Inlägg

2020-11-01

Om LAS

LAS-utredningens syfte var, mer eller mindre uttalat, att få till just den situation vi nu befinner oss i. Nu har spelet lyckats. En krigsförklaring enligt vissa, en delvinst enligt andra. Mem man målar upp detta som något positivt har man endera missat hela karusellen eller så har man givit upp. Frågan är om man ens läst uppgörelserna förslag?

En fågan till de inom arbetarrörelsen som är positiva till detta - på vilket sätt skulle dessa förslag vara speciellt mycket bättre som utgångspunkt för vare sig fortsatta "förhandlingar" eller lagstiftning?

Strike Back

Länk: https://www.facebook.com/StrikeBackSTHLM/

Kommentera

captcha