras en ny häktesförhandling, då det uppenbart handlar om en pågående utredning och att en därför kan utgå ifrån att advokaterna inte får tillgång till (en stor del av) förundersökningen.

Om Generalstaatsanwaltschaft hålla sig inom sexmånadersramen, måste åtal väckas innan årsskiftet och den första processdagen måste ha ägt rum senast den åttonde januari 2020.Parkbänk

Länk: https://pbsolidaritet.blackblogs.org

Kommentera

captcha