Inlägg

2018-02-24

MED ANLEDNING AV 8:E MARSKOMMITTÉNS DEMONSTRATION I GÖTEBORG PÅ INTERNATIONELLA KVINNODAGEN

Vi som skrivit under detta vänder oss mot att Rättvisepartiet Socialisterna Göteborg gång på gång tillåts vara med i 8:e marskommittén, trots att de fortfarande har personer på ledande positioner som skyddat en våldtäktsman och trakasserat offer.

Vi vill veta hur de organisationer som utgör kommittén ställer sig till detta, och hur de kan kalla det en feministisk demonstration när RS deltar.

I ljuset av senaste tidens diskussioner kring sexuella övergrepp är det anmärkningsvärt att kommittén inkluderar en organisation som värnar om manlig gemenskap över kvinnors säkerhet.

Genom att de väljer att ha med RS väljer de bort väldigt många andra organisationer som inte kan ställa sig bakom RS agerande och därmed inte demonstrationen. När RS Göteborg inte längre är en del av arrangemanget vill vi gärna delta, i hopp om ett bredare engagemang inom göteborgsvänstern.

Ett villkor för en bred organisering är alltså ett tydligt avståndstagande från RS Göteborg.

Kamratligen,
Ta natten tillbaka Göteborg
Syndikalistiska ungdomsförbundet Göteborg
Ung Vänster Göteborg och Bohuslän
Allt åt Alla Göteborg
Göteborgs Antifascistiska Front
Framåt Kamrater

Fler organisationer är välkomna att skriva under uppropet.

Ta natten tillbaka Göteborg

Länk: https://www.facebook.com/TaNattenTillbakaGbg/

Kommentarer

Det var ju skönt att någon tog tag i det här.

Hob med kniv

Är inte detta typ alla organisationer i Gbg? Vilka är det man riktar kritiken emot? Det är väl bara att anordna demon utan dom

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Allt åt Alla har dock valt att inte längre stå med på uppropet utan istället anordna ett block i tåget nu.

Förlösaren

Vart kan man läsa om att allt åt alla skall ha ett block i demon?

en undran

Förlösaren

Var kan man läsa om varför dom ändrade sig

Aaaaaaaaaaaaaa

Du får väl fråga dem, de har inte skrivit något officiellt.

Förlösaren

Kommentera

captcha